Military Counterintelligence Service (Poland)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Służba Kontrwywiadu Wojskowego)
Jump to navigation Jump to search
Military Counterintelligence Service
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego.png
Agency overview
Headquartersul. Oczki 1, Warsaw
Agency executive
Parent agencyMinistry of National Defense
Websitewww.skw.gov.pl

The Military Counterintelligence Service (Polish: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; SKW) is one of the principal intelligence agencies of Poland. It is responsible for the protection of Poland against internal threats and for the combat capability of the Polish Armed Forces.

SKW was established under the Act of June 9, 2006 and is subordinate to the Ministry of National Defence.[1] It was founded on October 1, 2006, the day before the Military Information Services was dissolved.[2] Antoni Macierewicz was the first head of the SKW. On June 22, 2012, the SKW was given the standard.

External links[edit]

References[edit]

  1. ^ "Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego". prawo.sejm.gov.pl. Retrieved 2019-08-30.
  2. ^ "30 września koniec WSI". wiadomosci.dziennik.pl. Retrieved 2019-08-30.