Selca dialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Selca dialect (selško narečje,[1] selščina[2]) is a Slovene dialect in the Upper Carniolan dialect group. It is spoken in the Selca Sora Valley, north of a line from Porezen to Mount Lubnik (1025 m), and south of a line running west of Zgornje Bitnje to north of Dražgoše to west of Zgornja Sorica.[3]

Phonological and morphological characteristics[edit]

The Selca dialect is essentially a subdialect of the Upper Carniolan dialect. It has mostly preserved pitch accent, has Upper Carniolan vowel characteristics (but short i and u in place of long), and considerable Upper Carniolan consonantal features (but without hard l > v and without k g h > č ž/j š). Voicing of obstruents is preserved in final position and the clusters tk and tc are preserved. Syncope is sometimes more pronounced than in the Upper Carniolan dialect, and syllabic l m n are found.[3]

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ Priestly, Tom S. 1984. "O popolni izgubi srednjega spola v selščini: enodobni opis," Slavistična revija 32: 37-47.
  3. ^ a b Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, pp. 266–267.