List of IIT JEE Toppers

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

References[edit]

  1. ^ Rao, Yogita (2017-06-11). "Chandigarh student Sarvesh Mehtani tops IIT-JEE (Advanced)". The Times of India. New Delhi. Retrieved 2018-01-13.
YEAR Name of Topper Remarks
1966 Sunil Singhal
1967
1968
1969
1970
1971 Vivek Borkar
1972
1973 Narendra Karmarkar [1]
1974
1975 Rajeev Rohatgi
1976
1977
1978 Aneesh Vasanth Manohar
1979 Joy Thomas
1980 Pandurang Nayak
1981 Sanjeeva Prasad
1982 Sunil Arya
1983 R S Sundaresh
1984 Navin Budhiraja
1985 Vineet Gupta
1986 Sanjeev Arora
1987 Rajesh Gopakumar
1988 A Raghava Chari
1989 Vineet Buch
1990 Ashish Goel
1991 Rina Panigrahy
1992 Anil Kumar Ruia
1993 Prasoon Kumar
1994 Munagala V Kameshwar
1995 Subhash Khot
1996 Prasanna Ganeshan
1997 Arvind Saraf
1998 Abhinav Kumar
1999 Vineet Goel
2000 Nitin Gupta
2001 Arvind Thiagarajan
2002 Dungara Ram Choudhary
2003 Shashank Shekhar Dwivedi
2004 Sushant Sachdeva
2005 Piyush Srivastava
2006 Raghu Mahajan
2007 Achin Bansal
2008 Shitikanth Kashyap
2009 Nitin Jain
2010 Anumula Jithendar Reddy
2011 Immadi Purudhvi Tej
2012 Arpit Agrawal
2013 Pallerla Sai Sandeep Reddy
2014 Chitrang Murdia
2015 Satvat Jagwani
2016 Aman Bansal
2017 Sarvesh Mehtani [1]
2018 Pranav Goyal