Dap Prampi Mesa Chokchey

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dahp Prampi Mesa Chokchey
English: Victorious Seventeenth of April
Flag of Democratic Kampuchea.svg
Flag of Democratic Kampuchea

historical anthem of  Cambodia
Adopted 1976
Relinquished 1979
Music sample

Dahp Prampi Mesa Moha Chokchey (Khmer: ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ, "Glorious Seventeenth of April") was the national anthem of Democratic Kampuchea from at least January 1976. Although the anthem may have been in use in the "liberated zone" much earlier, it was proclaimed the national anthem in article 18 of the Constitution of Kampuchea which was promulgated on 5 January 1976. Supposedly, the Khmer Rouge and/or Pol Pot himself wrote the piece, but its status remains unknown.[1]

Lyrics[edit]

Khmer

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចសព៌ក្រុងវាល កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តិ ។

ឈាមប្រែក្លាយជា កំហឹងខ្លាំងក្លា
តសូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសា ក្រោមទង់បដិវត្តិ
ឈាមរំដោះ អំពីភាពខ្ញុំគេ ។

ជយោ ! ជយោ !
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង
លើសសម័យអង្គរ !

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជានឹងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនឹងយុត្ដិធម៌
តាមមាគ៌឵ម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ

ប្ដេជ្ញាដាច់ខាត ការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តដ៏រុងរឿង

ជយោ ! ជយោ !
ជយោ ! កម្ពុជាថ្មី
ប្រជាធិបតេយ្យ សំបូរថ្កុំថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ទង់បដិវត្តិក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើង អោយចំរើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ !

Transcription (IPA)

/cʰiəm krɑhɑːm craːl/
/sraoc sarəp kroŋ ʋiəl kampuʔciə miətoʔpʰuːm/
/cʰiəm kamməkɑː kaʔsekɑː dɑː ʔutdɑm/
/cʰiəm juttəʔcu˘ən juttəʔniəriː paʔteʋo˘ət/

/cʰiəm prae kʰlaːy ciə kɑmhəŋ kʰlaŋ kʰlaː/
/tɑː suː mu˘əh mut/
/dɑp-pram-piː meːsaː kʰraom tu˘əŋ paʔteʋo˘ət/
/cʰiəm rumdɑh ʔɑmpiː pʰiəp kʰɲom keː/

/cejoː! cejoː! /
/dɑp-pram-piː meːsaː coːk-cɨj/
/mɔhaː ʔɑhcaː miən nəi tʰom-tʰeːŋ/
/ləː samaj ʔɑŋkɔː!/

/jəːŋ ruəp-ruəm kʰniə/
/kɑːsaːŋ kampuʔciə nɨŋ sɑŋkum tməi bɑːʋɑː/
/prɑciə-tʰɨppətaj saːmɔːpʰiəp nɨŋ juttəʔtʰɔə/
/taːm miəkiə mcah kaː ʔaekkəriəc rɨŋ mo˘əm./

/pdacɲaː dac kʰaːt kaːpiə miətoʔpʰuːm/
/tɨk dəi ʔutdɑm paʔteʋo˘ət dɑː ruŋ-rɨəŋ!/

/cejoː! cejoː!/
/cejoː! kampuʔciə tməy/
/prɑciə-tʰippətaj sɑmboː tkom tkaəŋ/
/pdacɲaa croːŋ krɔʋiː tu˘əŋ paʔteʋo˘ət krɑhɑːm kpu˘əh laəŋ/
/saːŋ miətoʔpʰuːm jəːŋ ʔaoy cɑmraən loːt plɑh/
/mɔhaː ruŋ-rɨəŋ mɔhaː ʔɑhcaː/

Translation into English[edit]

The bright scarlet blood
Flooded over the towns and plains of our motherland Kampuchea,
The blood of our good workers and farmers,
Our revolutionary fighters' blood, both men and women.

Their blood produced a great anger and the courage
To contend with heroism.
On 17 April, under the revolutionary banner,
Their blood freed us from the state of slavery.

Hurrah, hurrah,
For the glorious 17 April!
That wonderful victory had greater significance
Than the Angkor period!

We are uniting
To construct a Kampuchea with a new and better society,
Democratic, egalitarian and just.
We follow the road to firmly-based independence.

We absolutely guarantee to defend our motherland,
Our fine territory, our magnificent revolution!

Hurrah, hurrah,
Hurrah! For the new Kampuchea
A splendid, democratic land of plenty!
We guarantee to raise aloft and wave the red banner of the revolution.
We shall make our motherland prosperous beyond all others,
Magnificent, wonderful!

References[edit]

  1. ^ Constitution of Democratic Kampuchea

External links[edit]