Red Bridge, Yerevan

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Red Bridge (Yerevan))
Jump to: navigation, search
Red Bridge
Coordinates 40°10′18″N 44°30′00″E / 40.1718°N 44.5001°E / 40.1718; 44.5001Coordinates: 40°10′18″N 44°30′00″E / 40.1718°N 44.5001°E / 40.1718; 44.5001
Crosses Hrazdan River
Locale Yerevan, Armenia
Characteristics
Material Red Tuff
Total length 80 m
Height 11 m
History
Constructed by Khoja-plav (reconstructed)
Construction end 1679
reconstructed in 1830

The Red Bridge (Armenian: Կարմիր կամուրջ, Karmir kamurj; also known as the Old Bridge of Hrazdan; and also known as Bridge of Khoja Plav, Խոջա Փլավի կամուրջ, Khoja Plavi kamurj) is a ruined 17th-century bridge on the Hrazdan River, in Yerevan, Armenia.

It was called ‘red’ because as it is built of red tuff. The bridge was also called "Khoja-plav bridge" for Khoja-plav, a wealthy man from Kanaker who financed its reconstructruction.[1]

The total length of the bridge was 80 meters and its height was 11 meters. It had 4 arches. Two were in the middle and were squiggly, the other two arches were on the banks of the Hrazdan River.[2]

Before the 1679 earthquake there was a bridge in the same place but it was ruined by the earthquake. It provided economic connections between the Yerevan Fortress (in place of the Yerevan Ararat Wine Factory) and the Ararat Plain.

Gallery[edit]

Historic pictures of the bridge
Remnants of the bridge

References[edit]

  1. ^ (in Armenian) Yervand Shahaziz, The Old Yerevan (Հին Երևանը), pp. 186-187
  2. ^ (in Armenian) V. M. Harutyunyan, Caravanserais and bridges of the Medieval Armenia (Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները), pp. 12