State Anthem of Kabardino-Balkaria

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Гимн Кабардино-Балкарии
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ и Къэрал Орэдыр
Къабарты-Малкъар Республиканы Гимни
English: State Anthem of Kabardino-Balkaria
Flag of Kabardino-Balkaria.svg

Regional anthem of Kabardino-Balkaria
MusicKhasan Kardanov
Adopted1992
Audio sample
Anthem of Kabardino-Balkaria

The National Anthem of Kabardino-Balkaria (Russian: Гимн Кабардино-Балкарии, romanizedGimn Kabardino-Balkarii; Kabardian: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ и Къэрал Орэдыр; Karachay-Balkar: Къабарты-Малкъар Республиканы Гимни) is the state anthem of Kabardino-Balkaria, composed by Khasan Kardanov on 1992.

Russian Lyrics[edit]

Под ясным небом расцветая,
Живешь ты, родина отцов.
Наш общий дом — земля святая,
Надежда, гордость и любовь.

Цвети, республика родная,
Сияй на долгие года.
Ты, Кабардино-Балкария, —
Край мира, солнца и труда. солнца и труда.

Давно нам предки завещали
Народам нашим в дружбе жить
Судьбой своей мы доказали,
Что эту дружбу не сломить.

Цвети, республика родная,
Сияй на долгие года.
Ты, Кабардино-Балкария, —
Край мира, солнца и труда. солнца и труда.

Народы ты объединила,
Вершина братства — твой Эльбрус.
В твоем единстве — наша сила,
С тобой навеки — наша Русь.

Цвети, республика родная,
Сияй на долгие года.
Ты, Кабардино-Балкария, —
Край мира, солнца и труда. солнца и труда.

Transliteration[edit]

Pod yasnym nebom rastsvetaya,
Zhivesh' ty, rodina ottsov.
Nash obshchiy dom - zemlya svyataya,
Nadezhda, gordost' i lyubov'.

Tsveti, respublika rodnaya,
Siyay na dolgiye goda.
Ty, Kabardino-Balkariya, -
Kray mira, solntsa i truda. solntsa i truda.

Davno nam predki zaveshchali
Narodam nashim v druzhbe zhit'
Sud'boy svoyey my dokazali,
Chto etu druzhbu ne slomit'.

Tsveti, respublika rodnaya,
Siyay na dolgiye goda.
Ty, Kabardino-Balkariya, -
Kray mira, solntsa i truda. solntsa i truda.

Narody ty ob"yedinila,
Vershina bratstva - tvoy El'brus.
V tvoyem yedinstve - nasha sila,
S toboy naveki - nasha Rus'.

Tsveti, respublika rodnaya,
Siyay na dolgiye goda.
Ty, Kabardino-Balkariya, -
Kray mira, solntsa i truda. solntsa i truda.

Kabardian Lyrics[edit]

Karachay-Balkar Lyrics[edit]

English Translation[edit]

References[edit]