Talk:Sveriges Television

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Sweden (Rated B-class, High-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Sweden, a collaborative effort to improve the coverage of Sweden-related articles on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
B-Class article B  This article has been rated as B-Class on the project's quality scale.
 High  This article has been rated as High-importance on the project's importance scale.
 
WikiProject Television (Rated B-class, High-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Television, a collaborate effort to develop and improve Wikipedia articles about television programs. If would like to participate, please visit the project page where you can join the discussion. To improve this article, please refer to the style guidelines for the type of work.
B-Class article B  This article has been rated as B-Class on the project's quality scale.
 High  This article has been rated as High-importance on the project's importance scale.
 

Porn Incident[edit]

Folks, if the porn incident story belongs anywhere (debatable) it should be on the entry for "Rapport" and not in the middle of the Sveriges Television entry. Rhombus 23:29, 22 August 2006 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just added archive links to one external link on Sveriges Television. Please take a moment to review my edit. If necessary, add {{cbignore}} after the link to keep me from modifying it. Alternatively, you can add {{nobots|deny=InternetArchiveBot}} to keep me off the page altogether. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true to let others know.

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers. —cyberbot IITalk to my owner:Online 09:48, 18 October 2015 (UTC)

Please post in swedish media as political question of major concerned! Hejsan, jag förstår det är ett svårt år nu, och i framtiden för nyanlända här. Det är också klart att vi kan inte ta alla som kommer hit. Det berör alla andra anlända och dem som kommit tidigare. Vad måste göras, gränsen avgörs av vad vi klarar av i vårt samhälle är regeringen då! Men det vil dom inte ta del av, ett volym inkommande. Gör vi inte det, så säger jag att samhället faller som ett kritiskt system ihop. Stefan Löven sa att vi måste göra allt för att ta hand om alla flyktingar och framförallt barn, men vill inte sätta en volym om invandringing. Tyvärr, vi måste bestämma oss om vad är värdigt, viktigt, och vållande för resten av alla i samhället. Ta hand om oss/vi som är här nu i systemet, ta inte mer vi kan hantera. Nu börjar jag misstänka att regeringen ser lösningen mer som skatter, och flytta pengar ifrån andra håll för att få det att fungera. En budget, är som den är, flyktingfinden är inte ett spar konto so man tar ifrån som man vill, eller gör man det, Magdalena Andersson, sk finans minister?!!! Och Stefan löven, skojare ni, eller säger ni bara att all medborgare som röstar är dumma? Jag vill ha rejäla svar, och inte smokescreens, som ni gör i alla intervjuer och talrör. Svagt, som en "ledare"!!???? J Joakimswede (talk) 20:42, 15 March 2016 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just added archive links to one external link on Sveriges Television. Please take a moment to review my edit. If necessary, add {{cbignore}} after the link to keep me from modifying it. Alternatively, you can add {{nobots|deny=InternetArchiveBot}} to keep me off the page altogether. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true to let others know.

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—cyberbot IITalk to my owner:Online 16:29, 8 February 2016 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just added archive links to one external link on Sveriges Television. Please take a moment to review my edit. If necessary, add {{cbignore}} after the link to keep me from modifying it. Alternatively, you can add {{nobots|deny=InternetArchiveBot}} to keep me off the page altogether. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true or failed to let others know (documentation at {{Sourcecheck}}).

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—cyberbot IITalk to my owner:Online 07:04, 28 February 2016 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified 2 external links on Sveriges Television. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true or failed to let others know (documentation at {{Sourcecheck}}).

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 10:54, 9 November 2016 (UTC)