Ngāi Tāmanuhiri

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Ngai Tamanuhiri)
Jump to: navigation, search
Ngāi Tāmanuhiri
Iwi of New Zealand
Rohe (region) Gisborne District
Waka (canoe) Takitimu and Horouta
Population 1207

Ngāi Tāmanuhiri (also known as Ngāti Tāmanuhiri) is a Māori iwi of New Zealand. Their rohe (tribal lands) are located to the south of Poverty Bay in the Gisborne Region of New Zealand. Kopututea the mouth of the Waipaoa River marks the northern boundary.[1] Iwi affairs are managed by the Ngai Tāmanuhiri Tūtū Poroporo Trust .[1]

The iwi consists of the descendants of Tāmanuhiri and his two principle wives Rongomaiawhia and Hine-Nui-te-po of Ngāi Tahupo. Tamanuhiri himself was a descendant of Tahu-Potiki, the brother of Porourangi. The five main hapu of Ngai Tamanuhiri today are descended mainly from Tāmanuhiri's two eldest sons from his first wife Rongomaiawhea; Tamaraukura and Paea-o-Te-Rangi, and these hapū are Ngati Rangiwaho Matua, Ngai Tawehi, Ngati Kahutia, Ngati Rangi-tauwhiwhia and Ngati Rangiwaho.[2][3]

Turanga FM is the radio station of Turanganui-a-kiwa iwi, including Ngai Tamanuhiri, Rongowhakaata and Te Aitanga-a-Māhaki. It is based in Gisborne, and broadcasts on 98.1 FM in Ruatoria, and 91.7 FM and 95.5 FM in Gisborne.[4][5]

Principal marae[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b "Ngāi Tāmanuhiri". Te Kāhui Māngai Directory of Māori Iwi and Organisations. Te Puni KokiriTe Kāhui Māngai. Retrieved 2009-11-26. 
  2. ^ "The people". Te Runanga o Turanganui a Kiwa.
  3. ^ [1]
  4. ^ "Turanga FM". Turanga FM. Te Reo Irirangi o Turanganui-a-kiwa. Retrieved 14 June 2015. 
  5. ^ "Iwi Radio Coverage" (PDF). maorimedia.co.nz. Māori Media Network. Retrieved 14 June 2016. 

External links[edit]