Zdrobite cătușe

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Zdrobite cătuşe)
Jump to: navigation, search

Zdrobite cătușe (Broken Shackles) was the national anthem of the Romanian People's Republic between 1948 and 1953. The lyrics were written by Aurel Baranga and the music by Matei Socor.

Lyrics[edit]

Zdrobite cătușe în urmă rămân
În frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte și jertfe o treaptă urcăm,
Stăpân pe destin e poporul
Traiască, traiască republica noastră,
În marș de năvalnic șuvoi;
Muncitori și țărani și ostași
Zidim România republicii noi.
În lături cu putredul vechi stăvilar
E ceasul de sfântă’ncordare
Unirea și pacea și munca-i stegar’
Republicii noi populare.
Traiască, traiască republica noastră,
În marș de năvalnic șuvoi;
Muncitori și țărani și ostași
Zidim România republicii noi.

English translation[edit]

Broken chains are left behind,
The worker is always in the front
Through struggle and sacrifice a step we climb
The people are masters of their destiny.
Long live, long live our Republic!
In a march of a tempestuous torrent
We, workers and peasants and soldiers,
Are building the Romania of the new Republic.
Eliminating the old putrid dam
It is the hour of holy suspense
Union and peace and work are carrying the flag
Of the new Popular Republic.
Long live, long live our Republic!
In a march of a tempestuous torrent
We, workers and peasants and soldiers,
Are building the Romania of the new Republic.

Full version[edit]

Zdrobite cătușe în urmă rămân,
In frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte și jertfe o treaptă urcăm
Stăpân pe destin e poporul.
Trăiască, trăiască, republica noastră.
In marș de năvalnic șuvoi revărsat.
Muncitori și țărani, cărturari și ostași,
Zidim România republicii noi.
In lături cu putredul vechi stăvilar
E ceasul de sfântă încordare
Unirea și munca și lupta-i stegar
Republicii noi populare.
Trăiască, trăiască, republica noastră.
In marș de năvalnic șuvoi revărsat.
Muncitori și țărani, cărturari și ostași,
Zidim România republicii noi.
Spre țelul victoriei mari ne-ndreptăm
E ceas de izbânzi viitoare
Credință în muncă și luptă jurăm
Republicii noi populare.
Trăiască, trăiască, republica noastră.
In marș de năvalnic șuvoi revărsat.
Muncitori și țărani, cărturari și ostași,
Zidim România republicii noi.

English Translation[edit]

Broken chains are left behind
The worker is always in the front
Through struggle and sacrifice a step we climb
The people are masters of their destiny.
Long live, long live our Republic!
In a march of a tempestuous torrent
We, workers and peasants and soldiers,
Are building the Romania of the new Republic.
Eliminating the old putrid dam
It's the hour of holy suspense
Union and peace and work are carrying the flag
Of the new Popular Republic
Long live, long live our Republic!
In a march of a tempestuous torrent
We, workers and peasants and soldiers,
Are building the Romania of the new Republic.
By the great victory we are going,
It is time for future triumphs.
We swear that we will work closely and fight
By the new Republic.
Long live, long live our Republic!
In a march of a tempestuous torrent
We, workers and peasants and soldiers,
Are building the Romania of the new Republic.

References[edit]

External links[edit]