Fuxin Mongol Autonomous County

Coordinates: 42°04′N 121°45′E / 42.067°N 121.750°E / 42.067; 121.750
From Wikipedia, the free encyclopedia
Fuxin
阜新县
ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ
阜新蒙古族自治县
ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Fuxin Mongol Autonomous County
Location in Fuxin City
Location in Fuxin City
Fuxin County is located in Liaoning
Fuxin County
Fuxin County
Location in Liaoning
Coordinates: 42°04′N 121°45′E / 42.067°N 121.750°E / 42.067; 121.750
CountryChina
ProvinceLiaoning
Prefecture-level cityFuxin
County seatFuxin Town
Area
 • Total6,217.89 km2 (2,400.74 sq mi)
Elevation
249 m (817 ft)
Population
 (2020 census)[1]
 • Total545,749
 • Density88/km2 (230/sq mi)
Time zoneUTC+8 (China Standard)
Websitewww.fmx.gov.cn
Fuxin Mongol Autonomous County
Chinese name
Simplified Chinese阜新蒙古族自治县
Traditional Chinese阜新蒙古族自治縣
Mongolian name
Mongolian scriptᠹᠦᠰᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ

Fuxin Mongol Autonomous County (Chinese: 阜新蒙古族自治县), or simply Fuxin County (阜新县), is a county in the west of Liaoning of Northeast China. It is under the administration of Fuxin City.

Administrative divisions[edit]

Fuxin County is divided into 1 subdistrict, 32 towns and 3 townships.[2]

Name Simplified Chinese Hanyu Pinyin Mongolian (Hudum Script) Mongolian (Cyrillic) Administrative division code
Subdistrict
Chengqu Subdistrict 城区街道 Chéngqū jiēdào ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ Хот дугаргийн зээл гудамж 210921001
Towns
Fuxin Town 阜新镇 Fùxīn Zhèn ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Фүшин хот 210921100
Dongliang Town 东梁镇 Dōngliáng Zhèn ᠳ᠋ᠦᠩᠯᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Түнлиан хот 210921102
Fosi Town
(Gegeen Sum)
佛寺镇 Fósì Zhèn ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Гэгээн сүм хот 210921103
Yamat Town
(Yimatu)
伊吗图镇 Yīmatú Zhèn ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Ямаат хот 210921104
Jiumiao Town
(Huqin Sum)
旧庙镇 Jiùmiào Zhèn ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Хуучин сүм хот 210921105
Wuhuanchi Town
(Oohonq)
务欢池镇 Wùhuānchí Zhèn ᠥᠭᠡᠬᠦᠨᠴᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Өөхөнч хот 210921106
Jianshe Town 建设镇 Jiànshè Zhèn ᠵᠢᠶᠠᠨᠱᠧ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Жианше хот 210921107
Daba Town 大巴镇 Dàbā Zhèn ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Даваа хот 210921108
Paozi Town
(Qagaan Nur)
泡子镇 Pāozǐ Zhèn ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Цагаан нуур хот 210921109
Shijiazi Town
(Arban Ger)
十家子镇 Shíjiāzǐ Zhèn ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Арван гэр хот 210921110
Wangfu Town
(Noyan Ger)
王府镇 Wángfǔ Zhèn ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Ноён гэр хот 210921111
Yusi Town 于寺镇 Yúsì Zhèn Юүси хот 210921112
Furong Town 富荣镇 Fùróng Zhèn ᠹᠦᠷᠦᠩᠵᠧᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Фуран хот 210921113
Xinmin Town
(Biqgiin Ail)
新民镇 Xīnmín Zhèn ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Бичгийн айл хот 210921114
Fuxingdi Town
(Aral)
福兴地镇 Fúxīngdì Zhèn ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Арал хот 210921115
Ping'andi Town 平安地镇 Píng'āndì Zhèn ᠫᠢᠩ ᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Пин аан ди хот 210921116
Shala Town
(Xar Sum)
沙拉镇 Shālā Zhèn ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Шар сум хот 210921117
Daguben Town
(Ih Gurban Tolgoi)
大固本镇 Dàgùběn Zhèn ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Их гурван толгой хот 210921118
Dawujiazi Town
(Ih Taban Ger)
大五家子镇 Dàwǔjiāzǐ Zhèn ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Их таван гэр хот 210921119
Daben Town
(Toshiin Ail)
大板镇 Dàbǎn Zhèn ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Тусахын айл хот 210921120
Zhaoshugou Town
(Jos)
招束沟镇 Zhāoshùgōu Zhèn ᠵᠣᠰᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Зос хот 210921121
Bajiazi Town 八家子镇 Bājiāzǐ Zhèn ᠪᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠽᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Ба жье зи хот 210921122
Zhizhushan Town
(Aaljin Had)
蜘蛛山镇 Zhīzhūshān Zhèn ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Аалзан хад хот 210921123
Tayingzi Town
(Subargan Ail)
塔营子镇 Tǎyíngzǐ Zhèn ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Суварган айл хот 210921124
Zhalanyingzi Town
(Jalan Ail)
扎兰营子镇 Zhālányíngzǐ Zhèn ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Залан айл хот 210921125
Qijiazi Town
(Dolon Ger)
七家子镇 Qījiāzǐ Zhèn ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Долоон гэр хот 210921126
Hongmaozi Town
(Ayuxiin Horoo)
红帽子镇 Hóngmàozǐ Zhèn ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Аюушийн хороо хот 210921127
Zidutai Town
(Jurgaad)
紫都台镇 Zǐdūtái Zhèn ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Зургаад хот 210921128
Huxig Town
(Huashige)
化石戈镇 Huàshígē Zhèn ᠬᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Хушга хот 210921129
Had Huxu Town
(Hadahushao)
哈达户稍镇 Hādáhùshāo Zhèn ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Хад хошуу хот 210921130
Laohetu Town
(Lohot)
老河土镇 Lǎohétǔ Zhèn ᠯᠣᠬᠣᠲᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Лохоот хот 210921131
Taiping Town
(Turgen Tabi)
太平镇 Tàipíng Zhèn ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ Түргэн тавь хот 210921132
Townships
Wofenggou Township 卧凤沟乡 Wòfènggōu Xiāng ᠸᠧᠹᠧᠩ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩ Вефен гол сум 210921203
Cangtu Township
(Sangt Horoo)
苍土乡 Cāngtǔ Xiāng ᠰᠠᠩᠲᠤ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ Сант хороо сум 210921211
Guohua Township
(Ih Ger)
国华乡 Guóhuá Xiāng ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠩ Их гэр сум 210921222

References[edit]

  1. ^ "阜新市第七次全国人口普查公报" (in Chinese). 2021-06-11.
  2. ^ 2022年统计用区划代码:阜新县 (in Chinese). National Bureau of Statistics of the People's Republic of China.