List of administrative divisions of Hebei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hebei Province
Province
Capital: Shijiazhuang
Prefectural level divisions
Prefectural cities 11
Administrative regions 1
County level divisions
County cities 19
Counties 108
Autonomous counties 6
Districts 38
Township level divisions
Towns 939
Townships 954
Ethnic townships 51
Subdistricts 241
District public offices 1

The administrative divisions of Hebei, a province of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Hebei.

Prefecture level
(Division code)
County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Shijiazhuang City
石家庄市
Shíjiāzhuāng Shì
(Capital)
(1301)
Chang'an District 长安区 Cháng'ān Qū 130102
Qiaoxi District 桥西区 Qiáoxī Qū 130104
Xinhua District 新华区 Xīnhuá Qū 130105
Yuhua District 裕华区 Yùhuá Qū 130108
Gaocheng District 藁城区 Gàochéng Qū 130109
Luquan District 鹿泉区 Lùquán Qū 130110
Luancheng District 栾城区 Luánchéng Qū 130111
Jingxing Mining District 井陉矿区 Jǐngxíng Kuàng Qū 130107
Jinzhou City 晋州市 Jìnzhōu Shì 130183
Xinle City 新乐市 Xīnlè Shì 130184
Jingxing County 井陉县 Jǐngxíng Xiàn 130121
Zhengding County 正定县 Zhèngdìng Xiàn 130123
Xingtang County 行唐县 Xíngtáng Xiàn 130125
Lingshou County 灵寿县 Língshòu Xiàn 130126
Gaoyi County 高邑县 Gāoyì Xiàn 130127
Shenze County 深泽县 Shēnzé Xiàn 130128
Zanhuang County 赞皇县 Zànhuáng Xiàn 130129
Wuji County 无极县 Wújí Xiàn 130130
Pingshan County 平山县 Píngshān Xiàn 130131
Yuanshi County 元氏县 Yuánshì Xiàn 130132
Zhao County 赵县 Zhàoxiàn 130133
Tangshan City
唐山市
Tángshān Shì
(1302)
Lubei District 路北区 Lùběi Qū 130203
Lunan District 路南区 Lù'nán Qū 130202
Guye District 古冶区 Gǔyě Qū 130204
Kaiping District 开平区 Kāipíng Qū 130205
Fengrun District 丰润区 Fēngrùn Qū 130208
Fengnan District 丰南区 Fēngnán Qū 130207
Caofeidian District 曹妃甸区 Cáofēidiān Qū 130209
Qian'an City 迁安市 Qiān'ān Shì 130283
Zunhua City 遵化市 Zūnhuà Shì 130281
Luan County 滦县 Luánxiàn 130223
Luannan County 滦南县 Luánnán Xiàn 130224
Laoting County 乐亭县 Laòtíng Xiàn[2] (not Lètíng) 130225
Qianxi County 迁西县 Qiānxī Xiàn 130227
Yutian County 玉田县 Yùtián Xiàn 130229
Qinhuangdao City
秦皇岛市
Qínhuángdǎo Shì
(1303)
Haigang District 海港区 Hǎigǎng Qū 130302
Shanhaiguan District 山海关区 Shānhǎiguān Qū 130303
Beidaihe District 北戴河区 Běidàihé Qū 130304
Changli County 昌黎县 Chānglí Xiàn 130322
Funing County 抚宁县 Fǔníng Xiàn 130323
Lulong County 卢龙县 Lúlóng Xiàn 130324
Qinglong Manchu
Autonomous County
青龙满族自治县 Qīnglóng Mǎnzú Zìzhìxiàn 130321
Handan City
邯郸市
Hándān Shì
(1304)
Congtai District 丛台区 Cóngtái Qū 130403
Hanshan District 邯山区 Hánshān Qū 130402
Fuxing District 复兴区 Fùxīng Qū 130404
Fengfeng Mining District 峰峰矿区 Fēngfēng Kuàng Qū 130406
Wu'an City 武安市 Wǔ'ān Shì 130481
Handan County 邯郸县 Hándān Xiàn 130421
Linzhang County 临漳县 Línzhāng Xiàn 130423
Cheng'an County 成安县 Chéng'ān Xiàn 130424
Daming County 大名县 Dàmíng Xiàn 130425
She County 涉县 Shèxiàn 130426
Ci County 磁县 Cíxiàn 130427
Feixiang County 肥乡县 Féixiāng Xiàn 130428
Yongnian County 永年县 Yǒngnián Xiàn 130429
Qiu County 邱县 Qiūxiàn 130430
Jize County 鸡泽县 Jīzé Xiàn 130431
Guangping County 广平县 Guǎngpíng Xiàn 130432
Guantao County 馆陶县 Guǎntáo Xiàn 130433
Wei County 魏县 Wèixiàn 130434
Quzhou County 曲周县 Qǔzhōu Xiàn 130435
Xingtai City
邢台市
Xíngtái Shì
(1305)
Qiaodong District 桥东区 Qiáodōng Qū 130502
Qiaoxi District 桥西区 Qiáoxī Qū 130503
Nangong City 南宫市 Nángōng Shì 130581
Shahe City 沙河市 Shāhé Shì 130582
Xingtai County 邢台县 Xíngtái Xiàn 130521
Lincheng County 临城县 Línchéng Xiàn 130522
Neiqiu County 内丘县 Nèiqiū Xiàn 130523
Baixiang County 柏乡县 Bǎixiāng Xiàn 130524
Longyao County 隆尧县 Lóngyáo Xiàn 130525
Ren County 任县 Rénxiàn 130526
Nanhe County 南和县 Nánhé Xiàn 130527
Ningjin County 宁晋县 Níngjìn Xiàn 130528
Julu County 巨鹿县 Jùlù Xiàn 130529
Xinhe County 新河县 Xīnhé Xiàn 130530
Guangzong County 广宗县 Guǎngzōng Xiàn 130531
Pingxiang County 平乡县 Píngxiāng Xiàn 130532
Wei County 威县 Wēixiàn 130533
Qinghe County 清河县 Qīnghé Xiàn 130534
Linxi County 临西县 Línxī Xiàn 130535
Baoding City
保定市
Bǎodìng Shì
(1306)
Xinshi District 新市区 Xīnshì Qū 130602
Beishi District 北市区 Běishì Qū 130603
Nanshi District 南市区 Nánshì Qū 130604
Zhuozhou City 涿州市 Zhuōzhōu Shì 130681
Anguo City 安国市 Ānguó Shì 130683
Gaobeidian City 高碑店市 Gāobēidiàn Shì 130684
Mancheng County 满城县 Mǎnchéng Xiàn 130621
Qingyuan County 清苑县 Qīngyuàn Xiàn 130622
Yi County 易县 Yìxiàn 130633
Xushui County 徐水县 Xúshuǐ Xiàn 130625
Laiyuan County 涞源县 Láiyuán Xiàn 130630
Dingxing County 定兴县 Dìngxīng Xiàn 130626
Shunping County 顺平县 Shùnpíng Xiàn 130636
Tang County 唐县 Tángxiàn 130627
Wangdu County 望都县 Wàngdū Xiàn 130631
Laishui County 涞水县 Láishuǐ Xiàn 130623
Gaoyang County 高阳县 Gāoyáng Xiàn 130628
Anxin County 安新县 Ānxīn Xiàn 130632
Xiong County 雄县 Xióngxiàn 130638
Rongcheng County 容城县 Róngchéng Xiàn 130629
Quyang County 曲阳县 Qūyáng Xiàn 130634
Fuping County 阜平县 Fùpíng Xiàn 130624
Boye County 博野县 Bóyě Xiàn 130637
Li County 蠡县 Lǐxiàn (not Líxiàn) 130635
Zhangjiakou City
张家口市
Zhāngjiākǒu Shì
(1307)
Qiaoxi District 桥西区 Qiáoxī Qū 130703
Qiaodong District 桥东区 Qiáodōng Qū 130702
Xuanhua District 宣化区 Xuānhuà Qū 130705
Xiahuayuan District 下花园区 Xiàhuāyuán Qū 130706
Xuanhua County 宣化县 Xuānhuà Xiàn 130721
Zhangbei County 张北县 Zhāngběi Xiàn 130722
Kangbao County 康保县 Kāngbǎo Xiàn 130723
Guyuan County 沽源县 Gūyuán Xiàn 130724
Shangyi County 尚义县 Shàngyì Xiàn 130725
Yu County 蔚县 Yùxiàn (not Wèixiàn) 130726
Yangyuan County 阳原县 Yángyuán Xiàn 130727
Huai'an County 怀安县 Huái'ān Xiàn 130728
Wanquan County 万全县 Wànquán Xiàn 130729
Huailai County 怀来县 Huáilái Xiàn 130730
Zhuolu County 涿鹿县 Zhuōlù Xiàn 130731
Chicheng County 赤城县 Chìchéng Xiàn 130732
Chongli County 崇礼县 Chónglǐ Xiàn 130733
Chengde City
承德市
Chéngdé Shì
(1308)
Shuangqiao District 双桥区 Shuāngqiáo Qū 130802
Shuangluan District 双滦区 Shuāngluán Qū 130803
Yingshouyingzi Mining District 鹰手营子矿区 Yīngshǒuyíngzi Kuàng Qū 130804
Chengde County 承德县 Chéngdé Xiàn 130821
Xinglong County 兴隆县 Xīnglóng Xiàn 130822
Pingquan County 平泉县 Píngquán Xiàn 130823
Luanping County 滦平县 Luánpíng Xiàn 130824
Longhua County 隆化县 Lónghuà Xiàn 130825
Fengning Manchu
Autonomous County
丰宁满族自治县 Fēngníng Mǎnzú Zìzhìxiàn 130826
Kuancheng Manchu
Autonomous County
宽城满族自治县 Kuānchéng Mǎnzú Zìzhìxiàn 130827
Weichang Manchu and
Mongol Autonomous County
围场满族
蒙古族自治县
Wéichǎng Mǎnzú
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
130828
Cangzhou City
沧州市
Cāngzhōu Shì
(1309)
Yunhe District 运河区 Yùnhé Qū 130903
Xinhua District 新华区 Xīnhuá Qū 130902
Botou City 泊头市 Bótóu Shì 130981
Renqiu City 任丘市 Rénqiū Shì (not Rènqiū) 130982
Huanghua City 黄骅市 Huánghuá Shì 130983
Hejian City 河间市 Héjiān Shì 130984
Cang County 沧县 Cāngxiàn 130921
Qing County 青县 Qīngxiàn 130922
Dongguang County 东光县 Dōngguāng Xiàn 130923
Haixing County 海兴县 Hǎixīng Xiàn 130924
Yanshan County 盐山县 Yánshān Xiàn 130925
Suning County 肃宁县 Sùníng Xiàn 130926
Nanpi County 南皮县 Nánpí Xiàn 130927
Wuqiao County 吴桥县 Wúqiáo Xiàn 130928
Xian County 献县 Xìàn Xiàn 130929
Mengcun Hui
Autonomous County
孟村回族自治县 Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn 130930
Langfang City
廊坊市
Lángfáng Shì
(1310)
Anci District 安次区 Āncì Qū 131002
Guangyang District 广阳区 Guǎngyáng Qū 131003
Bazhou City 霸州市 Bàzhōu Shì 131081
Sanhe City 三河市 Sānhé Shì 131082
Gu'an County 固安县 Gù'ān Xiàn 131022
Yongqing County 永清县 Yǒngqīng Xiàn 131023
Xianghe County 香河县 Xiānghé Xiàn 131024
Dacheng County 大城县 Dàichéng Xiàn (not Dàichéng) 131025
Wen'an County 文安县 Wén'ān Xiàn 131026
Dachang Hui
Autonomous County
大厂回族自治县 Dàchǎng Huízú Zìzhìxiàn 131028
Hengshui City
衡水市
Héngshuǐ Shì
(1311)
Taocheng District 桃城区 Táochéng Qū 131102
Jizhou City 冀州市 Jìzhōu Shì 131181
Shenzhou City 深州市 Shēnzhōu Shì 131182
Zaoqiang County 枣强县 Zǎoqiáng Xiàn 131121
Wuyi County 武邑县 Wǔyì Xiàn 131122
Wuqiang County 武强县 Wǔqiáng Xiàn 131123
Raoyang County 饶阳县 Ráoyáng Xiàn 131124
Anping County 安平县 Ānpíng Xiàn 131125
Gucheng County 故城县 Gùchéng Xiàn 131126
Jing County 景县 Jǐngxiàn 131127
Fucheng County 阜城县 Fùchéng Xiàn 131128
North China Oilfield
Administrative Region

华北油田地区
Huáběiyóutián Dìqū
(1312)
No county-level divisions.
Directly
administered
Xinji City 辛集市 Xīnjí Shì 130181
Dingzhou City 定州市 Dìngzhōu Shì 130682

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
2000-03-07 parts of Guangyang District Anci District established
2001-01-22 Jiao District, Shijiazhuang Yuhua District upgraded
2002-02-01 Fengnan (county-level city) Fengnan District upgraded
Fengrun County Fengrun District upgraded
Xin District Fengrun District merged into
2012-07-11 Tanghai County Caofeidian District upgraded
2014-09-09 parts of Qiaodong District, Shijiazhuang Chang'an District merged into
parts of Qiaodong District, Shijiazhuang Qiaoxi District, Shijiazhuang merged into
Gaocheng (county-level city) Gaocheng District upgraded
Luquan (county-level city) Luquan District upgraded
Luancheng County Luancheng District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Shijiazhuang 10,163,788 9,345,423
Baoding 11,194,379 10,589,200
Cangzhou 7,134,053 6,714,392
Chengde 3,473,197 3,361,616
Handan 9,174,679 8,481,414
Hengshui 4,340,773 4,203,801
Langfang 4,358,839
Qinhuangdao 2,987,605 2,785,025
Tangshan 7,577,284 7,119,967
Xingtai 7,104,114
Zhangjiakou 4,345,491 4,238,308
NCOAR 133,000

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Chang'an Shijiazhuang 479,801
Qiaoxi Shijiazhuang 596,164
Xinhua Shijiazhuang 625,119
Yuhua Shijiazhuang 655,414
Jingxing(qu) Shijiazhuang 95,170
Jingxing(xian) Shijiazhuang 309,882
Zhengding Shijiazhuang 466,807
Luancheng Shijiazhuang 328,933
Xingtang Shijiazhuang 406,353
Lingshou Shijiazhuang 333,558
Gaoyi Shijiazhuang 186,478
Shenze Shijiazhuang 250,264
Zanhuang Shijiazhuang 244,799
Wuji Shijiazhuang 502,662
Pingshan Shijiazhuang 433,429
Yuanshi Shijiazhuang 418,466
Zhao(xian) Shijiazhuang 571,077
Xinji Shijiazhuang 615,919
Gaocheng Shijiazhuang 775,110
Jinzhou Shijiazhuang 537,679
Xinle Shijiazhuang 487,652
Luquan Shijiazhuang 432,936
Lunan Tangshan 311,076
Lubei Tangshan 743,504
Guye Tangshan 358,461
Kaiping Tangshan 262,571
Fengnan Tangshan 541,352
Fengrun Tangshan 916,092
Tanghai → Caofeidian Tangshan 251,785
Luan Tangshan 554315
Luannan Tangshan 571,779
Laoting Tangshan 526,222
Qianxi Tangshan 390,128
Yutian Tangshan 684,833
Zunhua Tangshan 737,011
Qian'an Tangshan 728,160
Haigang Qinhuangdao 765,254
Shanhaiguan Qinhuangdao 178,769
Beidaihe Qinhuangdao 85,647
Qinglong Qinhuangdao 496,726
Changli Qinhuangdao 559,697
Funing Qinhuangdao 517,073
Lulong Qinhuangdao 384,439
Hanshan Handan 385,626
Congtai Handan 363,778
Fuxing Handan 192,023
Fengfeng Handan 503,911
Handan Handan 462,012
Linzhang Handan 600,600
Cheng'an Handan 377,398
Daming Handan 767,035
She(xian) Handan 413,057
Ci(xian) Handan 677,884
Feixiang Handan 351,690
Yongnian Handan 943,935
Qiu(xian) Handan 227,578
Jize Handan 274,328
Guangping Handan 268,993
Guantao Handan 309,032
Wei(xian) Handan 809,193
Quzhou Handan 427,610
Wu'an Handan 819,000
Qiaodong Xingtai 269,603
Qiaoxi Xingtai 400,551
Xingtai Xingtai 466,323
Lincheng Xingtai 204,086
Neiqiu Xingtai 266,620
Baixiang Xingtai 190,225
Longyao Xingtai 506,552
Ren(xian) Xingtai 327,926
Nanhe Xingtai 325,332
Ningjin Xingtai 764,828
Julu Xingtai 374,634
Xinhe Xingtai 169,858
Guangzong Xingtai 283,851
Pingxiang Xingtai 300,029
Wei(xian) Xingtai 556,624
Qinghe Xingtai 386,231
Linxi Xingtai 343,384
Nangong Xingtai 469,030
Shahe Xingtai 498,416
Xinshi Baoding 482,768
Beishi Baoding 387,339
Nanshi Baoding 287,784
Mancheng Baoding 387,307
Qingyuan Baoding 631,659
Laishui Baoding 339,063
Fuping Baoding 295,764
Xushui Baoding 563,030
Dingxing Baoding 517,873
Tang(xian) Baoding 529,066
Gaoyang Baoding 345,160
Rongcheng Baoding 258,179
Laiyuan Baoding 260,678
Wangdu Baoding 250,014
Anxin Baoding 437,378
Yi(xian) Baoding 537,564
Quyang Baoding 588,559
Li(xian) Baoding 505,574
Shunping Baoding 295,764
Boye Baoding 245,504
Xiong(xian) Baoding 359,506
Zhuozhou Baoding 603,535
Dingzhou Baoding 1,165,182
Anguo Baoding 370,314
Gaobeidian Baoding 640,280
Qiaodong Zhangjiakou 339,372
Qiaoxi Zhangjiakou 287,900
Xuanhua(qu) Zhangjiakou 370,569
Xiahuayuan Zhangjiakou 62,764
Xuanhua(xian) Zhangjiakou 273,506
Zhangbei Zhangjiakou 318,669
Kangbao Zhangjiakou 204,975
Guyuan Zhangjiakou 174,619
Shangyi Zhangjiakou 151,398
Yu(xian) Zhangjiakou 450,236
Yangyuan Zhangjiakou 258,086
Huai'an Zhangjiakou 210,914
Wanquan Zhangjiakou 211,706
Huailai Zhangjiakou 352,307
Zhuolu Zhangjiakou 333,932
Chicheng Zhangjiakou 238,169
Chongli Zhangjiakou 106,122
Shuangqiao Chengde 424,897
Shuangluan Chengde 146,878
Yingshouyingzi Chengde 62,454
Chengde Chengde 388,554
Xinglong Chengde 314,730
Pingquan Chengde 446,939
Luanping Chengde 287,986
Longhua Chengde 372,030
Fengning Chengde 357,029
Kuancheng Chengde 250,304
Weichang Chengde 421,400
Xinhua Cangzhou 228,340
Yunhe Cangzhou 308,453
Cang(xian) Cangzhou 669,019
Qing(xian) Cangzhou 402,137
Dongguang Cangzhou 356,501
Haixing Cangzhou 201,538
Yanshan Cangzhou 436,811
Suning Cangzhou 334,639
Nanpi Cangzhou 366,231
Wuqiao Cangzhou 282,410
Xian(xian) Cangzhou 579,830
Mengcun Cangzhou 202,571
Botou Cangzhou 584,308
Renqiu Cangzhou 822,454
Huanghua Cangzhou 548,506
Hejian Cangzhou 810,305
Anci Langfang 367,670
Guangyang Langfang 500,396
Gu'an Langfang 418,689
Yongqing Langfang 356,481
Xianghe Langfang 343,372
Dacheng Langfang 477,773
Wen'an Langfang 500,967
Dachang Langfang 118,474
Bazhou Langfang 622,975
Sanhe Langfang 652,042
Taocheng Hengshui 522,147
Zaoqiang Hengshui 394,469
Wuyi Hengshui 315,693
Wuqiang Hengshui 214,549
Raoyang Hengshui 280,498
Anping Hengshui 328,512
Gucheng Hengshui 487,025
Jing(xian) Hengshui 528,693
Fucheng Hengshui 341,087
Jizhou Hengshui 362,013
Shenzhou Hengshui 566,087
Qiaodong (dissolved) Shijiazhuang 410,116

Drafted and proposed cities[edit]

Hebei is planning to re-organise the administrative divisions with an addition of three new prefecture-level cities, all to be located adjacent to Beijing and named in regard to their position with respect to the national capital:

  • Jingbei (京北市, meaning "North of Capital") will be carved from two counties in Zhangjiakou: Huailai and Zhuolu
  • Jingnan (京南市, meaning "South of Capital") will compose of a county-level city in Baoding: Zhuozhou
  • Jingdong (京东市 meaning "East of Capital") will consist of three county-level administrative divisions in today's Langfang: Sanhe, Xianghe, and Dachang (Hui). They currently comprise the exclave situated between Beijing and Tianjin.[3]

References[edit]

  1. ^ 2012国家统计局统计用区划代码
  2. ^ 网站首页-乐亭县人民政府网 (in Chinese). Laoting County People's Government. Retrieved 2011-02-22. 
  3. ^ 河北将建设京东、京南、京北三座环首都新城. Central People's Government of the People's Republic of China (in Chinese). Retrieved 2010-11-04.