5th Central Committee of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 5th Central Committee of the Communist Party of China was in session from 1927 to 1928.

Beginning with this session, the CPC Central Executive Committee was renamed to the CPC Central Committee.

It had 31 members and 14 alternate members.

Its first plenary session elected the 5th Politburo of the Communist Party of China in 1927.

Members[edit]

 1. Chen Duxiu
 2. Li Weihan
 3. Qu Qiubai
 4. Cai Hesen
 5. Li Lisan
 6. Deng Zhongxia
 7. Su Zhaozheng
 8. Xiang Ying
 9. Xiang Zhongfa
 10. Zhang Guotao
 11. Zhao Shiyan
 12. Zhang Tailei
 13. Tan Pingshan
 14. Zhou Enlai
 15. Liu Shaoqi
 16. Ren Bishi
 17. Yun Daiying
 18. Peng Pai
 19. Xia Xi
 20. Peng Shuzhi
 21. Luo Zhanglong
 22. Gu Shunzhang

Alternate Members[edit]

 1. Mao Zedong
 2. Chen Tanqiu

External links[edit]