Šavrini Hills subdialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Šavrini Hills subdialect (šavrinski govor,[1] šavrinščina[2]) is a Slovene subdialect of the Istrian dialect in the Littoral dialect group. It is spoken in the Šavrini Hills (Slovene: Šavrinsko gričevje) south of a line from Koper to south of Zazid. It includes the settlements of Koper, Izola, Portorož, Sečovlje, Šmarje, Sočerga, and Rakitovec.[3]

Phonological and morphological characteristics[edit]

Like the Rižana subdialect, the Šavrini Hills subdialect is based on characteristics of the Lower Carniolan and Littoral dialect groups. The Šavrini Hills subdialect is additionally based on a mixture of Slovene, Croatian, and Serbian dialect elements connected with the settlement of the Uskoks in Istria in the 16th and 17th centuries.[4] Accented vowels do not have a length contrast. The vowel system differs from the Rižana subdialect in that the long accented vowels are monophthongal. Verbal conjugation lacks the dual. The Šavrini Hills subdialect shares many lexical features with the Rižana subdialect, with many loanwords from Romance languages.

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ Zadravec, Franc. 1997. Slovenski roman dvajsetega stoletja, vol. 1. Murska Sobota: Pomurska založba, p. 350.
  3. ^ Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 321.
  4. ^ Filipi, Goran. 1999. "Diahrono in sinhrono prepletanje govorov v slovenski Istri na primerih ornitonimijskega gradiva." In: Zinka Zorko & Mihaela Koletnik (eds.). 1999. Logarjev zbornik: referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, pp. 287–297. Maribor: Slavistično društvo, p. 291.