12th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 12th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 12th Central Committee of the Communist Party of China on September 12, 1982.

Members[edit]

In stroke order of surnames:
 1. Wan Li (万里)
 2. Xi Zhongxun (习仲勋)
 3. Wang Zhen (王震)
 4. Wei Guoqing (韦国清)
 5. Ulanhu (乌兰夫)
 6. Fang Yi (方毅)
 7. Deng Xiaoping (邓小平)
 8. Deng Yingchao (邓颖超)
 9. Ye Jianying (叶剑英)
 10. Li Xiannian (李先念)
 11. Li Desheng (李德生)
 12. Yang Shangkun (杨尚昆)
 13. Yang Dezhi (杨得志)
 14. Yu Qiuli (余秋里)
 15. Song Renqiong (宋任穷)
 16. Zhang Tingfa (张廷发)
 17. Chen Yun (陈云)
 18. Zhao Ziyang (赵紫阳)
 19. Hu Qiaomu (胡乔木)
 20. Hu Yaobang (胡耀邦)
 21. Nie Rongzhen (聂荣臻)
 22. Ni Zhifu (倪志福)
 23. Xu Xiangqian (徐向前)
 24. Peng Zhen (彭真)
 25. Liao Chengzhi (廖承志)

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Yao Yilin (姚依林)
 2. Qin Jiwei (秦基伟)
 3. Chen Muhua (陈慕华)

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Hu Yaobang
 2. Ye Jianying
 3. Deng Xiaoping
 4. Zhao Ziyang
 5. Li Xiannian
 6. Chen Yun

External links[edit]