Simon Berman

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Simon Berman
Mayor of Alblasserdam
In office
June, 1914 – March 1, 1923[1]
Monarch Wilhelmina of the Netherlands
Preceded by Theodoor Cluijsenaar
Succeeded by Jan van Scheers
Mayor of Bedum
In office
November 1, 1909 – 1914
Monarch Wilhelmina of the Netherlands
Preceded by Hieronymus Schleurholts
Succeeded by Klaas van Sevenhoven
Mayor of Schagen
In office
April 1894 – November 1900
Monarch Emma of the Netherlands
Wilhelmina of the Netherlands
Preceded by Clemens Beels
Succeeded by Hendrik Pot
Mayor of Kwadijk
Mayor of Middelie
Mayor of Warder
In office
January 3, 1890 – 1894
Monarch William III of the Netherlands
Emma of the Netherlands
Preceded by Henricus Snijder
Succeeded by Jan de Graaff
Personal details
Born April 24, 1861
Landsmeer, Netherlands
Died October 19, 1934
Haarlem, Netherlands
Political party none
Spouse(s) Johanna Willink
Occupation Civil servant
Mayor
Manager
Religion Dutch Reformed[2]
Signature Signature of Simon Berman in 1889

Simon Berman (April 24, 1861 – October 19, 1934) was the mayor of Kwadijk, Middelie, Warder, Schagen, Bedum, and Alblasserdam in the Netherlands. He was the first mayor of Kwadijk, Middelie, and Warder to actually live in one of those villages.[3] As mayor of Schagen, he handled a double murder case that drew national media attention and advanced a professional school and regional light rail. In Alblasserdam, he addressed the local impacts of World War I. Berman is also known for his association with Christian anarchism.

Simon Berman was the son of Gerarda Blom (1835–1881) from Alkmaar and Ds. Alexander Johan Berman (1828–1886), a minister in Watergang who hailed from Zierikzee.[4][5] Simon was raised in a family in financial need as his father, who suffered from poor health, was unable to advance his career after his first appointment as a preacher in a small parish.[5]

Career[edit]

In 1885, while working at the municipal secretariat of Purmerend, Simon Berman passed his exam for candidate town clerk.[6] Subsequently he served as town clerk of Barsingerhorn.[7][8]

Mayor of Kwadijk, Warder and Middelie[edit]

In 1890, at the age of 29, Berman was appointed mayor and town clerk of Kwadijk, Warder and Middelie.[9] These three separate municipalities shared one mayor[9] (and were in 1970 united into Zeevang, along with neighboring Oosthuizen and Beets). Simon Berman was the first mayor of Kwadijk, Warder, and Middelie to actually live among his constituents; Previous mayors had lived in Edam.[3] The move of Berman into Kwadijk was accompanied by the movement of the local government office into the village.[3]

During this term he was much engaged in physical improvements to the infrastructure and public buildings of the villages. He also founded a "White Cross" health society.

Mayor of Schagen[edit]

In 1894 Berman was appointed as mayor of Schagen,[10] also in North Holland. A few months after his installation, Schagen and the Netherlands were shocked by the double murder of Jansje Stoel, the 55-year-old widow of Gerrit Bute, and her 17-year-old niece Anna Bei(j)ers.[11] Berman headed a committee that would pay 750 guilders, donated by the residents, for the golden tip[11] and, as head of the local police, conducted interrogations.[12][13] After initially the wrong person was arrested, 17-year-old Klaas Boes was arrested for perpetrating the murders.[12] His mother committed suicide.[12][13] Klaas Boes was sentenced to life imprisonment, but this was later changed to 25 years. Berman was praised for the way he handled the case.[14][15][16]

In 1896 Berman was elected chairman of the committee for establishing a tram connection between Alkmaar and Schagen.[17] In 1998 the opening of an agricultural school in Schagen, that Berman had supported, materialized.[18] (The tram connection between Alkmaar and Schagen was opened only in 1913 and closed in 1968. The tracks were removed in 1970.)

Christian anarchism[edit]

Berman resigned as mayor of Schagen in 1900,[19] explaining that his ideology conflicted with some of his functions.[20] He was appointed administrator for the Christian anarchist publishing house De Vrede in The Hague. In 1902 the publishing house moved to a related commune in Blaricum, where members grew their own produce, ran a bakery, engaged in carpentering, and shared their belongings.[21] Berman continued to manage publications, lived outside the commune (in nearby Laren),[22] and did not transfer his savings.[21]

The printing group moved to Amersfoort in 1903, after Berman had resigned that same year from its management. In 1904 Berman lived on the Asterstraat 25 in Hilversum and became secretary of the society Ons Huis,[23] part of the Christian-anarchist network. He remained in Hilversum until 1909.

Mayor of Bedum and Alblasserdam[edit]

From 1909[24] to 1914 Simon Berman was mayor of Bedum. While mayor of Bedum he undertook an initiative to regulate skating traffic throughout the province of Groningen.[25] Mayor Berman also tried to expedite tram transportation in the province.[26]

Shortly after Berman was installed in 1914 as Mayor of Alblasserdam,[27] World War I started. While the Netherlands remained neutral, the local government of Alblasserdam and its mayor kept busy with such impacts as 60 Belgian refugees within the municipal boundaries.[2] An ad-hoc municipal fund for the unemployed was established.[2] In controversial measures, formally related to the war but perceived to be related to Berman's religious/political ideology, he closed the public houses of Alblasserdam on Sundays and experimented with other limitations on alcohol sales.[2][28]

After being ill for a while, Berman retired in 1923,[1] just short of turning 62.

Personal life and death[edit]

Simon Berman married Johanna Diderica Helena Willink on July 11, 1889 in Bennebroek.[29] Agatha was a year his senior and survived him by 17 years. Simon's brother, Alexander Johan Berman, a notary in Nieuwendam, was married to Johanna's sister Agatha Willink.

Simon and Johanna Berman had a daughter, Agatha Johanna (1890–1978), and two sons, Alexander Johan (1892–1943) and Gerard (1897–1988). Alexander Berman followed in his father's footsteps when he became Secretary of Wijdenes at the age of 20,[30] after earlier serving the municipalities of Nieuw Lekkerland and Alblasserdam. Gerard Berman, who had established himself as a photographer in Haarlem, made Simon Berman's portrait photo in September 1927.

Simon Berman died in Haarlem on October 19, 1934, at the age of 73. He was buried at the public cemetery in Heemstede.[31]

References[edit]

 1. ^ a b "Uit de Staatcourant. 1 Februari" [From the Staatscourant. February 1.]. Utrechts Nieuwsblad. 1923-02-01. p. 5. Bij Kon. besluit [...] is aan S. Berman, op zijn verzoek, met ingang van 1 Maart a.s., eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Alblasserdam, met dankbetuiging voor de diensten die door hem als burgemeester van onderscheidene gemeenten bezewezen; 
 2. ^ a b c d Boersma, Pieter (1939). Alblasserdam's heden en verleden, in honderd opstellen beschreven [Alblasserdam's present and past, described in hundred essays]. Gorinchem: Noorduyn. Kort na de in functie treding van Burgemeester S. Berman, brak de wereldoorlog uit. Vele nieuwe vraagstukken ontstonden daardoor en het Gemeentebestuur kwam voor uitzonderlijke moeilijkheden te staan. Zoo waren een 60-tal Belgische vluchtelingen ingekwartierd en in verband met de tijdsomstandigheden dorst Burgemeester Berman het aan om des Zondags de herbergen te sluiten. Het was dezen Burgemeester overigens ernst met het eerbiedigen van Gods heilige ordinantiën. Trouw woonde hij de godsdienstoefeningen der Ned. Herv. Kerk bij, aldus der burgerij het goede voorbeeld gevende. Er werd tijdelijk een gemeentelijk werkloozenfonds gesticht. 
 3. ^ a b c "Gemeente Middelie, 1811-1970" [Municipality of Middelie, 1811-1970], Waterlands Archief (0089), De eerste schouten/burgemeesters wonen nog in Edam, waar ook de secretarie gevestigd is. Burgemeester Berman is in 1890 de eerste die tussen zijn burgerzonen gaat wonen. De centrale secretarie verhuist met hem naar Kwadijk. 
 4. ^ Jhr. H. H. Röell (1900). "Genealogie der geslachten Coster en Blom" [Genealogy of the lineage Coster and Blom]. Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap "De Nederlandsche Leeuw". 18 (7-8): 166. 2°. Gerarda, geb. te Alkmaar, 30 December 1835, overl. te Landsmeer 27 August 1881, tr. te Alkmaar, 26 November 1857 Ds Alexander Johan Berman, predikant te Landsmeer, geb. te Zierikzee 17 September 1828, overl. te Amsterdam 14 Febr. 1886, zoon van Mr. Joost en van Neeltje Sevenhuysen 
 5. ^ a b Nagtglas, Frederik (1893). Levensberichten van Zeeuwen [Life stories of Zeelanders]. 2. J. C. & W. Altorffer. p. 1041. BERMAN (Joost). Overleed te Zierikzee den 18 Maart 1855 en niet den 8 Maart. Zijn oudste zoon ALEXANDER JOHAN BERMAN, geboren te Zierikzee den 17 September 1828, was als jongeling bekend door grooten aanleg en dichterlijk gemoed. Hij studeerde in de godgeleerdheid te Leiden, werd in 1854 hulpprediker te Nijmegen en in November 1856 predikant te Watergang (N.-H.). Wegens slechte gezondheid werd hij in 1883 emeritus en overleed te Amsterdam den 14 Februari 1886. In de Brieven van C. Busken Huet, een zijner academievrienden, wordt meermalen melding gemaakt van dominee Berman en zijn ongelukkig hulpbehoevend gezin. 
 6. ^ "Examen ter verkrijging van diploma als candidaat-gemeente-secretaris" [Exam to obtain certification as candidate town-clerk]. Tijdschrift ter beoefening van het administratief recht. 2: 201–206. 1885. Aan de mededeeling van den afloop der examens, die den 22 Juni 1885 aanvingen en te Groningen, Utrecht en Tilburg gehouden werden, laten wij de opgaven voor het schriftelijk werk, die dit jaar in eene gecombineerde vergadering der commissiën werden vastgesteld en dus voor alle plaatsen gelijkluidend waren, voorafgegaan. [...] S. Berman, ambt. ter secr., te Purmerend. [...] Wij wenschen hen, die het diploma verwierven, geluk met deze onderscheiding. Het is de belooning voor hunne studie, de kroon op hun werk. 
 7. ^ "Gemeente-Administratie" [Town Administration], Het nieuws van den dag: Kleine courant (5427), p. 6, 1887-10-20, S.BERMAN, Secr. v. Barsingerhorn 
 8. ^ "Het nieuws van den dag : kleine courant" (PDF). Retrieved 2014-05-17. 
 9. ^ a b "De Historie van Zeevang: Warder" [The History of Zeevang: Warder]. Ons Streekblad Waterland. Rodi Media. 2010-06-10. Warder was tot 1970 een zelfstandige gemeente, die samen met Middelie en Kwadijk één burgemeester had. De eerste burgemeester van Warder was de heer Th. De Vries die werd benoemd in 1817. Hij werd opgevolgd door F. Arentz (1820), P. Peeting (1827), H. Snijder (1857), S. Berman (1890), J. de Graaf (1894), W. Drost (1926) en C. Kooiman (1946). 
 10. ^ "Binnenlandsch. Nieuws. — 5 April." [National news - April 5]. Het nieuws van den dag: Kleine courant (7421). 1894-04-06. p. 7. Te Schagen is Woensdag in de Gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd de nieuwbenoemde burgemeester, de Heer S. Berman, vroeger burgemeester van Kwadijk, Warder en Middelie. De 1ste wethouder, de Heer W. A. Hazeu, die mede namens den Raad het woord voerde, heette, onder waardeerende herinnering, aan den afgetreden burgemeester Mr. C. H. Beels, den Heer Berman hartelijk welkom, waarop deze verklaarde zijn beste krachten te zullen wijden aan de behartiging van Schagen's belangen. Aan de leidingen der openbare evenals van die der E. C. parochieschool werd dien dag door den nieuwen burgemeester een feest bereid; allen werden op koek en ververschingen onthaald. 
 11. ^ a b "Te Schagen" [In Schagen]. Het nieuws van den dag: Kleine courant (7534). 1894-08-18. Te Schagen is door de daartoe gevormde commissie — waarvan de burgemeester, de Heer S. Berman, aan het hoofd staat — namens de ingezetenen van Schagen en omstreken, een premie van ƒ 750 uitgeloofd op het ontdekken van de moordenaars van de Wed. E. Bute en hare nicht Anna Beiers. 
 12. ^ a b c "De ontknooping van het drama te Schagen" [The dénouement of the drama in Schagen] (PDF). Rotterdamsch nieuwsblad. 17 (5048). 1894-08-28. Daar men wist, dat Alot niet in het bezit van veel geld kon zijn, wijl zijne moeder hem een rijksdaalder had gegeven om te Haarlem werk te zoeken, werd De Vries aangespoord van een en ander kennis te geven aan den heer Berman, burgemeester van Schagen. Deze ontbood toen Alot, om van hem de herkomst dier gelden te vernemen, 't Blijkt, dat Alot toen en later eene valsche verklaring heeft afgelegd, die de vermoedens tegen hem versterkten. [...] De ware schuldigen zijn ten slotte ontdekt, al behoort de eene — de moeder van Klaas Boes — niet meer tot het rijk der levenden. 
 13. ^ a b "De moord te Schagen" [The murder in Schagen] (PDF). Het nieuws van den dag: Kleine courant (7540). 1894-08-25. Nadat de ouders van den gearresteerden K. Boes, des middags een verhoor van meer dan twee uren bij den burgemeester van Schagen, den Heer J. [sic] Berman, hadden ondergaan, en zij in hunne woning waren teruggekeerd, welke door de politie den geheelen dag werd bewaakt, deed, des avonds te half acht ongeveer, eensklaps de verschrikkelijke mare de ronde, dat de vrouw van Boes, zich door het afsnijden van den hals met een scheermes, van het leven had beroofd. 
 14. ^ "De dubbele moord te Schagen" [The double murder in Schagen] (PDF). Rotterdamsch Nieuwsblad. 17 (5047). 1894-08-27. Groote lof moet aan de justitie worden gebracht voor haar optreden in deze treurige zaak. Dat hare taak zwaar en vermoeiend is geweest, kan hieruit blijken, dat de officier van justitie, mr. Karseboom, met den rechtercommissaris mr. A. C. Lagerwey en den burgemeester van Schagen, den heer Berman, bijna onafgebroken, gedurende drie dagen en twee nachten, het onderzoek hebben voorgezet, zonder zich te bed te begeven. 
 15. ^ "Moord te Schagen" [Murder in Schagen]. Utrechts Nieuwsblad. 1894-08-03. p. 3. In den jl. gehouden zitting van den Gemeenteraad van Schagen heeft de burgemeester, den heer Berman, eene toespraak gehouden, naar aanleiding van de aaldaar gepleegde misdaad, waarbij hij hulde bracht aan de justitie voor haar krachtig optreden. Het raadslid Roggeveen richte daarna een hartelijk woord tot den burgemeester zelf, aan wiens houding ook hulde gebracht werd. 
 16. ^ "Uit den Gemeenteraad te Schagen; Hulde aan justitie en politie" [From the City Council in Schagen; Praise to the judiciary and police]. Leeuwarder Courant. 1894-08-31. p. 5. Nadat de heer Berman deze indrukwekkende woorden tot de raad had gesproken, verzocht de heer W. Roggeveen Gz., namens den Raad het woord en sprak in dezen zin tot den burgemeester: Heeft zooeven de voorzitter gesproken van de ongekende plichtsvervulling, gedurende dagen en nachten door justitie en politie in de treurige zaak betoond, wij onzerzijds weten ook, dat ook u, geachte burgemeester, niet minder ijver hebt aan den dag gelegd. Ook gij, mijnheer Berman, hebt u gedurende dagen en nachten beijverd, als hoofd der politie om de pleger der misdaad te ontdekken. Wij zijn u hier hartelijk dankbaar voor, al doet het ons leed dat u nog maar een half jaar aan het hoofd onzer gemeente staande genoodzaakt werd uwer krachten te wijden aan een treurige zaak als deze. [..] De loffelijke wijze waarop gij van uwe taak hebt gekweten, brengt ons er toe, u dank te betuigen. 
 17. ^ "Tram Schagen—Alkmaar" (PDF). Algemeen Handelsblad. 69 (21318). 1896-10-09. Gisteren vergaderden te Schagen eenige heeren, ten einde eene tramverbinding Schagen—Alkmaar te bespreken. In deze bijeenkomst werd opgericht de „Noorder Stoomtramvereeniging" en een comité gekozen, dat de belangen dezer vereeniging zal behartigen. Dit comité bestaat uit de heeren Hulst, burgemeester van de Zijpe, en Bossen, secr. dier gemeente; Berman, burgemeester van Schagen; Schermerhom, burgem. van St. Maarten; Mann, hoofdopzichter van de Hondsboasche; Blom, burgem. van Warmenhuizen, en Ter Plecht, secr. dier gemeente; Eriks, burgem. van Petten; Peeck, burgem. van Schoorl, en Dekker, secr. dier gemeente; Kooiman, burgem. van Koedijk. Genoemde heeren verkozen uit hun midden den heer Berman tot voorzitter en den beer Bossen tot secretaris. 
 18. ^ Nobel, Volkert (1968). "Kennis is macht" [Knowledge is power]. Verdwenen water, gewonnen melk [Vanished water, extracted milk]. Stolphoevereeks. 6. Hoorn: U.M. West-Friesland. pp. 32–43. Kennis is macht en Groneman wist dat. Vandaar bijvoorbeeld zijn hardnekkig ijveren voor de vestiging van een rijkslandbouwwinterschool in Schagen [...]. Door de steun van de toenmalige burgemeester van deze gemeente, de heer S. Berman, gelukte het hem, de gemeenteraad van Schagen voor zijn idee te winnen. De raad toonde zich bereidwillig, de nodige medewerking te verlenen. Maar het ging hier om een rijksschool en het laatste woord moest dus uit Den Haag komen. Inmiddels had ook de gemeente Alkmaar zich als kandidaat voor de vestiging van de school aangediend, maar mede dank zij de gloedvolle brochures, die de heer Groneman over dit onderwerp opstelde en de wereld instuurde [...] kon burgemeester Berman hem op 29 juli 1896 het volgende briefje sturen: 'Met de landbouwschool begint in Alkmaar niet de victorie. De minister heeft mij zoo juist bericht, te zullen bevorderen dat de in de provincie Noord-Holland op te richten rijkslandbouwwinterschool in Schagen zal worden gevestigd'. 
 19. ^ "Uit de Staatscourant" [From the Staatscourant]. Leeuwarder Courant. 1900-11-16. p. 3. Bij kon. besluit is op verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Schagen S. Berman  line feed character in |quote= at position 52 (help)
 20. ^ "De heer S. Berman, burgemeester van Schagen" [Sir S. Berman, mayor of Schagen]. Het nieuws van den dag: Kleine courant (9447). 1900-10-31. De Heer S. Berman, burgemeester van Schagen, heeft tegen 1 December a.s. als zoodanig eervol ontslag aangevraagd. In de vergadering van den Raad dier gemeente op Zaterdag j.l. deed de Heer Berman dienaangaande de volgende mededeeling: „Alvorens de zitting op te heffen, wensch ik u mede te deelen, dat ik deze gemeente, aan wier hoofd ik ruim zes jaar heb gestaan, ga verlaten. „In qualiteit van ambtenaar van het gezag ben ik genoodzaakt voortdurend handelingen te doen, dia door mijne diepste gevoelens streng worden afgekeurd; die geheel indruischen tegen hetgeen ik als richtsnoer van mijn leven wensch aan te nemen en dat voor mij belichaamd wordt in de Bergrede van Jezus. „Ik heb derhalve eervol ontslag uit mijne betrekking aangevraagd tegen 1 December a.s. „Met deze mededeeling sluit ik de vergadering." De Heer Berman zal zich vestigen te 's Gravenhage, waar hij de betrekking van administrateur van de drukkerij „de Vrede" zal waarnemen. 
 21. ^ a b Jans, Rudolf (1952). Tolstoj in Nederland [Tolstoy in the Netherlands]. P. Brand. p. 104. Zelfs kwam er een gewezen burgemeester bij, S. Berman, die op grond van zijn overtuiging afstand van zijn ambt had gedaan, maar hij woonde met zijn gezin apart in Laren en stortte zijn kapitaal niet in het koloniefonds. Vrede IV, 3. 
 22. ^ Verdonk, Ate Dirk Jan (2009). "Felix Ortt en de Kolonie van de Internationale Broederschap". Het dierloze gerecht: Een vegetarische geschiedenis van Nederland [Animals to Order: A Vegetarian History of the Netherlands] (PDF). Amsterdam: Boom. p. 103. ISBN 978-90-8506-711-5. Simon Berman, voormalig burgemeester van Schagen en administrateur van de drukkerij, vestigde zich met zijn gezin in het naburige Laren. 
 23. ^ "Plaatselijk nieuws: Hilversum" [Local news: Hilversum]. Hilversumsche Courant. October 15, 1904. p. 5. 
 24. ^ "Uit de Staats-Courant" [From the Staatscourant]. Algemeen Handelsblad. 82 (26046). 1909-10-22. Kon. Besl. Benoemd S. Berman, tot burgemeester der gem. Bedum 
 25. ^ Haarlem's Dagblad, February 9, 1912, page 7
 26. ^ "Stad en Dorp" [City and Village]. 24 (281). 1911-11-28. p. 2. De heer S. Berman, burgemeester van Bedum, had heden in café Prins de heeren burgemeesters en wethouders der 20 plaatsen, betrokken bij het tramwegplan in de provincie Groningen, waarmee men thans reeds 15 jaar doende is, bijeengeroepen ten einde hen te bewegen tot een gemeenschappelijke actie om 't Uitv. Comité de h.h. Scholte en mr. de Visser, te dwingen, sneller voortgang te maken. 
 27. ^ "Geinstalleerd" [Installed]. Nieuwe Tilburgsche Courant. 36 (5952). 1914-06-11. Woensdag is de edelachtb. heer S. Berman als burgemeester van Alblasserdam geïnstalleerd. Door den waarnemenden burgemeester en oudste raadslid werden hartelijke woorden gesproken, waarvoor de burgemeester zijn vriendelijken en warmen dank bracht, terwijl hij dén wensch uitsprak, dat even spoedig een geschikte woning gevonden worde, opdat hij als burgervader in Zijne gemeente kan wonen. Van de gelegenheid tot receptie werd druk gebruik gemaakt. Alhoewel de afhaling niet feestelijk geschiedde, was van verscheidene gebouwen toch de driekleur uitgestoken. 
 28. ^ "Ontevreden inwoners" [Dissatisfied residents]. Nieuwsblad van het Noorden. 27 (300). 1914-12-21. p. 2. Men schrijft uit Alblasserdam aan het "Rott. Nibld." dat sinds eenigen tijd in die gemeente onder een groot deel der inwoners eenige gisting heerscht. De oorzaak hiervan is dat de hr. S. Berman, sinds eenige maanden burgemeester (vóór dien te Bedum), volgens de vertuiging dezer lieden aan hun vrijheid tornt. Direct toch na de mobilisatie, liet Z.E.Achtb. verbieden den verkoop van sterken drank. Dit heeft ruim eén dag geduurd. Toen liet Z.E.A. de café's alle dagen des nam. om 5 uur sluiten. Na Vrijdag 20 Nov. mochten de café's weer als voorheen tot des avonds 13 uur geopend zijn, doch werd bevolen, in overeenstemming met Z.E.A. politieke overtuiging ze den Zondag geheel te doen sluiten. Een groot deel der inwoners komt hiertegen op. 
 29. ^ "Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 Image Netherlands, Civil Registration, 1792-1952; pal:/MM9.3.1/TH-1-19250-44457-23 —". Familysearch.org. Retrieved 2013-12-30. 
 30. ^ Nieuwe Gorinchemse Courant. 4 March 1917. p. 2. Alblasserdam. De heer Alex J. Berman alhier, is benoemd tot gemeente secretaris van Wijdenes. 2  line feed character in |quote= at position 98 (help); Missing or empty |title= (help)
 31. ^ "Delpher Kranten - Algemeen Handelsblad 23-10-1934". kb.nl.