The Legend of the Condor Heroes (1988 TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Legend of the Condor Heroes (1988 TV series)
The Legend of the Condor Heroes (1988 TV series).jpg
Promotional poster from CTV featuring Howie Huang and Idy Chan as Guo Jing and Huang Rong respectively
Genre Wuxia
Written by Louis Cha (original story)
Starring Howie Huang
Idy Chan
Country of origin Taiwan
Original language(s) Mandarin
Production
Producer(s) Chou Yu
Li Chao-yung
Location(s) Taiwan
Running time 45 minutes per episode
Release
Original network CTV
First shown in 1988
The Legend of the Condor Heroes
LOCH88logo.jpg
Traditional Chinese 射鵰英雄傳
Simplified Chinese 射雕英雄传
Alternative Chinese name
Traditional Chinese 大漠英雄傳 - 華山論劍
Simplified Chinese 大漠英雄传 - 华山论剑

The Legend of the Condor Heroes is a Taiwanese television series adapted from Louis Cha's novel of the same title. The series was first broadcast on CTV in Taiwan in 1988.

Cast[edit]

 • Howie Huang as Guo Jing
 • Idy Chan as Huang Rong
 • Poon Wang-ban as Yang Kang
 • Chiu Shu-yi as Mu Nianci
 • Lee I-min as Huang Yaoshi
 • Lung Tien-hsiang as Ouyang Feng
 • Chiang Sheng as Hong Qigong
 • Lung Kuan-wu as Zhou Botong
 • Ke Wei-chia as Ouyang Ke
 • Chen Li-hua as Mei Chaofeng
 • Yu Kuo-tong as Chen Xuanfeng
 • Hsieh Ping-nan as Wanyan Honglie
 • Yang Yuen-chang as Qiu Chuji
 • Liu Yu-ping as Li Ping
 • Hsiang Yun-peng as Yang Tiexin
 • Lin Hsiu-chun as Bao Xiruo
 • Fan Jih-hsing as Duan Zhixing
 • Li Chi-chian as Genghis Khan
 • Hsian Huan-chen as Huazheng
 • Ting Hua-chung as Tolui
 • Wei Hung as Jebe
 • Huang Kuan-hsiung as Ma Yu
 • Chiang Ying as Wang Chuyi
 • Mao Ching-shun as Ke Zhen'e
 • Ting Yang-kuo as Zhu Cong
 • Hsu Jo-hua as Han Xiaoying
 • Tang Fu-hsiung as Liang Ziweng
 • Peng Yu-lan as Liu Ying
 • Hsu Chia-jung as Wang Chongyang
 • Li Lung-jin as Lu Chengfeng
 • Liang Xiushen as Yue Fei

External links[edit]