Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Haixi Prefecture
海西州 · ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ‍ᠶᠢᠨ ᠵᠧᠦ · མཚོ་ནུབ་ཁུལ།
Autonomous Prefecture
海西蒙古族藏族自治州
ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture
Chinese transcription(s)
 • Chinese characters 海西蒙古族藏族自治州
 • Hanyu pinyin Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan transcription(s)
 • Tibetan script མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
 • Wylie Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul
 • Tibetan pinyin Conub Sogrig Poirig Ranggyong Kü
Tanggula Mountains
Location of Haixi Prefecture in Qinghai
Location of Haixi Prefecture in Qinghai
Coordinates: 37°24′N 97°24′E / 37.4°N 97.4°E / 37.4; 97.4Coordinates: 37°24′N 97°24′E / 37.4°N 97.4°E / 37.4; 97.4
Country People's Republic of China
Province Qinghai
Prefectural seat Delingha
Area
 • Total 325,785 km2 (125,786 sq mi)
Population (2010)[1]
 • Total 489,338
 • Density 1.5/km2 (3.9/sq mi)
 • Major Ethnic Groups Han-64.95%
Tibetan-12.16%
Hui-11.94%
Mongols-7.23%
Time zone UTC+8 (China Standard)
Postal code 817000
Area code(s) 0977
ISO 3166 code CN-QH-28
Website www.haixi.gov.cn

Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture, locally also known as Qaidam Prefecture (mong. Qaidam; tib. Caindam; chin. Chaidamu), is an autonomous prefecture occupying much of the northern tier of as well as part of the southwest Qinghai province, China. It has an area of 325,785 square kilometres (125,786 sq mi) and its seat is Delingha. The name of the prefecture literally means "west of (Qinghai) Lake."

Geladandong Mountain, the source of the Yangtze River, is located here.

History[edit]

After 1949, the People's Government of Dulan County was founded and the area was renamed Dulan Autonomous District (都兰自治区); in 1954, Dulan was renamed Haixi Mongol, Tibetan and Kazakh Autonomous District (海西蒙藏哈萨克族自治区) and in 1955, Haixi Mongol, Tibetan and Kazakh Autonomous Prefecture (海西蒙藏哈萨克族自治州). In 1963, it was renamed "海西蒙古族藏族哈萨克族自治州" (English the same, "蒙藏哈萨克族"->"蒙古族藏族哈萨克族"). In 1985, after the Kazakhs had returned to Xinjiang, it was again renamed Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture.[2]

Demographics[edit]

As of the 2010 census, Haixi had 489,338 inhabitants, giving it a population density of 1.5 inhabitants per km².

The following is a list of ethnic groups in the prefecture, taken in the 2000 Census

Nationality Population Percentage
Han 215,706 64.95%
Tibetan 40,371 12.16%
Hui 39,644 11.94%
Mongol 24,020 7.23%
Tu/Monguor 5,792 1.74%
Salar 3,569 1.07%
Dongxiang 1,026 0.31%
Manchu 544 0.16%
Tujia 422 0.13%
Kazakh 380 0.11%
Others 620 0.2%

Subdivisions[edit]

Haixi directly governs 3 county-level cities and 3 counties.

Map
# Name Hanzi Hanyu Pinyin Mongolian
(Transcription from Mongolian)
Tibetan Wylie
Tibetan Pinyin
Population
(2010)
Area (km²) Density
(/km²)
1 Delingha City
(Delhi City)
德令哈市 Délìnghā Shì ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
Delekei qota
གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་ཁྱེར། gter len kha grong khyer
Dêrlênka Chongkyir
91,855 61,613 1.49
2 Golmud City
(Ge'ermu City)
格尔木市 Gé'ěrmù Shì ᠭᠣᠯᠮᠣᠣᠠ ᠬᠣᠲᠠ
Ɣool modu qota
ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར། na gor mo grong khyer
Nakormo Chongkyir
215,213 123,460 1.74
3 Mangnai City
(Mangya City)
茫崖市 Mángyá Shì ᠮᠠᠨᠭᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
Mangnai-yin qota
མང་ནེ་གྲོང་ཁྱེར། mang ne grong khyer
Mangnai Chongkyir
33,451 49,000 0.63
4 Ulan County
(Wulan County)
乌兰县 Wūlán Xiàn ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Ulaγan siyan
ཝུའུ་ལན་རྫོང་ wu'u lan rdzong
Wu'ulain Zong
38,723 10,784 3.59
5 Dulan County 都兰县 Dūlán Xiàn ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Dulaγan siyan
ཏུའུ་ལན་རྫོང་ tu'u lan rdzong
Tu'ulain Zong
76,623 50,000 1.53
6 Tianjun County 天峻县 Tiānjùn Xiàn ᠲᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Tiyen ǰiyün siyan
ཐེན་ཅུན་རྫོང་ then cun rdzong
Têncün Zong
33,923 20,000 1.70
7 Da'qaidam Administrative Zone
(Ih'qaidam Administrative Zone)
大柴旦行政委员会 Dàcháidàn Xíngzhèng Wěiyuánhuì ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ
Yeke čayidam-un ǰasaγ ǰaqiraγan-ü ǰöblel
ཚྭ་འདམ་ཆེ་བའི་སྲིད་འཛིན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། tshwa 'dam che ba'i srid 'dzin u yon lhan khang
Candamqên
13,671 34,000 0.40

Gallery[edit]

Notable Features[edit]

Notes[edit]

  1. ^ According to 2010 China National Census
  2. ^ 海西州 Archived 2007-09-28 at the Wayback Machine. (青海省民政厅网站).
    For details, see: 海西蒙古族藏族自治州 (行政区划网站).

Further reading[edit]

  • A. Gruschke: The Cultural Monuments of Tibet’s Outer Provinces: Amdo - Volume 1. The Qinghai Part of Amdo, White Lotus Press, Bangkok 2001. ISBN 974-480-049-6
  • Tsering Shakya: The Dragon in the Land of Snows. A History of Modern Tibet Since 1947, London 1999, ISBN 0-14-019615-3

External links[edit]