Pyongwon County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Pyongwon)
Jump to: navigation, search
P'yŏngwŏn County
평원군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer P'yŏngwŏn-gun
 • Revised Romanization Pyeongwon-gun
DPRK2006 Pyongnam-Pyongwon.PNG
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 2 workers' districts, 29 ri
Area
 • Total 451.53 km2 (174.34 sq mi)
Population (2008[1])
 • Total 179,492
 • Density 400/km2 (1,000/sq mi)

P'yŏngwŏn County is a kun (county) in South P'yŏngan province, North Korea.

Administrative Divisions[edit]

P'yŏngwŏn County is divided into 1 ŭp (town), 2 rodongjagu (workers' districts) and 29 ri (villages):

 • P'yŏngwŏn-ŭp (평원읍)
 • Hanch'ŏl-lodongjagu (한천로동자구)
 • Ŏp'a-rodongjagu (어파로동자구)
 • Ch'ŏngbo-ri (청보리)
 • Ch'ŏngryong-ri (청룡리)
 • Hwajil-li (화진리)
 • Namsal-li (남산리)
 • Paejŏl-li (배전리)
 • Ryanggyo-ri (량교리)
 • Ryong'i-ri (룡이리)
 • Ryongsang-ri (룡상리)
 • Sambong-ri (삼봉리)
 • Samsong-ri (삼송리)
 • Simwŏl-li (심원리)
 • Sinsŏng-ri (신성리)
 • Sinsong-ri (신송리)
 • Sŏg'am-ri (석암리)
 • Sŏkkyo-ri (석교리)
 • Songhwa-ri (송화리)
 • Songrim-ri (송림리)
 • Songsŏng-ri (송석리)
 • Taeam-ri (대암리)
 • Taejŏng-ri (대정리)
 • Taep'ung-ri (대풍리)
 • Tŏkche-ri (덕제리)
 • Tŏkp'o-ri (덕포리)
 • Ullyong-ri (운룡리)
 • Unbong-ri (운봉리)
 • Unhŭng-ri (운흥리)
 • Wŏn'am-ri (원압리)
 • Wŏnhwa-ri (원화리)
 • Wŏr'il-li (월일리)

Transportation[edit]

P'yŏngwŏn County is served by the P'yŏngŭi Line of the Korean State Railway.

References[edit]

 1. ^ Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

External links[edit]