Pakakohi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Pakakohi
Iwi of New Zealand
Rohe (location)

Pakakohi is a Māori iwi of South Taranaki, New Zealand.

See also[edit]