Wikipedia:WikiProject Japan/Shinto/Articles

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Please add all articles to this list by the category or categories they are contained in. Doing so will make changing the categorization of articles easier.

Category:Shinto[edit]

(55) - Shinto; Portal:Shinto; Wikipedia:WikiProject Shinto; Sato kagura; An (Shinto); Arahitogami; Chōzuya; Ema (Shinto); Gion Matsuri; Gohei; Hama Yumi; Harae; Hatsumode; Himorogi; Hiroshima Gokoku Shrine; Homosexuality and Shinto; Honden; Izumo no Okuni; Japanese festivals; Kagami mochi; Kanai Anzen; Kanamara Matsuri; Kannushi; Kojiki; Konkokyo; Korean-Shinto; Kotodama; Kumano Kodo; Kurozumikyō; Miko; Mikoshi; Misogi; Miyamairi; Most Holy Place; Nihon Shoki; O-fuda; Omamori; Omikuji; Onogoroshima; Ōnusa; Preliminary Misogi Rite; Shide (shinto); Shimenawa; Shinbutsu bunri; Shinbutsu shūgō; Shinto music; Shintoist Rites Research Council; Shintoshu; Soku-no-Kumi; Suzu; Takamagahara; Tanabata; Three Palace Sanctuaries; Torii; Ujigami; Utagaki;

Category:Fictional Shintoists[edit]

(24) - Armor (comics); Blindspot; Lady Deathstrike; Grandpa (InuYasha); Sota Higurashi; Rei Hino; Shirow Ishihara; Zoe Ishihara; Kaede (InuYasha); Kikyo; Amiko Kobayashi; Lord Dark Wind; Mama (InuYasha); Midoriko; Otomo (comics); Revanche; Silver Samurai; Sunfire; Sunfire (Exiles); Sunpyre; Surge (comics); Mariko Yashida; Shingen Yashida; Yukio (comics);

Category:People involved with Shinto[edit]

(18) - Shinzo Abe; Sadao Araki; Onisaburo Deguchi; Emperor of Japan; Hiranuma Kiichirō; Japanese people; Serizawa Kamo; Prince Kan'in Kotohito; Katakura Kenkichi; Shigenobu Katakura; Junichiro Koizumi; Matsudaira Morisada; Matsudaira Yoritaka; Matsudaira Katamori; Motoori Norinaga; Miyamoto Musashi; Timeline of Miyamoto Musashi's life; Saigō Tanomo;

Category:Kannushi[edit]

(4) - Shigenobu Katakura; Matsudaira Yoritaka; Matsudaira Katamori; Saigō Tanomo;

Category:Shinto kami[edit]

(50) - Ajisukitakahikone; Ama-no-Uzume; Amano-Iwato; Amaterasu; Amatsu-Mikaboshi; Ame-no-Koyane; Azumi-no-isora; Chimata-No-Kami; Fūjin; Hachiman; Hoderi; Hoori; Inari (mythology); Izanagi; Izanami; Kagu-tsuchi; Kamaitachi; Kami; Kitsune; Kodama (spirit); Konohanasakuya-hime; Kotoamatsukami; Kuebiko; Kōjin; Namazu (Japanese mythology); Ninigi-no-Mikoto; Ohoyamatsumi; Ōkuninushi; Omoikane (Shinto); Raijin; Raijū; Ryūjin; Sarutahiko; Shikigami; Shikome; Shina-To-Be; Shina-Tsu-Hiko; Shinigami; Suijin; Susanoo; Sōjōbō; Takenouchi no Sukune; Tengu; Tenjin (kami); Toyotama-hime; Tsukuyomi; Ugayafukiaezu; Uke Mochi; Yama-no-Kami; Zuijin;

Category:Shinto religious clothing[edit]

(5) - Fundoshi; Hakama; Jo-e; Senninbari; Suzu;

Category:Shinto shrines[edit]

(87) - Shinto shrine; List of Shinto shrines; Aoba Jinja; Asakusa Shrine; Asama Shrine; Atago shrine, Tokyo; Atsuta Shrine; List of Shinto shrines in Brazil; Chinreisha; Dazaifu Tenman-gū; List of Shinto shrines in France; Fujisan Hongu Sengen Taisha; Funabashi Shrine; Fushimi Inari-taisha; Fushimi Sanpō Inari Shrine; Futarasan Shrine; Hachiman Shrine; Hikawa Shrine; Hiroshima Gokoku Shrine; Ikoma Jinja; Ikuta Shrine; Inaba Shrine; Inari Shrine; Ise Shrine; Isonokami Shrine; Itsukushima Shrine; Iwama dojo; Izumo Taisha; Izumo Taishakyo Mission of Hawaii; Kamakura-gu; Kashima Shrine; Kashimori Shrine; Kasuga Shrine; Kogane Shrine; Koshikiiwa Jinja; Kotohira Shrine; Kumano Hongu Taisha; Kumano Nachi Taisha; Kumano Shrine; Kumanotaisha Shrine (Yamagata); Kume no Heinai-do; List of Shinto shrines in Canada; List of Shinto shrines in the United States; Matsunoo Shrine; Mefu Jinja; Meiji Shrine; Meoto Iwa; Mita Hachiman Jinja; Mitami Shrine; Mount Gassan; Mount Haguro; Mount Yudono; Munakata Shrine; Nagata Shrine; Namiyoke shrine; List of Shinto shrines in the Netherlands; Nijunisha; Nikkō Tōshō-gū; Nishinomiya Jinja; Osaka Temmangu Shrine; Oyama Shrine (Ishikawa); Rokusho Shrine; Saikan; Samukawa Shrine; Sanko Shrine; Sanno Shrine; Shizuoka Sengen Shrine; Sumiyoshi Taisha; Suwa Shrine; Suwa Shrine (Nagasaki); Suwa Taisha; Tada Jinja; Taga taisha; Takekoma Inari Shrine; Tamatsukuri Inari Shrine; Tejikarao Shrine; Tenman-gū; Three Genji Shrines; Three Mountains of Dewa; Togakushi Shrine; Tōgō Shrine; Tsubaki Grand Shrine of America; Tsurugaoka Hachiman Shrine; Tōshō-gū; Yaegaki Shrine; Yasaka Shrine; Yasukuni Shrine; Yūtoku Inari Shrine;

Category:Shinto Shrines in Gifu, Gifu[edit]

(7) - Inaba Shrine; Kashimori Shrine; Kogane Shrine; Tejikarao Shrine; Image:Inabashrine.JPG; Image:Kashimorijinja.JPG; Image:Koganejinja.JPG;

Category: Shinto shrines in Hyōgo Prefecture[edit]

(7) - Hirota Shrine; Ikuta Shrine; Koshikiiwa Jinja; Mefu Jinja; Nagata Shrine; Nishinomiya Jinja; Tada Jinja;

Category:Shinto shrines in Kyoto Prefecture[edit]

(8) - Fushimi Inari-taisha; Heian Jingū; Hōkoku-jinja; Iwashimizu Shrine; Kamo Shrine; Kitano Tenman-gū; Ujigami Shrine; Yasaka Shrine;

Category:Shinto shrines in Taiwan[edit]

(6) - Kagi Shrine; Karenkō Shrine; List of Shinto shrines in Taiwan; Shintoism in Taiwan; Taiwan Grand Shrine; Ōgon Shrine;

Category:Shinto stubs[edit]

(144) - Adashino Nembutsu-ji; Ajisukitakahikone; Ama-no-Uzume; Amano-Iwato; Amanozako; Ame-no-Koyane; Aoba Jinja; Arahitogami; Asakusa Shrine; Asama Shrine; Atsuta Shrine; Azumi-no-isora; Chimata-No-Kami; Chinreisha; Chion-in; Chozusha; Dazaifu Tenman-gū; Donation box; Funabashi Shrine; Fushimi Sanpō Inari Shrine; Gion Matsuri; Gohei; Grandpa (InuYasha); Hachiman Shrine; Hama Yumi; Harae; Hatsumōde; Heian Jingū; Hikawa Shrine; Himorogi; Hiroshima Gokoku Shrine; Hirota Shrine; Hoderi; Honden; Hōkoku-jinja; Ikuta Shrine; Inaba Shrine; Zoe Ishihara; Isonokami Shrine; Iwashimizu Shrine; Izumo Taisha; Izumo Taishakyo Mission of Hawaii; Jindai moji; Jo-e; Kagu-tsuchi; Kamaitachi; Kamakura-gu; Kanai Anzen; Kanamara Matsuri; Karenkō Shrine; Kashima Shrine; Kashimori Shrine; Katakura Kenkichi; Shigenobu Katakura; Kitano Tenman-gū; Konohanasakuya-hime; Koshikiiwa Jinja; Kotoamatsukami; Kotodama; Kotohira Shrine; Kuebiko; Kumano Hongu Taisha; Kumano Nachi Taisha; Kumano Shrine; Kumanotaisha Shrine (Yamagata); Matsudaira Morisada; Matsudaira Yoritaka; Matsunoo Shrine; Mefu Jinja; Meoto Iwa; Mikoshi; Mita Hachiman Jinja; Mitami Shrine; Mount Gassan; Mount Haguro; Mount Yudono; Nachi Taisha; Nagata Shrine; Namazu (Japanese mythology); Namiyoke shrine; Nijunisha; Ninigi-no-Mikoto; Nishinomiya Jinja; Ohoyamatsumi; Omamori; Omoikane (Shinto); Osaka Temmangu Shrine; Otomo (comics); Oyama Shrine (Ishikawa); Preliminary Misogi Rite; Raijin; Raijū; Rokusho Shrine; Saikan; Sanja Matsuri; Sanko Shrine; Sanno Shrine; Sarutahiko; Sato kagura; Senkō-ji (Onomichi); Senninbari; Shide (Shinto); Shikome; Shimenawa; Shina-To-Be; Shina-Tsu-Hiko; Shinbutsu bunri; Shinbutsu shūgō; Shinto music; Shintoshu; Shizuoka Sengen Shrine; Soku-no-Kumi; Suijin; Sumiyoshi Taisha; Suwa Taisha; Suzu; Sōjōbō; Taga taisha; Takamagahara; Takekoma Inari Shrine; Takenouchi no Sukune; Tamatsukuri Inari Shrine; Tejikarao Shrine; Template:Shinto-stub; Three Genji Shrines; Three Mountains of Dewa; Three Palace Sanctuaries; Togakushi Shrine; Tōgō Shrine; Toyotama-hime; Tsubaki Grand Shrine; Tsubaki Grand Shrine of America; Tōshō-gū; Ujigami; Ujigami Shrine; Uke Mochi; Utagaki; Yaegaki Shrine; Yama-no-Kami; Yamatohime-no-mikoto; Zenrinkyo; Zuijin; Ōgon Shrine; Ōnusa;

Category:WikiProject Shinto[edit]

Category:Category-Class Shinto articles[edit]

(37) - Category:A-Class Shinto articles; Category:B-Class Shinto articles; Category:Category-Class Shinto articles; Category:Disambig-Class Shinto articles; Category:FA-Class Shinto articles; Category:Fictional Shintoists; Category:GA-Class Shinto articles; Category:High-importance Shinto articles; Category:Image-Class Shinto articles; Category:Kannushi; Category:List-Class Shinto articles; Category:Low-importance Shinto articles; Category:Mid-importance Shinto articles; Category:Non-article Shinto articles; Category:Non-article Shinto pages; Category:People involved with Shinto; Category:Portal-Class Shinto articles; Category:Shinto; Category:Shinto Shrines in Gifu, Gifu; Category:Shinto articles by importance; Category:Shinto articles by quality; Category:Shinto articles needing attention; Category:Shinto articles with comments; Category:Shinto kami; Category:Shinto religious clothing; Category:Shinto shrines; Category:Shinto shrines in Hyōgo Prefecture; Category:Shinto shrines in Kyoto Prefecture; Category:Shinto shrines in Taiwan; Category:Shinto stubs; Category:Start-Class Shinto articles; Category:Stub-Class Shinto articles; Category:Top-importance Shinto articles; Category:Unassessed Shinto articles; Category:Unknown-importance Shinto articles; Category:WikiProject Shinto; Category:WikiProject Shinto participants;

Category:Image-Class Shinto articles[edit]

(3) - Image:Inabashrine.JPG; Image:Kashimorijinja.JPG; Image:Koganejinja.JPG;

Category:Non-article Shinto pages[edit]

Category:Disambig-Class Shinto articles[edit]

(3) - Amaterasu (disambiguation); Suwa Shrine; Tenman-gū;

Category:Portal-Class Shinto articles[edit]

(1) - Portal:Shinto;