Wikipedia:WikiProject Taoism/Articles

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Category:Taoism[edit]

(73 items) - Portal:Taoism; Bagua (concept); Baguazhang; Chaordic; Chee Soo; Chinese Daoist Association; Daoism-Taoism romanization issue; Daozang; De (Chinese); Taoist diet; Diyu; Fengshen Yanyi; Five Pecks of Rice Rebellion; Fung Loy Kok Institute of Taoism; Grotto-heavens; Guanzi (text); Health Qigong; History of Taoism; Homosexuality and Taoism; Hong-jun lao-zu; Huahujing; Internal alchemy; Jing (TCM); Laoshan; Li style Tai Chi Chuan; Liexian Zhuan; Lingbao School; List of Lingbao Texts; Liuhebafa; Ma Gu; Microcosmic orbit; Mount Longhu; Mount Qiyun; Neidan; Nèijiā; P'u; Pak Tai; Qigong; Quanzhen School; Sexual practices are not recognized by orthodox Taoism; Shangqing School; Soul; Tai chi chuan; Taiji; Tao; Tao Yin; The Tao of Pooh; Taoic religion; Taoism; Taoism in Korea; Taoism in Vietnam; Il Taoismo; Taoist sexual practices; The Te of Piglet; The Northern Celestial Masters; The Secret of the Golden Flower; The Three Treasures (Taoism); Three Pure Ones; Three Treasures (Taoism); Tianshi Dao; Toki Pona; Village gods in Taoism; Western interpretations of Taoism; Wu wei; Wudang Mountains; Xian (Daoist immortal); Xiang'er; Xingyiquan; Yellow Turban Rebellion; Yin Style Baguazhang; Yin and yang; Yuanshi Tianzun;

Category:Baguazhang[edit]

(8) - Baguazhang; Cheng Style Baguazhang; Deer Horn Knives; Fu Style Baguazhang; Gao Style Baguazhang; Ho Ho Choy Baguazhang; Liang Style Baguazhang; Yin Style Baguazhang;

Category:Baguazhang practitioners[edit]

(18) - Chang Chun-Feng; Cheng Tinghua; Dong Haichuan; Fu Chen Sung; Gao Yisheng; Gong Bao Tian; He Jinbao; Hung I-Hsiang; Li Ching-Yuen; Li Ziming; Liang Zhenpu; Luo Dexiu; Ma Weiqi; Song Changrong; Sui Yunjiang; Sun Lu-t'ang; Xie Peiqi; Yin Fu;

Category:I Ching[edit]

(14) - I Ching; Bagua (concept); Baguazhang; Dong Haichuan; Hexagram (I Ching); I Ching's influence; King Wen sequence; Legge romanization; Li Ziming; Liang Zhenpu; List of I Ching hexagrams 1-32; List of I Ching hexagrams 33-64; Sui Yunjiang; Yin Style Baguazhang;

Category:T'ai Chi Ch'uan[edit]

(37) - Tai chi chuan; Tai chi classics; 103 form Yang family T'ai Chi Ch'uan; 108 form Wu family T'ai Chi Ch'uan; 24 (Simplified Form) Tai Chi Chuan; 42 (Competition Form) Tai Chi Chuan; 67 movements Combined Tai-Chi Chuan form; Chen (Old Frame, First Routine, Lao Jia Yi Lu); Chen style tai chi chuan; Dao (sword); Jian; Jianquan Taijiquan Association; Lee style Tai Chi Chuan; Li style Tai Chi Chuan; List of Tai Chi Chuan forms; Moy Lin-shin; Neigong; Pushing hands; Qiang (spear); Silk reeling; Single Whip; Sun style tai chi chuan; Taijijian; Taijiquan Classics; Tao Yin; Taoist Tai Chi; Tui na; World Tai Chi and Qigong Day; Wu style tai chi chuan; Wu/Hao style tai chi chuan; Wudang Mountains; Wudang Tai Chi Chuan; Yang style tai chi chuan; Yangjia Michuan Taijiquan; Yin and yang; Yo San University; Zhaobao Taijiquan;

Category:Tai Chi Chuan practitioners[edit]

(7) - Chee Soo; Chungliang Al Huang; Pytt Geddes; Joshua Waitzkin; Scott M. Rodell; Ezra Weisz; Zhao Zhu Xi;

Category:Chinese Tai Chi Chuan practitioners[edit]

(45) - Bow Sim Mark; Chen Fake; Chen Changxing; Chen Qingping; Chen Youben; Cheng Man-ch'ing; Dong Hu Ling; Fu Sheng Yuan; Fu Zhongwen; Hao Wei-chen; Huang Sheng Shyan; Jiang Yu Kun; Jiang yu kun; Li Yaxuan; Lu Shengli; Ma Yueh-liang; Ma Jiang Bao; Shi Mei Lin; Song Shuming; Sun Lu-t'ang; Tchoung Ta-chen; Tung Ying-chieh; Wong Jack Man; Wu Ch'uan-yu; Wu Chien-ch'uan; Wu Kuang-yu; Wu Kung-i; Wu Kung-tsao; Wu Ta-ch'i; Wu Ta-hsin; Wu Ta-kuei; Wu Yan-hsia; Wu Yi Hui; Wu Ying-hua; Wu Yu-hsiang; Xu Xuanping; Yang Chengfu; Yang Chien-hou; Yang Lu-ch'an; Yang Pan-hou; Yang Shao-hou; Yang Shou-chung; Ed Young (illustrator); Zhang Sanfeng; Zhao Zhu Xi;

Category:Taoism by country[edit]

(3) - Taoism in Korea; Taoism in Singapore; Taoism in Vietnam;

Category:Taoism in Hong Kong[edit]

(4) - City god; Kau cim; Tam Kung; Wong Tai Sin;

Category:Sik Sik Yuen[edit]

(1) - Ho Lap College;

Category:Taoist temples in Hong Kong[edit]

(3) - Ching Chung Koon; Wong Tai Sin Temple; Yuen Yuen Institute;

Category:Taoist texts[edit]

(8) - Daozang; Huahujing; I Ching; Liezi; Taiping Jing; Tao Te Ching; The Secret of the Golden Flower; Xiang'er;

Category:Taoists[edit]

(13) - List of Taoists; Alex Anatole; Wes Bentley; Chungliang Al Huang; Khigh Dheigh; Benjamin Hoff; Anna Lo; Mantak Chia; Michael Saso; The Barefoot Doctor; Alan Watts; Wei Wu Wei; C. J. Wilson;

Category:Chinese Taoists[edit]

(43) - Chen Tuan; Cui Hao; Dong Haichuan; Empress Dou (Wen); Fan Changsheng; Gan Ji; Ge Chaofu; Ge Hong; Guo Xiang; Huang Gongwang; Kou Qianzhi; Kwan Sai Hung; Laozi; Li Ching-Yuen; Li Gui; Li Ziming; Liang Zhenpu; Lie Yukou; Emperor Ming of Western Liang; Moy Lin-shin; Qiu Chuji; Shao Yong; Shen Kuo; Sui Yunjiang; Sun Bu'er; Emperor Taiwu of Northern Wei; Wang Bi; Wang Chongyang; Wang Yuanlu; Wei Boyang; Wei Huacun; Wei Zheng; Emperor Wen of Han; Emperor Wen of Sui; Emperor Wuzong of Tang; Yang Guifei; Zhang Daoling; Zhang Lu; Zhang Sanfeng; Zhuangzi; Zou Yan; Zuo Ci;

Category:Seven Sages of the Bamboo Grove[edit]

(8) - Seven Sages of the Bamboo Grove; Liu Ling; Ruan Ji; Ruan Xian; Shan Tao (Taoist); Wang Rong; Xi Kang; Xiang Xiu;

Category:Yellow Turbans[edit]

(9) - Bo Cai; Han Zhong; Liu Pi; Ma Yuanyi; Zhang Bao; Zhang Jiao; Zhang Liang (Yellow Turban); Zhang Mancheng; Zhao Hong;

Category:Taoists religious leaders[edit]

(7) - Fan Changsheng; Kou Qianzhi; Qiu Chuji; Sun Bu'er; Wang Chongyang; Wei Huacun; Zhang Daoling;

Category:Taoist temples[edit]

(1) - Thien Hau Temple;

Category:Taoist temples in China[edit]

(6) - Golden Hall; Mount Longhu; Nanyan Temple; Purple Cloud Temple; White Cloud Temple; Bei Wudang Shan;

Taoist temples in Hong Kong[edit]

Category:Taoist temples in Malaysia[edit]

(3) - Chin Swee Temple; Johor Bahru Old Chinese temple; Sin Sze Si Ya Temple;

Category:Taoist temples in Singapore[edit]

(7) - Fuk Tak Chi Temple; Hong San See; Jin Long Si Temple; Tan Si Chong Su; Thian Hock Keng; Tou Mu Kung Temple; Yueh Hai Ching Temple;

Category:Taoist temples in the United States[edit]

(1) - Thien Hau Temple;

Category:The Celestial Masters[edit]

(7) - Five Pecks of Rice Rebellion; Mount Longhu; The Northern Celestial Masters; Tianshi Dao; Xiang'er; Zhang Daoling; Zhang Lu;