Chut language

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Chut
Ruc-Sach
Native to Vietnam, Laos
Native speakers
1,300 (2007)[1]
Dialects
Cheut
Rục
Sách
Mày
Malieng
? Kata
Language codes
ISO 639-3 scb
Glottolog chut1247[2]

Chut (Chứt, Cheut) or Ruc-Sach is a dialect cluster spoken by the Chut people of Vietnam, with a smaller population of some 450 speakers in neighbouring Laos (in Khammouane Province). It may be most closely related to Arem.

Chut has the four-way register system of Thavung augmented with pitch.[1]

References[edit]

  1. ^ Chut at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Chut". Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
  • Tạ Long (1975). "Về mối quan hệ cộng đồng tộc người giữa ba nhóm 'Máy', Rục, Sách". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 518-530. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

External links[edit]