Djerv

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Cyrillic letter Djerv
Cyrillic letter Djerv.svg
The Cyrillic script
Slavic letters
АБВГҐДЂ
ЃЕЀЁЄЖЗ
З́ЅИЍІЇЙ
ЈКЛЉМНЊ
ОПРСС́ТЋ
ЌУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Non-Slavic letters
А́А̀ӐА̄А̊А̃Ӓ
Ӓ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔ
ҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌Ҕ
ӺҒ̌ӶԀԂ
Д̆Д̣ԪԬД̆Ӗ
Е̄Е̃Ё̄Є̈ӁҖ
ӜԄҘӞЗ̌З̱З̣
ԐԐ̈ӠԆӢИ̃Ҋ
ӤИ́ҚӃҠҞҜ
ԞК̣ԚӅԮԒԠ
ԈԔӍӉҢԨӇ
ҤԢԊО́О̀О̆О̂
О̃О̄ӦӦ̄ӨӨ̄Ө́
Ө̆ӪҨԤҦР̌Ҏ
ԖҪС̣С̱ԌТ̌Т̣
ҬԎУ̃Ӯ
ӰӰ́ӲҮҮ́ҰХ̣
Х̱Х̮Х̑ҲӼӾҺ
Һ̈ԦҴҶӴ
ӋҸҼҾ
Ы̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄Э̇
ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́Ю̄
Я̆Я̄Я̈ԘԜӀ
Archaic letters
ҀѺ
ѸѠѼѾ
ѢѤѦ
ѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

Djerv (Majuscule: Ꙉ, Minuscule: ꙉ ) is one of the Cyrillic alphabet letters that was used in Old Cyrillic. It was used in many early Serbo-Croatian monuments to represent the sounds /dʑ/ and /tɕ/ (modern đ/ђ and ć/ћ).[1] It exists in the Cyrillic Extended-B table as U+A648 and U+A649. It is the basis of the modern letters Ћ and Ђ; the former was in fact a direct revival of djerv and was considered the same letter.[1]

Computing codes[edit]

Character
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER DJERV CYRILLIC SMALL LETTER DJERV
Encodings decimal hex decimal hex
Unicode 42568 U+A648 42569 U+A649
UTF-8 234 153 136 EA 99 88 234 153 137 EA 99 89
Numeric character reference Ꙉ Ꙉ ꙉ ꙉ

References[edit]

  1. ^ a b Maretić, Tomislav. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, p. 14-15. 1899.