Chungsan County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chungsan)
Jump to: navigation, search
Chŭngsan County
증산군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Chŭngsan-gun
 • Revised Romanization Jeungsan-gun
DPRK2006 Pyongnam-Jungsan.PNG
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 17 ri
Area
 • Total 346.32 km2 (133.71 sq mi)
Population (2008[1])
 • Total 113,613
 • Density 330/km2 (850/sq mi)

Chŭngsan County is a kun (county) in South P'yŏngan province, North Korea.

Re-education Camp No. 11, a large prison mostly for repatriated refugees, is located in the northwestern part of Chŭngsan County.

Administrative Divisions[edit]

Chŭngsan county is divided into 1 ŭp (town) and 17 ri (villages):

 • Chŭngsan-ŭp (증산읍/甑山邑)
 • Chŏksong-ri (적송리/赤松里)
 • Chŏngsal-li (청산리/靑山里)
 • Hamjung-ri (함종리/咸從里)
 • Iap-ri (이압리/二鴨里)
 • Kŭmsong-ri (금송리/金宋里)
 • Kwangje-ri (광제리/廣濟里)
 • Manp'ung-ri (만풍리/万豊里)
 • Mubol-li (무본리/務本里)
 • Mundong-ri (문동리/文洞里)
 • Palsal-li (발산리/鉢山里)
 • P'ungjŏng-ri (풍정리/豊井里)
 • Raksaeng-ri (락생리/樂生里)
 • Rimsŏng-ri (림성리/林城里)
 • Ryongdŏng-ri (룡덕리/龍德里)
 • Sach'ŏl-li (사천리/沙川里)
 • Sinhŭng-ri (신흥리/新興里)
 • Sŏkta-ri (석다리/石多里)

Transportation[edit]

Chŭngsan county is served by the Namdong Branch of the Korean State Railway's P'yŏngnam Line.

References[edit]

 1. ^ Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census Archived May 14, 2011, at the Wayback Machine. (Population 2008, published in 2009)

External links[edit]