Poezii (Macedonski)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Poezii (Romanian for "Poems") is an 1882 collection of poetry by the Romanian poet Alexandru Macedonski. It contains the following poems:

 • Ocnele, "The Salt Mines"
 • Formele (Satiră), "The Forms (Satire)"
 • Noaptea de aprilie, "April Night"
 • Accente intime, "Intimate Tones"
 • Poeţii, "The Poets"
 • Noaptea de septembrie (La muză), "September Nights (To the Muse)"
 • Noaptea de iunie, "June Night"
 • Vioristul, "The Violinist"
 • Hinov
 • Calul arabului, "The Arab's Horse"
 • Templul bogăţiei, "The Temple of Richness"
 • La suflet, "To the Soul"
 • Lupta şi toate sunetele ei (Armonie imitativă), "Fighting and All Its Sounds (Imitative Harmony)"
 • Destinul, "The Destiny"
 • La harpă, "To the Harp"
 • Focul sacru..., "The Sacred Fire"
 • Tinereţea, "Youth"
 • Odă la condeiul meu, "Ode to My Pen"
 • Filozofia morţii (Toast purtat la un banchet), "The Philosophy of Death (Toasted during a Banquet)"
 • Albaspina, "The Hawthorn"
 • Reîntoarcerea "The Return"
 • Răspuns la câţiva critici (Fragment), "An Answer to a Few Critics (Fragment)"