Haibei Tibetan Autonomous Prefecture

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Haibei Prefecture

海北州 · མཚོ་བྱང་ཁུལ།
海北藏族自治州 · མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ
Hainan Tibetan Autonomous Prefecture
Chinese transcription(s)
 • Chinese characters海北藏族自治州
 • Hanyu PinyinHǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan transcription(s)
 • Tibetan scriptམཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ
 • Wyliemtsho-byang bod-rigs rang-skyong-khul
 • Tibetan pinyinCojang Poirig Ranggyong Kü
Qilian Mountains
Location of Haibei Prefecture in Qinghai
Location of Haibei Prefecture in Qinghai
CountryPeople's Republic of China
ProvinceQinghai
Prefecture seatHaiyan County (Xihai)
Time zoneUTC+8 (China Standard)
ISO 3166 codeCN-QH-22

Haibei Tibetan Autonomous Prefecture (Chinese: 海北藏族自治州; Tibetan: མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Wylie: mtsho-byang bod-rigs rang-skyong-khul Tib.pin.:cojang poirig ranggyong kü) is an autonomous prefecture of northeastern Qinghai province, China. The prefecture has an area of 39,354 square kilometres (15,195 sq mi) and its seat is Haiyan County. Its name literally means "north of (Qinghai) Lake."

Demographics[edit]

According to the 2000 census, Haibei has 258,922 inhabitants with a population density of 6.58 inhabitants/km2.

The following is a list of ethnic groups in the prefecture, 2000 census.

Ethnicity Population Percentage
Han 94,841 36.63%
Hui 79,190 30.58%
Tibetan 62,520 24.15%
Mongol 13,087 5.05%
Tu/Monguor 7,806 3.01%
Salar 901 0.35%
Others 577 0.23%

Subdivisions[edit]

The prefecture is subdivided into 4 county-level divisions: 3 counties and 1autonomous county:

Map
Haibei mcp.png
# Name Hanzi Hanyu Pinyin Tibetan Wylie
Tibetan Pinyin
Population
(2010 Census)
Area (km2) Density
(/km2)
1 Haiyan County 海晏县 Hǎiyàn Xiàn ཧའེ་ཡན་རྫོང་ ha'e yan rdzong
Ha'êyan Zong
37,788 4,348 8.69
2 Qilian County 祁连县 Qílián Xiàn ཆི་ལེན་རྫོང་ chi len rdzong
Qilên Zong
46,473 15,610 2.97
3 Gangca County
(Gangcha County)
刚察县 Gāngchá Xiàn རྐང་ཚ་རྫོང་ rkang tsha rdzong
Gangca Zong
41,333 12,500 3.30
4 Menyuan Hui Autonomous County 门源回族自治县 Ményuán Huízú
Zìzhìxiàn
མོང་ཡོན་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ mong yon hu'e rigs
rang skyong rdzong
Mongyoin Hu'êrig
Ranggyong Zon
147,710 6,896 21.41

Coordinates: 36°57′N 100°54′E / 36.95°N 100.90°E / 36.95; 100.90