Nanchuan District

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Nanchuan)
Jump to navigation Jump to search
Nanchuan

南川区

Nanchwan
Nanchuan District in Chongqing
Nanchuan District in Chongqing
CountryPeople's Republic of China
MunicipalityChongqing
Time zoneUTC+8 (China Standard)

Nanchuan (Chinese: 南川; pinyin: Nánchuān) is a district and former county of Chongqing, China, bordering Guizhou province to the south.

Administration[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Population (2010)[1] Area (km2)
Dongcheng Subdistrict 东城街道 Dōngchéng Jiēdào 84,164 108
Nancheng Subdistrict 南城街道 Nánchéng Jiēdào 80,485 208
Xicheng Subdistrict 西城街道 Xīchéng Jiēdào 40,126 70.5
Sanquan town 三泉镇 Sānquán Zhèn 13,822 191.5
Jinshan town 金山镇 Jīnshān Zhèn 10,609 110
Nanping town 南平镇 Nánpíng Zhèn 32,888 130
Shentong town 神童镇 Shéntóng Zhèn 6,781 43
Mingyu town 鸣玉镇 Míngyù Zhèn 11,934 78
Dashuang town 大观镇 Dàguān Zhèn 20,538 87
Xinglong town 兴隆镇 Xīnglóng Zhèn 20,489 76.5
Taipingchang town 太平场镇 Tàipíngchǎng Zhèn 10,208 66.4
Baisha town 白沙镇 Báishā Zhèn 6,412 37.6
Shuijiang Town 水江镇 Shuǐjiāng Zhèn 50,918 233.03
Shiqiang town 石墙镇 Shíqiáng Zhèn 6,832 37
Toudu town 头渡镇 Tóudù Zhèn 7,255 164.1
Dayou town 大有镇 Dàyǒu Zhèn 10,040 39.5
Hexi town 合溪镇 Héxī Zhèn 6,604 132.7
Lixianghu town 黎香湖镇 Líxiānghú Zhèn 5,149 37.5
Nanzhushan town 楠竹山镇 Nánzhúshān Zhèn 57.5
Shixi Township 石溪乡 Shíxī Xiāng 9,982 54
Hetu Township 河图乡 Hétú Xiāng 5,059 33
Guhua Township 古花乡 Gǔhuā Xiāng 7,221 57.7
Qingyuan Township 庆元乡 Qìngyuán Xiāng 7,407 68
Ganfeng Township 乾丰乡 Gānfēng Xiāng 5,174 34
Shilian Township 石莲乡 Shílián Xiāng 5,153 37
Lengshuiguan Township 冷水关乡 Lěngshuǐguān Xiāng 7,345 35.8
Qilong Township 骑龙乡 Qílóng Xiāng 6,249 40.36
Muliang Township 木凉乡 Mùliáng Xiāng 6,770 42.5
Yuquan Township 鱼泉乡 Yúquán Xiāng 6,532 105
Zhongqiao Township 中桥乡 Zhōngqiáo Xiāng 7,668 42.85
Delong Township 德隆乡 Délóng Xiāng 5,279 80.2
Fengyan Township 峰岩乡 Fēngyán Xiāng 6,473 44.3
Minzhu Township 民主乡 Mínzhǔ Xiāng 7,092 30.3
Fushou Township 福寿乡 Fúshòu Xiāng 8,014 42.19
Tiecun Township 铁村乡 Tiěcūn Xiāng 7,657 57.5

Transport[edit]

Coordinates: 29°31′12″N 108°46′12″E / 29.52000°N 108.77000°E / 29.52000; 108.77000

References[edit]

  1. ^ shi, Guo wu yuan ren kou pu cha ban gong; council, Guo jia tong ji ju ren kou he jiu ye tong ji si bian = Tabulation on the 2010 population census of the people's republic of China by township / compiled by Population census office under the state; population, Department of; statistics, employment statistics national bureau of (2012). Zhongguo 2010 nian ren kou pu cha fen xiang, zhen, jie dao zi liao (Di 1 ban. ed.). Beijing Shi: Zhongguo tong ji chu ban she. ISBN 978-7-5037-6660-2.