Wikipedia:WikiProject Intertranswiki/Danish/Missing articles/51

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

da:Kategori:Skolefolk fra Island[edit]

Hallgrímur Hannesson Scheving (da)

da:Kategori:Skolefolk fra Norge[edit]

Hans Konrad Kjennerud (da) • Volrath Vogt (da) • Hans Whitte (da)

da:Kategori:Skolefolk fra Sverige[edit]

Michael Linton (da) • Michael Nordberg (da) • Otto Salomon (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Danmark[edit]

Sune Christoffer Abel (da) • Bertel Abildgaard (da) • Ulver Skuli Abildgaard (da) • Bjarne Adrian (da) • Petrine Agger (da) • Ellen Aggerholm (da) • Svend Aggerholm (da) • Hakon Ahnfelt-Rønne (da) • Pia Ahnfelt-Rønne (da) • Freddy Albeck (da) • Rasmus Albeck (da) • Lis Allentoft (da) • Niels Alsing (da) • Anne Birgitte Lind Andersen (da) • Anne Katrine Andersen (da) • Asta Esper Hagen Andersen (da) • Bo Andersen (skuespiller) (da) • Donald Andersen (da) • Gotha Andersen (da) • Jens Andersen (skuespiller) (da) • Kasper Andersen (da) • Kresten J. Andersen (da) • Lotte Merete Andersen (da) • Lærke Winther Andersen (da) • Niels Andersen (skuespiller) (da) • Samy Andersen (da) • Ulla Asbjørn Andersen (da) • Frans Andersson (da) • Laila Andersson (da) • Rikke Louise Andersson (da) • Rita Angela (da) • Heine Grove Ankerdal (da) • Philip Antonakakis (da) • Trine Appel (da) • Nastja Arcel (da) • Jens Arentzen (da) • Mikkel Arndt (da) • Tove Arni (da) • Lotte Arnsbjerg (da) • Lars Arvad (da) • Jens Asby (da) • Johan Philip Asbæk (da) • Jesper Asholt (da) • Marie Askehave (da) • Michael Asmussen (da) • Peter Aude (da) • Diana Axelsen (da) • Lene Axelsen (da) • Tage Axelson (da) • Vibeke Ankjær Axværd (da) • André Babikian (da) • Laura Bach (da) • Mia Maria Back (da) • Birthe Backhausen (da) • Anders Baggesen (da) • Clara Bahamondes (da) • Meike Bahnsen (da) • Janus Nabil Bakrawi (da) • Claes Bang (da) • Tove Bang (da) • Nis Bank-Mikkelsen (da) • Lili Josephine Baron (da) • Lone Bastholm (da) • Mikkel Bay Mortensen (da) • Peter Bay (da) • Teis Bayer (da) • Claus Beck-Nielsen (da) • Karina Bell (da) • Peter Belli (da) • Albert Bendix (da) • Camilla Bendix (da) • Thomas Bendixen (da) • Hugo Øster Bendtsen (da) • Joan Bentsen (da) • Henrik Bentzon (da) • Karen Berg (da) • Taina Anneli Berg (da) • Lotte Bergstrøm (da) • Vicki Berlin (da) • Bolette Bernild (da) • Anders W. Berthelsen (da) • Ingeborg Bruhn Berthelsen (da) • Sam Besekow (da) • William Bewer (da) • Gerard Bidstrup (da) • Jørgen Bidstrup (da) • Thomas Biehl (da) • Stine Bierlich (da) • Joen Bille (da) • Karl Bille (da) • Torben Bille (skuespiller) (da) • Jørgen Bing (da) • Anne Birch (da) • Henrik Birch (da) • Mikael Birkkjær (da) • Lars Bjarke (da) • Hannah Bjarnhof (da) • Karen Margrethe Bjerre (da) • Svend Bjerre (da) • Maya Bjerre-Lind (da) • Stine Bjerregaard (da) • Christiane Bjørg Nielsen (da) • Anni Bjørn (da) • Michelle Bjørn-Andersen (da) • Nikolaj Bjørn-Andersen (da) • Carsten Bjørnlund (da) • Jørgen Blaksted (da) • Anna Bloch (da) • Sarah Boberg (da) • Jeanne Boel (da) • Niels Boesen (da) • Ole Gorter Boisen (da) • Kristian Boland (da) • Asger Bonfils (da) • Peter Bonke (da) • Ole Borg (da) • Niels Borksand (da) • Ulla-Britta Borksand (da) • Charlotte Sachs Bostrup (da) • Rasmus Botoft (da) • Marina Bouras (da) • Ludvig Brandstrup (skuespiller) (da) • Søren Bregendal (da) • Jens Brenaa (da) • Jytte Breuning (da) • Susanne Breuning (da) • Marie Brink (da) • Mogens Brix-Pedersen (da) • Anders Peter Bro (da) • Christoffer Bro (da) • Vigga Bro (da) • Elna Brodthagen (da) • Viggo Brodthagen (da) • Angelo Bruun (da) • Birgitte Bruun (skuespiller) (da) • Cajus Bruun (da) • Hugo Bruun (da) • Sanne Brüel (da) • Jens Brygmann (da) • Martin Brygmann (da) • Lea Brøgger (da) • Lene Brøndum (da) • Kaya Brüel (da) • Martin Buch (da) • Hans Egede Budtz (da) • Claus Bue (da) • Laura Buhl (da) • Benny Bundgaard (da) • Ian Burns (da) • Bjarne Buur (da) • Anne Sofie Byder (da) • Søren Byder (da) • Hans Henrik Bærentsen (da) • Hother Bøndorff (da) • Jørgen Ole Børch (da) • Christine Albeck Børge (da) • Bent Børgesen (da) • Nanna Bøttcher (da) • Charlotte Bøving (da) • Jens Zacho Böye (da) • Etta Cameron (da) • Esben Høilund Carlsen (da) • Kenneth Carmohn (da) • Theresa Marylin Risby Caspersen (da) • Michel Castenholt (da) • Jakob Cedergren (da) • Nikolaj Cederholm (da) • Ninna Cederholm (da) • Said Chayesteh (da) • Frederik Christensen (da) • Gitte Siem Christensen (da) • Laura Christensen (da) • Lene Maria Christensen (da) • Søren Christensen (skuespiller) (da) • Anne Voight Christiansen (da) • Philippe Christiansen (da) • Erik Clausen (da) • Aase Clausen (da) • Hans Henrik Clemensen (da) • Poul Clemmensen (da) • Cleo (da) • Else Colber (da) • Marie-Louise Coninck (da) • Bent Conradi (da) • Birgit Conradi (da) • Ib Conradi (da) • Liv Corfixen (da) • Lizzie Corfixen (da) • Hannah Corine (da) • Thomas Corneliussen (da) • Caroline Dahl (da) • Lisbet Dahl (da) • Einar Dalsby (da) • Ove E. Dalsgaard (da) • Anders Valentinus Dam (da) • Peter Damm-Ottesen (da) • Christian Damsgaard (skuespiller) (da) • Terese Damsholt (da) • Sami Darr (da) • Ingolf David (da) • Mogens Davidsen (da) • Thorkild Demuth (da) • Masja Dessau (da) • Robert Dinesen (da) • Ole Dixon (da) • Helle Dolleris (da) • Amalie Dollerup (da) • Iben Dorner (da) • Laura Drasbæk (da) • Kurt Dreyer (da) • Carina Due (da) • Vibeke Dueholm (da) • Flemming Dyjak (da) • Annevig Schelde Ebbe (da) • Mogens Eckert (da) • Molly Egelind (da) • Søs Egelind (da) • Helene Egelund (da) • Kit Eichler (da) • Morten Eisner (da) • Rune Elers (da) • Elias Eliot (da) • Niels Ellegaard (skuespiller) (da) • Lilian Ellis (da) • Tacha Elung (da) • Marcell van Enckevort (da) • Flemming Enevold (da) • Louise Engell (da) • Aksel Erhardtsen (da) • Niels-Martin Eriksen (da) • Charlotte Ernst (da) • Ole Ernst (da) • Sarah Secher Ernst (da) • Bente Eskesen (da) • Regitze Estrup (da) • Peter Eszterhás (da) • Eli Fahnøe (da) • Michael Falch (da) • Lene Falck (da) • Katrine Falkenberg (da) • Helle Fastrup (da) • Søren Fauli (da) • Jannie Faurschou (da) • Jørn Faurschou (da) • Anne Birgitte Lind Feigenberg (da) • Gerz Feigenberg (da) • Ole Fick (da) • Henrik Fiig (da) • Carl Fischer (da) • Berte Fischer-Hansen (da) • Linda Myrberg Fjeldsted (da) • Bjørn Fjæstad (da) • Edward Fleming (da) • Marianne Flor (da) • Claus Flygare (da) • Peter Flyvholm (da) • Mathilde Arcel Fock (da) • Dea Fog (da) • Jarl Forsman (da) • Erik Frederiksen (da) • Joy-Maria Frederiksen (da) • Morten Roed Frederiksen (da) • Tilde Maja Frederiksen (da) • Tommy Frederiksen (da) • Søren Frellesen (da) • Ib Frendø (da) • Louise Fribo (da) • Jarl Friis-Mikkelsen (da) • Johanne Fritz-Petersen (da) • Rasmus Fruergaard (da) • Peter Frödin (da) • Else Frölich (da) • Blanche Funch (da) • Lotte Munk Fure (da) • Mime Fønss (da) • Anne-Lise Gabold (da) • Anna Gadborg (da) • Mimi Gade (da) • Trine Gadeberg (da) • Lisbeth Gajhede (da) • Peter Gantzler (da) • Maria Garde (da) • Aage Garde (da) • Karen Gardelli (da) • Daimi Gentle (da) • Claus Gerving (da) • Peter Gilsfort (da) • Gerd Gjedved (da) • Therese Glahn (da) • Betty Glosted (da) • Kenn Godske (da) • Kit Goetz (da) • Bob Goldenbaum (da) • Per Bentzon Goldschmidt (da) • Jens Gotthelf (da) • Tine Gotthelf (da) • Sarah Gottlieb (da) • Ulla Gottlieb (da) • Tove Grandjean (da) • Sanne Grangaard (da) • Mette Gregersen (da) • Martin Greis (da) • Signi Grenness (da) • Pernille Grumme (da) • Ditte Gråbøl (da) • Sofie Gråbøl (da) • Julie Grønlund (da) • Christian Grønvall (da) • Charlotte Guldberg (da) • Johannes Guldbrandsen (da) • Morten Gundel (da) • Frank Lundsgaard Gundersen (da) • Jan Gustavsen (da) • Stig Günther (da) • Inger-Lise Gaarde (da) • Sara Langebæk Gaarmann (da) • Esper Hagen (da) • Kristian Halken (da) • Camilla Hammerich (da) • Rasmus Hammerich (da) • Ann-Mari Max Hansen (da) • Arne Hansen (da) • Benedikte Hansen (da) • Benny Hansen (da) • Ditte Hansen (da) • Else Marie Hansen (da) • Erik Hansen (skuespiller) (da) • Hjalmar Hansen (da) • Litten Hansen (da) • Martin Hansen (skuespiller) (da) • Max Hansen Jr. (da) • Micky Skeel Hansen (da) • Per Damgaard Hansen (da) • Peter Oliver Hansen (da) • Robert Hansen (da) • Rudi Hansen (da) • Aase Hansen (skuespiller) (da) • Kirsten Hansen-Møller (da) • Gorma Haraldsted (da) • Bende Harris (da) • Kim Harris (da) • Peter Hartmann (da) • Michael Hasselflug (da) • Morten Hauch-Fausbøll (da) • Søren Hauch-Fausbøll (da) • Rasmus Haxen (da) • Morten Hebsgaard (da) • Hanne Hedelund (da) • Fritze Hedemann (da) • Carl Heger (da) • Merete Hegner (da) • Susanne Heinrich (da) • Lotte Heise (da) • Anne Marie Helger (da) • Lone Helmer (da) • Luise Charlotte Helmuth (da) • Albert Helsengreen (da) • Christian Geo Heltboe (da) • Ulla Henningsen (da) • Bjarne Henriksen (da) • Kim Henriksen (actor) (da) • Paw Henriksen (da) • Eva Heramb (da) • Louise Herbert (da) • Lotte Hermann (da) • Mogens Hermansen (da) • Helle Hertz (da) • Jan Hertz (da) • Martin Hestbæk (da) • Peter Hetsch (da) • Anne Grete Hilding (da) • Ellen Hillingsø (da) • Linda Hindberg (da) • Niels Hinrichsen (da) • Jonna Hjerl (da) • Ann Hjort (da) • Sara Hjort (da) • Klaus Hjuler (da) • Thomas Kim Hoder (da) • Thera Hoeymans (da) • Stig Hoffmeyer (da) • Jens Christian Holland (da) • Mette Louise Holland (da) • Ralf Hollander (da) • Astrid Holm (da) • Isa Holm (da) • Katja Holm (da) • Mogens Holm (da) • Lilli Holmer (da) • Tina Holmer (da) • Peter Holst-Beck (da) • Hans Holtegaard (da) • Kamilla Bech Holten (da) • Mette Horn (da) • Vibeke Houlberg (da) • Anders Hove (da) • Inger Hovman (da) • Torbjørn Hummel (da) • Torben Hundahl (da) • Inge Hvid-Møller (da) • Else Hvidhøj (da) • Ole Hvidman (da) • Rigmor Hvidtfeldt (da) • Jesper Hyldegaard (da) • Paul Hüttel (da) • Joen Højerslev (da) • Solbjørg Højfeldt (da) • Olaf Højgaard (da) • Pernille Højmark (da) • Dorte Højsted (da) • Lars Høy (da) • Laus Høybye (da) • Kristian Ibler (da) • Marco Ilsø (da) • Sara Indrio (da) • Yvonne Ingdal (da) • Niklas Ingemann (da) • Jess Ingerslev (da) • Ole Ishøy (da) • Kjeld Jacobsen (da) • Tom Jacobsen (da) • Karin Jagd (da) • Susanne Jagd (da) • Jakob Bjerregaard Engmann (da) • Henning Valin Jakobsen (da) • Otto Mølgaard Jakobsen (da) • Henrik Jandorf (da) • Nicolai Jandorf (da) • Marijana Jankovic (da) • Lilly Jansen (da) • Karsten Jansfort (da) • Kim Jansson (da) • Andrea Vagn Jensen (da) • Birger Jensen (da) • Ejnar Hans Jensen (da) • Eva Jensen (da) • Flemming Jensen (da) • Henning Jensen (skuespiller) (da) • Simon Vagn Jensen (da) • Torben Jensen (da) • Katrine Jensenius (da) • Mari-Anne Jespersen (da) • Henry Jessen (da) • Kirsten Jessen (da) • Sebastian Jessen (da) • Torben Jetsmark (da) • Kristian Holm Joensen (da) • Stine Holm Joensen (da) • Peder Holm Johansen (da) • Svend Johansen (da) • Pia Jondal (da) • Peter Jorde (da) • Jonathan Werner Juel (da) • Susanne Juhasz (da) • Anne-Marie Juhl (da) • Benny Juhlin (da) • Gertie Jung (da) • Ruth Junker (da) • Charlotte Juul (da) • Ann Eleonora Jørgensen (da) • Jens Bo Jørgensen (da) • Jimmy Jørgensen (da) • Peter Jørgensen (skuespiller) (da) • Simon Jul Jørgensen (da) • Hanne Jørna (da) • Hadi Ka-Koush (da) • Kett Kadagys (da) • Nina Kalckar (da) • Eddie Karnil (da) • Ali Kazim (da) • Mads Keiser (da) • Paul Kelvin (da) • Gordon Kennedy (da) • Tommy Kenter (da) • Pouel Kern (da) • Inge Ketti (da) • Farshad Kholghi (da) • Peter Khouri (da) • Jørgen Kiil (da) • Sophus Windeløv Kirkeby (da) • Morten Kirkskov (da) • William Kisum (da) • Benjamin Kitter (da) • Peter Kitter (da) • Marianne Kjærulff-Schmidt (da) • Jesper Klein (da) • Mathias Klenske (da) • Allan Klie (da) • Mads Knarreborg (da) • Joachim Knop (da) • Hans Christian Knudsen (da) • Thomas Knuth-Winterfeldt (da) • Lars Knutsson (da) • Lars Knutzon (da) • Per Knutzon (da) • Eik Koch (da) • Kristian Koch (da) • Henrik Koefoed (da) • Tomas Ambt Kofod (da) • Brigitte Kolerus (da) • Mikkel Hesseldahl Konyher (da) • Nicolaj Kopernikus (da) • Pelle Koppel (da) • Ulla Bülow Lemvigh-Müller Koppel (da) • Svend Kornbeck (da) • Mads Koudal (da) • Elsa Kourani (da) • Margrethe Koytu (da) • Hans Kragh-Jacobsen (da) • Jacob Krarup (da) • Bertel Krause (da) • Carsten Kressner (da) • Linda Elvira Kristensen (da) • Preben Kristensen (da) • Uffe Kristensen (da) • Jørgen Krogh (da) • Johanne Krum-Hunderup (da) • Line Kruse (da) • Flemming Krøll (da) • Jytte Kvinesdal (da) • Jonathan Kvium (da) • Berrit Kvorning (da) • Erik Kühnau (da) • Lars Kaalund (da) • Sten Kaalø (da) • Jeppe Kaas (da) • Rudi Köhnke (da) • Alexander Kølpin (danser) (da) • Preben Kørning (da) • Xenia Lach-Nielsen (da) • Peter Lambert (da) • John Lambreth (da) • Ingrid Langballe (da) • Christian Lange (da) • Hans Wilhelm Lange (da) • Jon Lange (da) • Mette Mai Langer (da) • Lili Lani (da) • Amira Helene Larsen (da) • Henrik Larsen (skuespiller) (da) • John Larsen (da) • Lene Larsen (da) • Peter Larsen (skuespiller) (da) • Peter Gren Larsen (da) • Robert Larsen (da) • Thomas Bo Larsen (da) • Alf Lassen (da) • Bodil Lassen (da) • Finn Lassen (da) • Sofie Lassen-Kahlke (da) • Lone Lau (da) • Jacque Lauritsen (da) • Linda Laursen (da) • Kirsten Lehfeldt (da) • Mille Hoffmeyer Lehfeldt (da) • Kasper Leisner (da) • Ole Lemmeke (da) • Søren Lenander (da) • Stephanie Leon (da) • Janek Lesniak (da) • Aksel Leth (da) • Emma Leth (da) • Thomas Levin (da) • Remi Lewerissa (da) • Runi Lewerissa (da) • Anne Mari Lie (da) • Britta Lillesøe (da) • Johannes Lilleøre (da) • Lane Lind (da) • Per Linderoth (da) • Bodil Lindorff (da) • Lone Lindorff (da) • Augustin Lindvad (da) • Michael Lindvad (da) • Jan Linnebjerg (da) • Alvin Linnemann (da) • Lars Lippert (da) • Jakob Lohmann (da) • Jesper Lohmann (da) • Lars Lohmann (da) • Lise Lotte Lohmann (da) • Steen Stig Lommer (da) • Stig Lommer (da) • Morten Lorentzen (da) • Arne Lundemann (da) • Lasse Lunderskov (da) • Tomas Lagermand Lundme (da) • Lisbet Lundquist (da) • Lars Lunøe (da) • Albert Luther (da) • Lone Luther (da) • Pernille Lyck (da) • Henrik Lykkegaard (da) • Rikke Lylloff (da) • Morten Lützhøft (da) • Christopher Læssø (da) • Gyrd Løfqvist (da) • Kjeld Løfting (da) • Kai Løvring (da) • Karen Marie Løwert (da) • Anders Brink Madsen (da) • Eva Madsen (da) • Gitte Madsen (da) • Marianne Søndergaard Madsen (da) • Thomas Guldberg Madsen (da) • Thomas Magnussen (da) • Lene Maimu (da) • Ellen Malberg (da) • Marinela Malisic (da) • Søren Malling (da) • Sara-Marie Maltha (da) • Rikke Mandrella (da) • Michael Mansdotter (da) • Mette Marckmann (da) • Victor Marcussen (da) • John Martinus (da) • Roger Matthisen (da) • Tom McEwan (da) • Vivienne McKee (da) • Timm Mehrens (da) • Thora Meincke (da) • Cyron Melville (da) • Kaj Mervild (da) • Camilla Metelmann (da) • Ernst Meyer (skuespiller) (da) • Karen Meyer (da) • Ole Meyer (da) • Tao Michaëlis (da) • Lykke Sand Michelsen (da) • Trine Michelsen (da) • Martin Miehe-Renard (da) • Tine Miehe-Renard (da) • Lars Mikkelsen (da) • Bodil Miller (da) • Peter Milling (da) • Jesper Milsted (da) • Thomas Milton (da) • Anne-Vibeke Mogensen (da) • Grethe Mogensen (da) • Claudio Morales (da) • Jacob Morild (da) • Marianne Moritzen (da) • Michael Moritzen (da) • Morten Aaskov Hemmingsen (da) • Niclas Mortensen (da) • Tina Gylling Mortensen (da) • Jamie Morton (da) • Christian Mosbæk (da) • Fernanda Movin (da) • Holger Munk (da) • Nils P. Munk (da) • Troels Munk (da) • Troels II Munk (da) • Charlotte Munksgaard (da) • Karoline Munksnæs (da) • Erno Müller (da) • Karen-Lise Mynster (da) • Rosalinde Mynster (da) • Eva-Marie Møller (da) • Ole Rasmus Møller (da) • Leif Mønsted (da) • Thomas Mørk (da) • Nima Nabipour (da) • Betty Nansen (da) • Cecilia Zwick Nash (da) • Nicolai Neiiendam (da) • Robert Neiiendam (da) • Tavs Neiiendam (da) • Bjarne G. Nielsen (da) • Carl Nielsen (parodist) (da) • Ditte-Karina Nielsen (da) • Finn Nielsen (da) • Helle Nielsen (da) • Jakob Nielsen (skuespiller) (da) • Klaus Scharling Nielsen (da) • Lykke Nielsen (da) • Mads M. Nielsen (da) • Olaf Nielsen (da) • Oscar Nielsen (da) • Per Tofte Nielsen (da) • Peter Nielsen (skuespiller) (da) • Vivian Nielsen (da) • Claus Nissen (da) • Pia Trøst Nissen (da) • Kirsten Norholt (da) • Mathilde Norholt (da) • Olivia Norrie (da) • Lise-Lotte Norup (da) • Channe Nussbaum (da) • Anders Nyborg (da) • Jakob Fals Nygaard (da) • Elith Nykjær Jørgensen (da) • Ellen Nyman (da) • Ebba Nørager (da) • Elisabeth Nørager (da) • Mads Nørby (da) • Finn Nørbygaard (da) • Frederik Meldal Nørgaard (da) • Kjeld Nørgaard (da) • Merete Nørgaard (da) • Pernille Kløvedal Nørgaard (da) • Jens Nørkjær (da) • Nynne Karen Nørlund (da) • Susanne Oldenburg (da) • Henrik Noél Olesen (da) • Kirsten Olesen (da) • Allan Olsen (skuespiller) (da) • Ernst Bruun Olsen (da) • Lauritz Olsen (da) • Lotte Olsen (da) • Martin Spang Olsen (da) • Niels Olsen (da) • Sara Møller Olsen (da) • Signe Egholm Olsen (da) • Susan Olsen (da) • Sonja Oppenhagen (da) • Sune Otterstrøm (da) • Peter Hesse Overgaard (da) • Rebekka Owe (da) • Anne Oppenhagen Pagh (da) • Sofie Pallesen (da) • Trine Pallesen (da) • Oda Pasborg (da) • Andreas Bo Pedersen (da) • Holger Pedersen (Gissemand) (da) • Mogens Pedersen (da) • Nina Pens (da) • Holger Perfort (da) • Zeev Sevik Perl (da) • Finn Rye Petersen (da) • Henrik Petersen (da) • Leif Sylvester Petersen (da) • Poul Petersen (da) • Zanny Petersen (da) • Kirsten Peüliche (da) • Caspar Phillipson (da) • Peter Pilegaard (da) • Bjørn Ploug (da) • Mette Munk Plum (da) • Christian Potalivo (da) • Anna Neye Poulsen (da) • Benny Poulsen (da) • Emil Poulsen (da) • Lene Poulsen (da) • Peter Poulsen (skuespiller) (da) • Birgit Pouplier (da) • Birgitte Prins (da) • Henrik Prip (da) • Stine Prætorius (da) • Solveig Quito (da) • Igor Radosavljevic (da) • Richard Ragnvald (da) • Stig Ramsing (da) • Ilse Rande (da) • Lars Ranthe (da) • Aksel Rasmussen (da) • Benjamin Boe Rasmussen (da) • Holger Rasmussen (skuespiller) (da) • Ingeborg Rasmussen (da) • Jacob Rasmussen (da) • Rolf Rasmussen (da) • Steen Rasmussen (da) • Janus Dissing Rathke (da) • Vivi Rau (da) • Inger Rauf (da) • Kurt Ravn (da) • Preben Ravn (da) • Ellen Carstensen Reenberg (da) • Holger Reenberg (da) • Asger Reher (da) • Pauline Rehné (da) • Peter Reichhardt (da) • Elin Reimer (da) • Bendt Reiner (da) • Elsebeth Reingaard (da) • Robert Reinhold (da) • Rigmor Reumert (da) • Vibeke Reumert (da) • Mogens Rex (da) • Malou Reymann (da) • Gunvor Reynberg (da) • Hanne Ribens (da) • Maria Rich (da) • Anne-Grethe Bjarup Riis (da) • Mads Riisom (da) • Søren Rislund (da) • Lone Rode (da) • Martin Rode (da) • Søren Rode (da) • Tony Rodian (da) • Christiane Rohde (da) • Camille-Catrine Rommedahl (da) • Peter Ronild (da) • Jørn Rose (da) • Ina-Miriam Rosenbaum (da) • Pia Rosenbaum (da) • Simon Rosenbaum (da) • Mikkel Rosenberg (da) • Walt Rosenberg (da) • William Rosenberg (da) • Anne Mette Rosenkilde (da) • Line Bie Rosenstjerne (da) • Stig Rossen (da) • Asmund Rostrup (da) • Egill Rostrup (da) • Judith Rothenborg (da) • David Rousing (da) • Ellen Rovsing (da) • Folmer Rubæk (da) • Trine Runge (da) • Pauli Ryberg (da) • Mikkel Trier Rygård (da) • Claus Ryskjær (da) • Helle Ryslinge (da) • Dorte Rømer (da) • Kim Rømer (da) • Neel Rønholt (da) • Hans Rønne (da) • Karin Rørbech (da) • Uffe Rørbæk Madsen (da) • Kirsten Saerens (da) • Özlem Saglanmak (da) • Dar Salim (da) • Michael Sand (da) • Nonny Sand (da) • Waage Sandø (da) • Bodil Sangill (da) • Hedevig Schad (da) • Morten Schaffalitzky (da) • Puk Schaufuss (da) • Per Scheel-Krüger (da) • Helge Scheuer (da) • Lykke Scheuer (da) • Marie Schjeldal (da) • Dan Schlosser (da) • Peter Secher Schmidt (da) • Sven Ole Schmidt (da) • Aage Schmidt (da) • Jan Schou (da) • Bolette Schrøder (da) • Lise Schrøder (da) • Peter Schrøder (da) • Inga Schultz (da) • Patricia Schumann (da) • Nathalie Schydlowsky (da) • David Seedorf (da) • Beatrice Seedorff (da) • Torben Sekov (da) • Per Sessingø (da) • Stanislav Sevcik (da) • Lars Sidenius (da) • Charlotte Sieling (da) • Arne Siemsen (da) • Jette Sievertsen (da) • Birgitte Simonsen (da) • Lars Simonsen (da) • Karina Skands (da) • Eyvind Skjær (da) • Christine Skou (da) • Else Skouboe (da) • Signe Skov (da) • Inge Sofie Skovbo (da) • Arne Skovhus (da) • Henrik Sloth (da) • Lis Smed (da) • Jonatan Spang (da) • Ingeborg Spangsfeldt (da) • Søren Spanning (da) • Jens Jørn Spottag (da) • Steen Springborg (da) • Henning Sprogøe (da) • Morten Staugaard (da) • Søren Steen (da) • Elsebeth Steentoft (da) • Christian Steffensen (da) • Lise Stegger (da) • Ellen Margrethe Stein (da) • Tomas Stender (da) • Hanne Stensgaard (da) • Cecilie Stenspil (da) • Maria Stenz (da) • Ole Stephensen (da) • Tinja Sterndorff (da) • Aksel Stevnsborg (da) • Maria Stokholm (da) • Egon Stoldt (da) • Finn Storgaard (da) • Susanne Storm (da) • Claus Strandberg (da) • Vera Stricker (da) • Holger Strøm (da) • Søren Strømberg (da) • Kristian Studsgaard (da) • Morten Staack (da) • Anette Støvelbæk (da) • Isam Subeihi (da) • Anders Sund (da) • Morten Suurballe (da) • Sune Svanekier (da) • Annemette Svendsen (da) • Tina Bom Svendsen (da) • Stine Sylvestersen (da) • Szhirley (da) • Søren Sætter-Lassen (da) • Kirsten Søberg (da) • Betty Söderberg (da) • Camilla Søeberg (da) • Grethe Sønck (da) • Rasmus Søndergaard (da) • Kim Sønderholm (da) • Flemming Sørensen (da) • Helle Merete Sørensen (da) • Anker Taasti (da) • Sanne Saerens Taasti (da) • Christian Tafdrup (da) • Simone Tang (da) • Klaus Tange (da) • Ib Tardini (da) • Sadi Tekelioglu (da) • Jørgen Teytaud (da) • Bent Thalmay (da) • Charles Tharnæs (da) • Ole Thestrup (da) • Frank Thiel (da) • Lars Thiesgaard (da) • Bo Thomas (da) • Anne Werner Thomsen (da) • Jane Thomsen (da) • Lars Topp Thomsen (da) • Søren Thomsen (da) • Vibeke Thordal-Christensen (da) • Alice Thorlacius (da) • Niels Anders Thorn (da) • Lukas Thorsteinsson (da) • Peter Nicolai Thorup (da) • Søren Thorup (da) • Henriette Thuesen (da) • Morten Thunbo (da) • Danny Thykær (da) • Troels Malling Thaarup (da) • Lene Tiemroth (da) • Lillian Tillegreen (da) • Rune Tolsgaard (da) • Barbara Topsøe-Rothenborg (da) • Birte Tove (da) • Ebbe Trenskow (da) • Henrik Trenskow (da) • Professor Tribini (da) • Chili Turèll (da) • Jens Jacob Tychsen (da) • Poul Tyron (da) • Povl Møller Tåsinge (da) • Marianne Tønsberg (da) • Vera Tørresø (da) • Hanne Uldal (da) • Søren Ulrichs (da) • Ella Ungermann (da) • Mikkel Vadsholt (da) • Torben Vadstrup (da) • Pernille Vallentin (da) • Dianna Vangsaa (da) • Lizzi Varencke (da) • Lene Vasegaard (da) • Kirsten Vaupel (da) • Signe Vaupel (da) • Ken Vedsegaard (da) • Kim Veisgaard (da) • Søren Vejby (da) • Niels Vendius (da) • Henrik Vestergaard (skuespiller) (da) • Benjamin Rothenborg Vibe (da) • Pia Vieth (da) • Jesper Vigant (da) • Niels Vigild (da) • Geert Vindahl (da) • Johan Vinde (da) • Tabitha Vinten (da) • Holger Vistisen (da) • Timm Vladimir (da) • Hans Henrik Voetmann (da) • Merete Voldstedlund (da) • Mette von Kohl (da) • Thomas Voss (da) • Tove Wallenstrøm (da) • Kirsten Walther (da) • Jonas Wandschneider (da) • Mira Wanting (da) • Anne Bie Warburg (da) • Bent Warburg (da) • Jacob Weble (da) • Erik Wedersøe (da) • Henrik Weel (da) • Karen Wegener (da) • Klaus Wegener (da) • Ole Wegener (da) • Bent Weidich (da) • Lily Weiding (da) • Søren Weiss (da) • Rikke Weissfeld (da) • Ingo Wentrup (da) • Sarah Juel Werner (da) • Julie Grundtvig Wester (da) • Niels Weyde (da) • Charlotte Wiehe (da) • Michael Wiehe (da) • Viggo Wiehe (da) • Christian Heldbo Wienberg (da) • Illona Wieselmann (da) • Carlo Wieth (da) • Julie Wieth (da) • Per Wiking (da) • Michael Wikke (da) • Alfred Wilken (da) • Alexandre Willaume-Jantzen (da) • Mads Wille (da) • Marie Louise Wille (da) • Charles Willumsen (da) • Hanne Willumsen (da) • Kai Wilton (da) • Lilje Windbirk (da) • Hanne Windfeld (da) • Agis Winding (da) • Hanne Winther-Jørgensen (da) • Ole Wisborg (da) • Tove Wisborg (da) • Ebba With (da) • Palle Wolfsberg (da) • Sacha World (da) • Laura Kamis Wrang (da) • Lisbeth Wulff (da) • Mikael Wulff (da) • Iben Wurbs (da) • Rikke Wölck (da) • Povl Wöldike (da) • Lai Yde (da) • Jan Zangenberg (da) • Julie Zangenberg (da) • Torben Zeller (da) • Peter Zhelder (da) • Lulu Ziegler (da) • Birgit Zinn (da) • Maggi Zinn (da) • Christine la Cour (da) • Birgitte von Halling-Koch (da) • Elisabeth von Rosen (da) • Egon Aagaard (da) • Sebastian Aagaard-Williams (da) • Hans Christian Ægidius (da) • Julie Ølgaard (da) • Nijas Ørnbak-Fjeldmose (da) • Tammi Øst (da) • Preben Østerfelt (da) • Claus Riis Østergaard (da) • Søren Østergaard (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Estland[edit]

Elina Benenson (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Frankrig[edit]

Paulette Dubost (da) • Johnny Hallyday (da) • Darling Légitimus (da) • René Montaigu (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Færøerne[edit]

Sverri Egholm (da) • Hildigunn Eyðfinsdóttir (da) • Sigri Mitra Gaïni (da) • Annika Hoydal (da) • Adelborg Linklett (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Grønland[edit]

Nukaka Coster-Waldau (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Island[edit]

Guðbjörg Edda Björgvinsdóttir (da) • Jakob Þór Einarsson (da) • Egill Ólafsson (da) • Flosi Ólafsson (da) • Gotti Sigurdarson (da) • Helgi Skúlason (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Italien[edit]

Giuseppe Casorti (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Norge[edit]

Alf Blütecher (da) • Helene Bøksle (da) • Johannes Eckhoff (da) • Christine Gaski (da) • Elsa Lystad (da) • Martin Skaug (da) • Silje Storstein (da) • Gunnar Tolnæs (da) • Hauk Erlendsøn Åbel (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Polen[edit]

Tomasz Neuman (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Rusland[edit]

Ljubov Agapova (da) • Artiom Bogucharskij (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Sverige[edit]

Peter Andersson (da) • Rafael Edholm (da) • Yasmine Garbi (da) • Matina Haag (da) • Joel Kinnaman (da) • Tomasz Neuman (da) • Anna Norrie (da) • Jan Ohlsson (da) • Philip Zandén (da)

da:Kategori:Skuespillere fra Tyskland[edit]

Torsten Buchsteiner (da) • Max Eisfeld (da) • Eva-Maria Hagen (da) • Jimi Blue Ochsenknecht (da) • Udo Samel (da)

da:Kategori:Skuespillere fra USA[edit]

Luke Benward (da) • Dana Broccoli (da) • Daisy Earles (da) • Bill Hader (da) • Stella Hudgens (da) • Don Niam (da) • Vampira (da)

da:Kategori:Sportsfolk fra Danmark[edit]

Helle Gotved (da) • Maj Lund Jepsen (da) • Ole Riber Rasmussen (da)

da:Kategori:Sportsfolk fra USA[edit]

Jules Bacon (da)

da:Kategori:Teaterledere fra Danmark[edit]

Sam Besekow (da) • Viggo Brodthagen (da) • Nikolaj Cederholm (da) • Michael Christiansen (da) • Lisbet Dahl (da) • Ingolf David (da) • Kirsten Dehlholm (da) • Nullo Facchini (da) • Litten Hansen (da) • Carl Heger (da) • Madeleine Røn Juul (da) • Palle Jul Jørgensen (da) • Nina Kalckar (da) • Erik Kühnau (da) • Lars Kaalund (da) • Peter Langdal (da) • Steen Stig Lommer (da) • Stig Lommer (da) • Volrad August von der Lühe (da) • Karen Marie Løwert (da) • Christian Frederik Moltke (da) • Betty Nansen (da) • Christian Frederik Numsen (da) • Poul Petersen (da) • Waage Sandø (da) • Arne Skovhus (da) • Frede Skaarup (da) • Jon Stephensen (da) • Niels-Bo Valbro (da)

da:Kategori:Tv-værter fra Danmark[edit]

Taus Abildgaard (da) • Peter Abrahamsen (da) • Dina Birte Al-Erhayem (da) • Divya Das Andersen (da) • Anders Bech-Jessen (da) • Cecilie Beck (da) • Mikael Bertelsen (da) • Tina Bilsbo (da) • Hans V. Bischoff (da) • Suzanne Bjerrehuus (da) • Claus Borre (da) • Caroline Boserup (da) • Steen Bostrup (da) • Ole Brandstrup (da) • Anders Breinholt (da) • Martin Breum (da) • Janni Brixen (da) • Bubber (da) • Erling Bundgaard (da) • Michael Carøe (da) • Nanna Schultz Christensen (da) • Reimer Bo Christensen (da) • Bolette Christophersen (da) • Jørgen Clevin (da) • Henrik Dahl (tv-vært) (da) • Eric Danielsen (da) • Line Baun Danielsen (da) • Jes Dorph-Petersen (da) • Puk Elgård (da) • Stine Ellerbæk (da) • Tanja Leu Enevoldsen (da) • Mikkel Beha Erichsen (da) • Jeppe Vig Find (da) • Cecilie Frøkjær (da) • Anette Faaborg (da) • Sapphire Gainor (da) • Synne Garff (da) • Peter Qvortrup Geisling (da) • Jens Gaardbo (da) • Tine Götzsche (da) • Peter Hald (da) • Gunnar “Nu” Hansen (da) • Robert Hansen (da) • Nicolai Hansson (da) • Malene Hasselblad (da) • Annette Heick (da) • Christian Geo Heltboe (da) • Maria Hirse (da) • Thera Hoeymans (da) • Adrian Lloyd Hughes (da) • Kirsten Hüttemeier (da) • Niels Højlund (da) • Ole Jacobsen (da) • Anne Jerichow (da) • Jens Olaf Jersild (da) • Mark Jessen (da) • Mikael Kamber (da) • Søren Kaster (da) • Mads Keiser (da) • Trine Panum Kjeldsen (da) • Tina Kjær (da) • Martin Krasnik (da) • Lillian Gjerulf Kretz (da) • Peter Kær (da) • Johannes Langkilde (da) • Paula Larrain (da) • Kristian Leth (da) • Signe Lindkvist (da) • Abdel Aziz Mahmoud (da) • Michael Meyerheim (da) • Mikkel Munch-Fals (da) • Thomas Mygind (da) • Tina Müller (da) • Pelle Møller (da) • Erik Nielsen (svømmer) (da) • Naja Nielsen (da) • Tina Nikolaisen (da) • Johan Olsen (da) • Sonny Rønne Pedersen (da) • Claus Hagen Petersen (da) • Signe Ryge Petersen (da) • Søren Ryge Petersen (da) • Anja Philip (videnskabsjournalist) (da) • Christian Lemvigh Poulsen (da) • Helge V. Qvistorff (da) • Pernille Rahbek (da) • Lise Rønne (da) • Dan Schlosser (da) • Egon Schmidt (da) • Trine Sick (da) • Poul Erik Skammelsen (da) • Henrik Skovgaard (da) • Hanne Sommer (da) • Morten Spiegelhauer (da) • Mads Steffensen (da) • Jakob Stegelmann (da) • Jesper Steinmetz (da) • Steffen Stenbæk (da) • Nina Klinker Stephensen (da) • Kurt Strand (da) • Charlotte Hagen Striib (da) • Palle Strøm (da) • Ibi Støving (da) • Vigga Svensson (da) • Sisse Marie Søby (da) • Saseline Sørensen (da) • Lotte Thor-Jensen (da) • Torben Thune (da) • Anette Toftgård (da) • Mette Vibe Utzon (da) • Phillip Marco Vallentin (da) • Kim Vejrup (da) • Mette Walsted Vestergaard (da) • Timm Vladimir (da) • Sejr Volmer-Sørensen (da) • Carsten Werge (da) • Mette Weyde (da) • Lotte Wæver (da) • Oliver Zahle (da)