Bełty coat of arms

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Bełty
POL COA Bełty.svg
Details
Alternative names Bełcz, Bolc
Earliest mention 1412
Towns none
Families Boltz, Kierdej, Januszowski, Graniewski, Grambiewski, Cirisser, Chorowski, Choroszewski, Belt, Chochoński, Łata, Bergielski, Bergielewicz, Bergayło, Berends, Beneszko, Benedyktowicz, Bełt or Bełtowicz, Chochorowski, Radziwanowski, Wolszleger, Śniechowski, Śmi(ie)chowski, Strzelnicki, Stradecki, Skoropadski, Rembowski, Kolędowski, Radziwonowski, Kudere(o)wski, Późniak, Pożniak, Pożaryc(s)ki, Potorzycki, Potarczycki, Połonicki, Pelicki, Zwierkowski, Radziwoński, Radziwinowski

Bełty - is a Polish coat of arms.

History[edit]

Blazon[edit]

Gallery[edit]

See also[edit]

Bibliography[edit]

  • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.

External links[edit]