Government agencies in Iceland

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Coat of arms of Iceland.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
Iceland
Constitution

The government agencies in Iceland are state controlled organisations who act independently to carry out the policies of the Icelandic government.

Parliament[edit]

Agencies[edit]

 • Althing Ombudsman (Umboðsmaður Alþingis)
 • Icelandic National Audit Office (Ríkisendurskoðun)

Committees[edit]

 • Electoral Commission (Landskjörstjórn)

Prime Minister's Office[edit]

Agencies[edit]

 • Office of the Attorney General (Ríkislögmaður)
 • Office of the Ombudsman for Children (Umboðsmaður barna)
 • Thingvellir National Park (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum)

Ministry of Education, Science and Culture[edit]

Agencies[edit]

Education[edit]

Science[edit]

Culture[edit]

Ministry for the Environment and Natural Resources[edit]

Agencies[edit]

 • Icelandic Meteorological Office (Veðurstofa Íslands)
 • Environment Agency of Iceland (Umhverfisstofnun)
 • Iceland Construction Authority (Mannvirkjastofnun)
 • Iceland Forest Service (Skógrækt ríkisins)
 • Iceland GeoSurvey (Íslenskar orkurannsóknir)
 • Icelandic Institute of Natural History (Náttúrufræðistofnun Íslands)
 • Icelandic National Planning Agency (Skipulagsstofnun)
 • Icelandic Recycling Fund (Úrvinnslusjóður)
 • Institute of Freshwater Fisheries (Veiðimálastofnun)
 • Myvatn Research Station (Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn)
 • National Land Survey of Iceland (Landmælingar Íslands)
 • State Soil Conservation Service (Landgræðsla ríkisins)
 • Stefansson Arctic Institute (Stofnun Vilhjálms Stefánssonar)
 • Vatnajökull National (Vatnajökulsþjóðgarður)

Ministry for Foreign Affairs[edit]

Agencies[edit]

 • Icelandic International Development Agency (Þróunarsamvinnustofnun Íslands)

Ministry of Finance and Economic Affairs[edit]

Agencies[edit]

 • Central Bank of Iceland (Seðlabanki Íslands)
 • Directorate of Customs (Tollstjóri)
 • Directorate of Internal Revenue (Ríkisskattstjóri)
 • Directorate of Tax Investigations (Skattrannsóknarstjóri ríkisins)
 • Government Construction Contracting Agency (Framkvæmdasýsla ríkisins)
 • Government Real Estate Agency (Fasteignir ríkissjóðs)
 • Icelandic State Financial Investments (Bankasýsla ríkisins)
 • State Alcohol and Tobacco Company of Iceland (Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins)
 • State Financial Management (Fjársýsla ríkisins)
 • State Trading Centre (Ríkiskaup)
 • Statistics Iceland (Hagstofa Íslands)
 • Taxation Reassessment Committee (Yfirskattanefnd)

Ministry of Industries and Innovation[edit]

Agencies[edit]

 • Central Bureau of Applied Research (Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna)
 • Directorate of Fisheries (Fiskistofa)
 • Financial Supervisory Authority (Fjármálaeftirlit)
 • Freshfish Price Directorate (Verðlagsstofa skiptaverðs)
 • Icelandic Competition Authority (Samkeppniseftirlitið)
 • Icelandic Food and Veterinary Authority (Matvælastofnun)
 • Icelandic Patent Office (Einkaleyfastofan)
 • Icelandic Regional Development Institute (Byggðastofnun)
 • Icelandic Tourist Board (Ferðamálastofa)
 • Innovation Center Iceland (Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 • Marine Research Institute (Hafrannsóknastofnunin)
 • National Energy Authority (Orkustofnun)
 • NSA Ventures (Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins)

Government-owned corporations[edit]

 • Matis (Matís ohf.)

Ministry of the Interior[edit]

Agencies[edit]

Government-owned corporations[edit]

Ministry of Welfare[edit]

Agencies[edit]

 • Government Agency for Child Protection (Barnaverndarstofa)
 • Directorate of Health (Embætti landlæknis)
 • Multicultural Centre (Fjölmenningarsetur)
 • Icelandic Radiation Safety Authority (Geislavarnir ríkisins)
 • State Diagnostic and Counselling Centre (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins)
 • Health institutions
 • Dalvík Health Centre (Heilsugæslustöðin Dalvík)
 • Clinics
 • National Hearing and Speech Institute of Iceland (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands)
 • Housing Financing Fund (Íbúðalánasjóður)
 • Centre for Gender Equality (Jafnréttisstofa)
 • National University Hospital of Iceland (Landspítali – háskólasjúkrahús)
 • Medication Payment Committee (Lyfjagreiðslunefnd)
 • Icelandic Medicines Agency (Lyfjastofnun)
 • State Mediator (Ríkissáttasemjari)
 • Akureyri Hospital (Sjúkrahúsið á Akureyri)
 • Icelandic Health Insurance (Sjúkratryggingar Íslands)
 • Social Insurance Administration (Tryggingastofnun ríkisins)
 • Debtors' Ombudsman (Umboðsmaður skuldara)
 • Administration of Occupational Safety and Health (Vinnueftirlit ríkisins)
 • Directorate of Labour (Vinnumálastofnun)
 • National Bioethics Committee (Vísindasiðanefnd)
 • National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga)
 • Nursing homes

See also[edit]