User:Piotrus/List of Poles/Olbrycht-Pawleta

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
 1. Bruno Edward Olbrycht 1895 - 1951 generał dywizji WP
 2. Jan Stanisław Olbrycht 1886 - 1968 profesor medycyny sądowej UJ
 3. Tadeusz Maria Olbrycht 1891 - 1964 zootechnik; profesor weterynarii
 4. Aleksander Olchowicz 1898 - 1954 dziennikarz; poseł
 5. Konrad Olchowicz 1858 - 1924 dziennikarz; przemysłowiec
 6. Krzysztof Oldendorf (XVI/XVII w.) ludwisarz gdański
 7. Kazimierz Olearski 1855 - 1936 fizyk; profesor i rektor Politechniki we Lwowie
 8. Jerzy Olech 1757 - 1820 duchowny luterański; pisarz
 9. Antoni Olechnowicz 1905 - 1951 oficer WP i AK na Wileńszczyźnie
 10. Józef Olechnowicz 1902 - 1969 księgarz; wydawca
 11. Michał Olechnowicz 1746 - 1782 pijar; profesor prawa
 12. Piotr Olechnowicz d. 1516 kuchmistrz litewski
 13. Władysław Olechnowicz 1848 - 1918 lekarz; antropolog
 14. Erazm Gustaw Olechowski 1874 - 1959 powieściopisarz; pracownik MSZ
 15. Jan Olechowski 1917 - 1956 dziennikarz; poeta; sybirak; emigrant
 16. Józef Olechowski 1735 - 1806 archidiakon; sufragan krakowski
 17. Stanisław Olejniczak 1905 - 1944 nauczyciel; społecznik
 18. Piotr Olejnik 1880 - 1954 kupiec; hodowca roślin
 19. Jerzy Olelkowicz d. 1542 książę słucki
 20. Jerzy Olelkowicz d. 1578 książę słucki
 21. Michał Olelkowicz d. 1481 książę słucki; namiestnik Wielkiego Nowogrodu
 22. Semen Olelkowicz d. 1470 książę kijowski
 23. Aleksander Stefan Olendzki 1879 - 1944 inżynier; dyrektor spółki telefonicznej
 24. Feliks Oleński 1905 - 1964 chirurg; profesor
 25. Jan Oleski d. "1589/1594" kuchmistrz; starosta bierzgłowski
 26. Jerzy Oleski 1502 - 1569 kasztelan chełmiński
 27. Mikołaj Oleski d. 1526 kanonik; wikariusz poznański
 28. Antoni Oleszczyński 1794 - 1879 grafik; działacz emigracyjny
 29. Seweryn Oleszczyński 1801 - 1876 litograf; ilustrator
 30. Władysław Tomasz Oleszczyński 1807 - 1866 rzeźbiarz; medalier; powstaniec 1830; emigrant
 31. Józef Oleszkiewicz 1777 - 1830 malarz; mistyk
 32. Florian Oleszko d. 1628 sekretarz królewski; dyplomata
 33. Andrzej Zygmunt Oleś 1886 - 1952 malarz; grafik; konserwator
 34. Andrzej Oleśnicki d. 1496 kasztelan sądecki; starosta ruski
 35. Dobiesław Oleśnicki d. 1440 wojewoda sandomierski
 36. Jan Oleśnicki d. 1413 starosta wileński; sędzia krakowski
 37. Jan Oleśnicki d. 1460 marszałek Król. Pol.; kasztelan; wojewoda sandomierski
 38. Jan Oleśnicki d. 1532 wojewoda lubelski
 39. Jan Oleśnicki d. 1675 podkomorzy sandomierski; poseł sejmowy
 40. Mikołaj Oleśnicki d. "1566/67" poseł; patron różnowierców
 41. Mikołaj Oleśnicki d. 1629 wojewoda lubelski
 42. Stanisław Oleśnicki 1469 - 1539 biskup poznański
 43. Zawisza Czerwony Oleśnicki d. 1433 rycerz; podsędek sandomierski
 44. Zbigniew Oleśnicki 1389 - 1455 biskup krakowski
 45. Zbigniew Oleśnicki d. 1493 podkanclerzy królewski; arcybiskup gnieźnieński
 46. Dobiesław Olewiński d. "po 1444" cześnik krakowski
 47. Gabriel Olewiński d. 1622 dominikanin; wykładowca krakowski
 48. Lubin Franciszek Olewiński 1825 - 1879 stenolog
 49. Piotr Olewiński 1895 - 1962 działacz harcerski; poseł; senator RP
 50. Franciszek Ksawery Olexiński 1758 - 1826 miniaturzysta
 51. Tytus Olexiński 1816 - 1843 prawnik; działacz spiskowy
 52. Franciszek Olędzki d. 1792 snycerz; sztukator lwowski
 53. Jan Polikarp Olędzki 1865 - 1921 hodowca roślin; wykładowca w Poznaniu
 54. Jerzy Olędzki (XVII/XVIII w.) poseł; marszałek wołkowyski
 55. Krzysztof Olędzki d. 1565 starosta brański; delegat Litwy w sprawie unii
 56. Michał Ignacy Olędzki 1733 - 1803 pijar; pedagog; sufragan kijowski
 57. Roman Olędzki 1889 - 1970 rolnik; hodowca roślin
 58. Stanisław Olędzki d. 1793 rotmistrz; poseł Sejmu Czteroletniego
 59. Stanisław Kazimierz Olędzki d. "po 1900" oficer rosyjski; powstaniec 1863; sybirak
 60. Stefan Olędzki 1703 - 1771 poseł; pułkownik; koniuszy litewski
 61. Teofil Olędzki d. 1708 poseł; marszałek wołkowyski
 62. Tomasz Olędzki d. 1678 kasztelan zakroczymski
 63. Władysław Erazm Olędzki 1892 - 1944 nauczyciel; działacz harcerski
 64. Władysław Maksymilian Olędzki 1842 - 1894 dziennikarz; publicysta
 65. Wojciech Olędzki d. "ok. 1724" kasztelan chełmski
 66. Stella Olgierd 1888 - 1958 dziennikarka; tłumaczka; literatka
 67. Jan Eryk Olhoff 1650 - 1710 sekretarz Gdańska; wydawca
 68. Adam Olizar d. 1624 rotmistrz; poseł
 69. Filip Nereusz Olizar d. 1816 podczaszy litewski
 70. Franciszek Kajetan Olizar d. 1789 stolnik; poseł
 71. Gustaw Henryk Olizar 1798 - 1865 poeta; publicysta; pamiętnikarz
 72. Jan Aleksander Olizar d. "ok. 1700" podsędek kijowski; poseł
 73. Józef Kalasanty Olizar d. "ok. 1814" szambelan; poseł Sejmu Czteroletniego; konspirator
 74. Konstanty Olizar d. "po 1793" podkomorzy włodzimierski; konfederat barski
 75. Leonard Olizar d. "1815?" starosta sinicki; pisarz; targowiczanin
 76. Narcyz Olizar 1794 - 1862 senator-kasztelan; powstaniec 1830; emigrant; publicysta
 77. Szyłowicz Olizar d. 1486 starosta włodzimierski; marszałek wołyński
 78. Aron Aleksander Olizarowski 1610 - 1659 profesor prawa; pisarz
 79. Tomasz August Olizarowski 1811 - 1879 poeta; powstaniec 1830; emigrant
 80. Efraim Oloff 1685 - 1735 profesor w Toruniu; pastor luterański
 81. Efraim Oloff 1715 - 1766 rajca Torunia
 82. Marcin Oloff 1652 - 1715 pastor luterański; bibliofil toruński
 83. Karol Mieczysław Olpiński 1876 - 1944 prawnik; wojewoda tarnopolski; sędzia
 84. Tadeusz Olsza 1895 - 1975 aktor; reżyser; piosenkarz
 85. Feliks Olszak 1904 - 1965 metalurg; profesor; rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 86. Wacław Olszak 1868 - 1939 lekarz; działacz narodowy i społeczny
 87. Bolesław Olszamowski 1848 - 1920 adwokat; historyk prawa
 88. Bolesław Olszański Ignacy 1883 - 1963 ksiądz; działacz społeczny; poseł
 89. Jerzy Olszański d. 1756 poseł; starosta owrucki; podkomorzy łucki
 90. Mikołaj Baltazar Olszański d. 1731 chorąży; kasztelan wołyński
 91. Tomasz Olszański 1886 - 1959 górnik; działacz ruchu robotniczego
 92. Bolesław Henryk Olszewicz 1893 - 1972 historyk; bibliotekarz; profesor
 93. Wacław Kazimierz Olszewicz 1888 - 1974 ekonomista; historyk; działacz gospodarczy; bibliotekoznawca
 94. Michalina Olszewska 1848 - 1915 tłumaczka popularyzatorka literatury polskiej
 95. Adam Olszewski 1879 - 1968 działacz socjalistyczny; publicysta
 96. Antoni Olszewski 1879 - 1942 inżynier; działacz gospodarczy; minister
 97. Antoni Stefan Olszewski 1897 - 1954 inżynier architekt
 98. Benedykt Olszewski 1838 - 1893 powstaniec; emigrant
 99. Bolesław Bronisław Olszewski 1889 - 1952 profesor farmacji UW
 100. Bronisław Józef Olszewski 1874 - 1959 malarz; pedagog
 101. Czesław Olszewski 1894 - 1969 fotograf
 102. Franciszek Olszewski 1859 - 1918 prawnik; pisarz; publicysta; redaktor
 103. Franciszek Olszewski Ignacy 1909 - 1971 ksiądz; profesor filozofii; redaktor
 104. Jakub Olszewski d. 1634 jezuita; profesor; kaznodzieja; pisarz
 105. Jerzy Olszewski 1913 - 1964 lekarz; profesor neuropatologii
 106. Józef Olszewski d. 1875 powstaniec; działacz demokratyczny
 107. Józef Olszewski 1867 - 1922 działacz społeczny i gospodarczy; publicysta
 108. Kajetan Bolesław Olszewski 1858 - 1944 generał armii; wojewoda wołyński
 109. Karol Stanisław Olszewski 1846 - 1915 chemik; kriogenik; profesor UJ
 110. Marcin Olszewski d. 1667 jezuita; pisarz; profesor; prowincjał
 111. Marian Kazimierz Olszewski 1881 - 1915 plastyk; filozof; historyk sztuki; publicysta
 112. Michał Cyprian Olszewski 1818 - 1840 urzędnik sądowy; spiskowiec; sybirak
 113. Michał Józef Olszewski 1868 - 1924 działacz ruchu ludowego; poseł
 114. Przemysław Olszewski 1913 - 1972 profesor hydrobiologii i rybactwa
 115. Stanisław Zygmunt Olszewski 1852 - 1939 geolog; górnik; działacz naftowy
 116. Stefan Olszewski 1890 - 1935 dziennikarz; redaktor
 117. Stefan Błażej Olszewski 1879 - 1941 adwokat; poseł; działacz społeczny
 118. Tadeusz Olszewski 1920 - 1943 wojskowy
 119. Witold Piotr Olszewski 1875 - 1961 prawnik
 120. Władysław Olszewski 1863 - 1922 działacz socjaldemokratyczny
 121. Andrzej Olszowski 1621 - 1677 biskup; podkanclerzy koronny; prymas
 122. Hieronim Olszowski d. 1677 podstoli koronny; wojewoda rawski
 123. Wojciech Stanisław Olszowski 1916 - 1972 ksiądz; nominat-biskup
 124. Zygmunt Kazimierz Olszowski 1865 - 1933 prawnik; dyplomata; poseł; ambasador
 125. Józef Konstanty Olszyna-wilczyński 1890 - 1939 działacz niepodległościowy; generał brygady
 126. Marcin Olszyński 1829 - 1904 fotograf; dziennikarz
 127. Marcin Ołdakowski Ignacy 1785 - 1821 prawnik; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 128. Stefan Eugeniusz Ołpiński 1898 - 1944 aferzysta
 129. Wacław Ołtuszewski 1901 - 1955 botanik-palynolog
 130. Władysław Ołtuszewski 1855 - 1922 lekarz; pionier polskiej foniatrii
 131. Janina Omańkowska 1859 - 1927 nauczycielka; redaktorka; działaczka społeczna i polityczna
 132. Janina Omieciński Ignacy 1717 - 1783 jezuita; pedagog; tłumacz
 133. Jan Omieciński d. "ok. 1844" oficer; działacz emigracyjny
 134. Aleksander Omieczyński 1909 - 1941 nauczyciel; działacz Polonii w Szczecinie
 135. Aleksander Onacewicz Ignacy d. 1845 historyk; edytor; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 136. Dziewoczka Onesyfor d. "1592/94" metropolita kijowski; halicki i całej Rusi
 137. Onolf d. "przed 1187" biskup kruszwicki; kujawski
 138. Maria Zofia Onufrowicz-płoska 1862 - 1922 działaczka proletariacka
 139. Mieczysław Onyszkiewicz 1844 - 1917 ziemianin; działacz polityczny; poseł
 140. Tadeusz Onyszkiewicz 1906 - 1973 chirurg; profesor AM w Lublinie
 141. Gabriel Rafał Opacki d. 1806 kasztelan wiski; generał major
 142. Olbracht Opacki d. 1680 podkomorzy warszawski; dyplomata
 143. Zygmunt Opacki d. 1654 wielkorządca krakowski; podkomorzy warszawski; wojewoda dorpacki
 144. Andrzej Opaliński 1540 - 1593 marszałek wielki koronny; starosta
 145. Andrzej Opaliński 1576 - 1623 biskup poznański
 146. Jan Opaliński 1546 - 1598 kasztelan rogoziński
 147. Jan Opaliński d. 1637 wojewoda poznański
 148. Jan Opaliński 1629 - 1684 wojewoda brzeski kujawski; starosta generalny wielkopolski
 149. Jan Karol Opaliński 1642 - 1695 kasztelan poznański
 150. Jan Piotr Opaliński 1601 - 1665 wojewoda podlaski; kaliski
 151. Kazimierz Jan Opaliński 1639 - 1693 biskup chełmiński
 152. Krzysztof Opaliński 1609 - 1655 wojewoda poznański; pisarz
 153. Wojciech Leon Opaliński 1708 - 1775 wojewoda mazowiecki; sieradzki
 154. Łukasz Opaliński 1581 - 1654 marszałek wielki koronny; wojewoda rawski
 155. Łukasz Opaliński 1612 - 1662 marszałek nadworny koronny; pisarz polityczny; moralista
 156. Piotr Opaliński d. "1506/07" sędzia ziemski poznański; kasztelan lędzki
 157. Piotr Opaliński d. 1551 ochmistrz dworu; kasztelan gnieźnieński
 158. Piotr Opaliński 1566 - 1600 krajczy koronny
 159. Piotr Opaliński d. 1624 poseł sejmowy; wojewoda poznański
 160. Piotr Opaliński 1640 - 1691 poseł sejmowy; wojewoda łęczycki
 161. Piotr Adam Opaliński 1636 - 1682 podkomorzy poznański; poseł sejmowy
 162. Sebastian Opaliński d. 1538 sekretarz królewski; prepozyt poznański i kaliski
 163. Władysław Franciszek Opaliński 1888 - 1957 księgarz; wydawca
 164. Adam Opalski 1897 - 1963 neurolog; profesor
 165. Mieczysław Władysław Opałek 1881 - 1964 nauczyciel; literat; badacz
 166. Stefan Opara d. "ok. 1665" hetman kozacki
 167. Jerzy Opatowski 1628 - 1680 pijar; rektor warszawski; prowincjał
 168. Baltazar Opec d. "1531?" tłumacz dzieł religijnych
 169. Brunon Openkowski 1887 - 1952 radca prawny; publicysta
 170. Wanda Opęchowska 1888 - 1955 działaczka społeczna
 171. Teodor Opęchowski 1854 - 1914 lekarz; profesor terapeutyki
 172. Zdzisław Opial 1930 - 1974 matematyk; profesor UJ
 173. Maria Elżbieta Opielińska 1902 - 1975 nauczycielka; organizatorka tajnego nauczania
 174. Jan Nepomucen Opieliński 1858 - 1935 ksiądz; kanonista
 175. Henryk Opieński 1870 - 1942 muzykolog; skrzypek; kompozytor; dyrygent
 176. Tadeusz Marcin Opioła 1887 - 1953 dziennikarz; działacz społeczny
 177. Martin von Boberfeld Opitz 1579 - 1639 poeta niemiecki; teoretyk literatury
 178. Salomon Opitz 1650 - 1716 senior jednoty braci czeskich; poeta niemiecki
 179. Zdzisław Oplustill 1881 - 1924 działacz niepodległościowy; pisarz
 180. Witalis Opocki d. 1877 urzędnik; spiskowiec
 181. Kazimierz Opoczyński 1877 - 1963 lekarz anatomopatolog; profesor; rektor
 182. Jan Antoni Opolski (2 poł. XVIII w.) profesor języka hebrajskiego
 183. Mateusz Opolski 1780 - 1850 ksiądz; działacz narodowy
 184. Stanisław Opolski 1876 - 1918 profesor chemii
 185. Andrzej Oporowski d. 1483 biskup warmiński; włocławski; podkanclerzy koronny
 186. Andrzej Oporowski d. 1540 wojewoda łęczycki
 187. Bogusław Oporowski d. 1453 wojewoda inowrocławski
 188. Jan Oporowski 1435 - 1494 wojewoda brzeski kujawski
 189. Jan Oporowski d. 1540 wojewoda brzeski kujawski
 190. Mikołaj Oporowski d. 1425 wojewoda łęczycki
 191. Piotr Oporowski d. 1467 wojewoda łęczycki
 192. Władysław Oporowski d. 1453 podkanclerzy koronny; biskup; arcybiskup; prymas
 193. Józef Oppenheim 1887 - 1946 taternik
 194. Artur Franciszek Oppman 1867 - 1931 poeta; dziennikarz
 195. Edmund Oppman 1903 - 1951 historyk; archiwista
 196. Tadeusz Oppman 1904 - 1958 adwokat; działacz komunistyczny
 197. Zygmunt Jerzy Opuszyński 1903 - 1975 prawnik
 198. Marcin Oracewicz d. "po 1789" pasamonik krakowski
 199. Czesław Oraczewski 1891 - 1965 ksiądz; działacz polityczno-społeczny
 200. Feliks Oraczewski 1739 - 1799 literat
 201. Józefa Orańska 1896 - 1955 historyk sztuki
 202. Stanisław Orański d. 1786 poseł; chorąży nowogrodzki; konfederat
 203. Jan Alojzy Orchowski 1767 - 1847 prawnik; działacz insurekcji
 204. Jerzy Orda 1905 - 1972 historyk kultury; archiwista; działacz społeczny; publicysta
 205. Napoleon Orda 1807 - 1883 powstaniec 1830; działacz emigracyjny; rysownik; pianista
 206. Stanisław Wincenty Orda d. 1689 kasztelan żmudzki; trocki
 207. Józef Ordęga 1802 - 1879 polityk emigracyjny
 208. Władysław Symforian Ordęga 1828 - 1896 dyplomata
 209. Henryk Stefan Ordęga-różnicki 1896 - 1972 literat
 210. Juliusz Konstanty Ordon 1810 - 1887 powstaniec; oficer; garibaldczyk
 211. Władysław Ordon 1848 - 1914 poeta; dramatopisarz; tłumacz
 212. Władysława Ordon-sosnowska 1876 - 1933 aktorka
 213. Hanka Ordonówna 1902 - 1950 pieśniarka; aktorka
 214. Jan Kazimierz Ordyniec 1797 - 1863 redaktor; działacz emigracyjny; tłumacz; krytyk
 215. Leopold vel Leonard Ordyński 1799 - 1852 urzędnik; tłumacz literatury
 216. Ryszard Stanisław Ordyński 1878 - 1953 reżyser; działacz kulturalny
 217. Jan Gwalbert Oremus 1877 - 1941 Ślusarz artystyczny
 218. Władysław Oremus 1906 - 1973 ślusarz artystyczny; nauczyciel metaloplastyki
 219. Józef Orenburg 1903 - 1960 taternik; alpinista; działacz społeczny
 220. Annibale Orgas d. 1629 muzyk; kompozytor; teolog
 221. Bolesław Orgelbrand 1884 - 1957 inżynier mechanik; rektor
 222. Hipolit Orgelbrand 1843 - 1920 współwłaściciel zakładów graficznych; nakładca
 223. Maurycy Orgelbrand 1826 - 1904 księgarz; nakładca
 224. Mieczysław Orgelbrand 1847 - 1903 współwłaściciel zakładów graficznych; nakładca
 225. Samuel Orgelbrand 1810 - 1868 księgarz; nakładca; drukarz
 226. Jan Orient (1 poł. XV w.) filozof; teolog; profesor
 227. Władysław Orkan 1875 - 1930 pisarz; publicysta; działacz ludowy
 228. Józef Orkisz 1794 - 1879 lekarz
 229. Lucjan Józef Orkisz 1900 - 1973 astronom
 230. Stanisław Orlemański 1889 - 1960 ksiądz; działacz polonijny
 231. Michał Orlicz 1893 - 1970 krytyk teatralny; publicysta; pedagog
 232. Paweł Olricz 1599 - 1649 konsenior
 233. Filip Orlik 1672 - 1742 hetman kozacki
 234. Grzegorz Piotr Orlik 1702 - 1759 hetmanowicz; emigracyjny polityk; agent
 235. Stanisław Orlik d. 1559 pisarz polny koronny; żupnik ruski
 236. Feliks Kasper Orlikowski 1807 - 1840 malarz
 237. Józef Orlikowski 1793 - 1831 major; szef sztabu powstaniec
 238. Stanisław Orlikowski 1902 - 1939 działacz młodzieży katolickiej; urzędnik
 239. Henryk Orliński 1873 - 1953 germanista; nauczyciel; senator
 240. Stefan Orliński 1907 - 1966 generał brygady WP
 241. Mieczysław Orłowicz 1881 - 1959 działacz turystyki i krajoznawstwa; propagator sportu
 242. Cecylia Czesława Orłowska 1906 - 1937 działaczka komunistyczna
 243. Aleksander Orłowski 1777 - 1832 malarz; rysownik; grafik
 244. Aleksander Orłowski 1862 - 1932 urzędnik pocztowy; kompozytor; dyrygent
 245. Antoni Orłowski 1811 - 1861 skrzypek; pianista; dyrygent; pedagog; kompozytor
 246. Antoni Orłowski 1869 - 1921 dziennikarz; humorysta; satyryk; wydawca
 247. Bolesław Kamil Orłowski 1887 - 1921 romanista; pedagog
 248. Franciszek Orłowski 1835 - 1879 prowizor; doktor medycyny
 249. Jan Orłowski (2 poł. XVIII w.) trynitarz; architekt
 250. Jan Onufry Orłowski d. "po 1793" łowczy koronny; poseł; targowiczanin
 251. Józef Orłowski 1716 - 1794 pijar; tłumacz; pedagog; rektor
 252. Józef Orłowski 1742 - 1807 generał; komendant; powstaniec kościuszkowski
 253. Józef Orłowski 1819 - 1880 architekt; budowniczy
 254. Józef Kazimierz Orłowski 1862 - 1943 dziennikarz; literat; działacz polityczny
 255. Wawrzyniec Józef Orłowski d. 1769 konfederat barski
 256. Kalikst Orłowski 1818 - 1881 ziemianin; spiskowiec; filantrop
 257. Ksawery Franciszek Orłowski 1862 - 1926 dyplomata
 258. Leon Orłowski 1891 - 1976 dyplomata; poseł
 259. Łukasz Orłowski d. 1765 malarz
 260. Michał Orłowski 1710 - 1780 jezuita
 261. Stanisław Orłowski 1839 - 1895 działacz gospodarczy
 262. Stanisław Orłowski 1868 - 1923 lekarz neurolog; docent
 263. Teofil Feliks Orłowski d. "ok. 1944/5" chemik; współtwórca przemysłu fotochemicznego
 264. Witold Eugeniusz Orłowski 1874 - 1966 profesor chorób wewnętrznych
 265. Władysław Orłowski 1835 - 1889 lekarz chirurg
 266. Zenon Orłowski 1871 - 1948 lekarz; profesor chorób wewnętrznych
 267. Wiktor Rudolf Ormicki 1898 - 1941 geograf; docent UJ
 268. Tomasz Franciszek Ormiński d. 1735 autor kalendarzy; profesor Akademii Zamojskiej
 269. Edward Aleksander O'rourke 1876 - 1943 biskup ryski; gdański
 270. Ludwik Orpiszewski 1810 - 1875 belwederczyk; redaktor; pisarz; publicysta
 271. Stanisław Orpiszewski 1869 - 1923 dziennikarz; pisarz; działacz narodowy
 272. Władysław Orpiszewski 1856 - 1942 ksiądz; zmartwychwstaniec; pisarz
 273. Guglielmo Orsetti d. 1659 mieszczanin; kupiec; bankier
 274. Józef Orsetti 1761 - 1815 działacz wolnomularski; kościuszkowiec
 275. Maria Paulina Orsetti 1880 - 1957 pionierka ruchu społecznego; działaczka oświatowa
 276. Grzegorz Orszak d. "ok. 1567" organizator szkolnictwa; pisarz religijny
 277. Alojzy Orszulik 1897 - 1970 misjonarz; kompozytor; dyrygent chórów
 278. Józef Orszulik 1896 - 1974 ksiądz; kompozytor i dyrygent chórów
 279. Roman Orszulski 1887 - 1971 malarz
 280. Jakub Ortiz 1564 - 1625 jezuita; profesor; kanclerz
 281. Michał Ortiz 1560 - 1638 jezuita profesor Akademii Wileńskiej
 282. Lucjan Adam Ortyński 1836 - 1873 aktor; dyrektor teatru
 283. Stanisław Kostka Ortyński d. 1779 konfederat barski; sybirak
 284. Józef Orwid 1891 - 1944 aktor
 285. Jan Oryszowski d. 1605 rotmistrz królewski; porucznik Kozaków
 286. Maurycy Orzech 1891 - 1943 działacz; publicysta; redaktor
 287. Wojciech Orzech 1889 - 1945 ksiądz; redaktor; kompozytor; profesor
 288. Bolesław Orzechowicz 1847 - 1927 ziemianin; mecenas nauki i sztuki
 289. Franciszek Orzechowski d. 1726 łowczy; sędzia grodzki przemyski
 290. Hieronim Orzechowski d. "ok. 1725" działacz sejmikowy; kasztelan przasnyski
 291. Hieronim Orzechowski Ignacy 1900 - 1969 nauczyciel; historyk; działacz ruchu robotniczego
 292. Jan Orzechowski 1827 - 1916 działacz ludowy; poseł
 293. Jan Nikodem Orzechowski 1817 - 1875 prawnik
 294. Kazimierz Orzechowski 1878 - 1942 lekarz neurolog; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 295. Konrad Orzechowski 1887 - 1964 lekarz higienista
 296. Paweł Orzechowski d. 1612 podkomorzy chełmski; poseł
 297. Paweł Orzechowski d. 1632 działacz kalwiński; poseł
 298. Paweł Bogusław Orzechowski d. 1694 poseł; chorąży lubelski
 299. Stanisław Orzechowski 1513 - 1566 ksiądz; pisarz polityczny; polemista
 300. Samuel Orzechowski d. 1699 kasztelan przemyski
 301. Stanisław Piotr Orzechowski 1904 - 1969 metalurg; dyrektor Instytutu Hutniczego
 302. Tadeusz Orzechowski 1838 - 1902 lekarz; działacz polityczny; organizator
 303. Teodor Konstanty Orzechowski d. 1730 działacz kalwiński; kasztelan małogoski
 304. Walenty Orzechowski d. 1588 sędzia ziemski; poseł
 305. Witold Ignacy Orzechowski 1889 - 1965 inżynier mechanik; agronom; działacz
 306. Władysław Orzechowski 1883 - 1966 Ślusarz; szewc; działacz ruchu robotniczego
 307. Anna Katarzyna Orzelska d. 1769 księżna
 308. Jan Orzelski 1551 - 1612 kasztelan rogoziński; kronikarz
 309. Łukasz Orzelski d. 1659 pisarz ziemski kaliski; poseł
 310. Maciej Orzelski 1548 - 1589 sędzia grodzki nakielski
 311. Stanisław Orzelski 1581 - 1626 poeta makaroniczny
 312. Świętosław Orzelski 1549 - 1598 starosta radziejowski; poseł; historyk
 313. Antoni Orzeszko d. 1771 marszałek piński konfederacji barskiej
 314. Antoni Orzeszko 1800 - 1877 ziemianin; działacz spiskowy; sybirak
 315. Leopold Orzeszko d. 1779 poseł; sędzia ziemski; podpułkownik
 316. Eliza Orzeszkowa 1841 - 1910 powieściopisarka; nowelistka; publicystka
 317. Fabian Orzeszkowski 1495 - 1575 bernardyn; wierszopis
 318. Wincenty Fabian Orzeszkowski 1801 - 1887 profesor; oficjał diecezji płockiej
 319. Michał Orzęcki 1891 - 1941 prawnik; docent
 320. Roman Orzęcki 1863 - 1923 ekonomista; statystyk
 321. Stanisław Osada 1869 - 1934 historyk; działacz polonijny; publicysta
 322. Jan Osiecki 1827 - 1901 inżynier; redaktor; wydawca
 323. Stanisław Osiecki 1875 - 1967 działacz ruchu ludowego; parlamentarzysta; minister
 324. Teofil Osiecki 1813 - 1902 uczestnik powstań 1831 i 1849
 325. Celina Anna Osieczkowska 1891 - 1940 historyczka sztuki
 326. Rozalia Osińska 1786 - 1866 aktorka
 327. Aleksander Osiński 1870 - 1956 generał-major; senator
 328. Alojzy Osiński 1770 - 1842 pijar; leksykograf; badacz; profesor
 329. Antoni Osiński d. "ok. 1770" snycerz lwowski
 330. Bolesław Osiński 1872 - 1940 działacz narodowy
 331. Kazimierz Osiński 1738 - 1802 pijar; pedagog; autor; tłumacz
 332. Kazimierz Marian Osiński 1883 - 1956 architekt; konserwator; działacz kulturalny i społeczny
 333. Ludwik Osiński 1775 - 1838 poeta; tłumacz; krytyk; profesor
 334. Marian Osiński 1883 - 1974 architekt; profesor politechniki we Lwowie i Gdańsku
 335. Marian Osiński 1898 - 1943 nauczyciel; działacz nauczycielski
 336. Mikołaj Osiński 1885 - 1973 major; działacz żeglarstwa
 337. Samuel Osiński d. 1649 oboźny litewski; pułkownik
 338. Saturnin Osiński d. "po 1927" działacz niepodległościowy; senator
 339. Wacław Osiński 1902 - 1972 prawnik; oficer AK
 340. Wacław Ksawery Osiński 1868 - 1945 ksiądz; działacz narodowy
 341. Józefina Osipowska d. 1853 powieściopisarka; autorka
 342. Edmund Oska 1890 - 1954 inżynier mechanik; profesor Politechniki Warszawskiej
 343. Aleksander Oskierka 1830 - 1911 ziemianin; polityk; zesłaniec
 344. Antoni Oskierka d. 1734 poseł; pisarz; kasztelan nowogrodzki
 345. Antoni Joachim Oskierka (XVIII w.) starosta bahrymowski; poseł
 346. Bolesław Oskierka 1822 - 1896 działacz powstańczy; zesłaniec
 347. Gerwazy Ludwik Oskierka d. 1771 referendarz litewski; działacz sejmikowy
 348. Jan Mikołaj Oskierka 1735 - 1796 strażnik polny litewski; poseł
 349. Marcin Teodor Oskierka d. "po 1796" działacz sejmikowy; kasztelan oszmiański
 350. Rafał Alojzy Oskierka 1708 - 1767 marszałek mozyrski; działacz sejmikowy
 351. Samuel Oskierka d. "ok. 1675" pułkownik; sędzia ziemski
 352. Michał Oskierko 1836 - 1864 lekarz; działacz powstańczy
 353. Zygmunt Oskierko 1901 - 1946 działacz komunistyczny; publicysta
 354. Wiktor Osławski 1814 - 1893 mecenas nauki i sztuki
 355. Mateusz Osmański 1796 - 1857 ksiądz; działacz narodowy; autor
 356. Wojciech Osmański 1834 - 1908 muzyk; kompozytor
 357. Jan Osmolski d. "1593/4" mecenas uczonych i literatów
 358. Władysław Leon Osmolski 1883 - 1935 lekarz; działacz sportowy
 359. Jerzy Marcin Osmołowski d. "przed 1954" ziemianin; działacz polityczny; społeczny; gospodarczy
 360. Piotr Osmołowski 1838 - 1924 bernardyn; kaznodzieja
 361. Stanisław Witold Osostowicz 1906 - 1939 malarz
 362. Teodor Osóbko 1868 - 1937 Ślusarz; działacz PPS
 363. Antoni Ferdynand Ossendowski 1878 - 1945 pisarz; chemik; podróżnik
 364. Adam Osser 1863 - 1932 kupiec; przemysłowiec; honorowy konsul
 365. Stanisław Ossędowski d. 1669 poeta; profesor prawa
 366. Ludwika Róża Ossolińska 1797 - 1850 autorka; filantropka
 367. Teresa Ossolińska 1717 - 1776 wojewodzina wołyńska
 368. Aleksander Ossoliński d. "po 1789" poseł; starosta drohicki; miecznik wielki litewski
 369. Antoni Ossoliński d. 1757 poseł; kasztelan sandomierski; generał-lejtnant
 370. Franciszek Maksymilian Ossoliński 1676 - 1756 podskarbi; poseł
 371. Hieronim Ossoliński d. 1626 opat; sekretarz królewski
 372. Hieronim Ossoliński d. "1575/76" poseł; działacz reformacyjny; kasztelan
 373. Hieronim Ossoliński Ignacy 1732 - 1783 biskup kijowski
 374. Jan Ossoliński d. 1396 kasztelan wiślicki; protoplasta rodu
 375. Jan Ossoliński d. 1436 kasztelan radomski; zarządca ziemski (to samo co Jan z Ossolina)
 376. Jan Ossoliński d. 1504 podkomorzy lubelski; marszałek dworu
 377. Jan Onufry Ossoliński d. 1812 starosta drohicki; poseł
 378. Jan Zbigniew Ossoliński 1555 - 1623 wojewoda podlaski; sandomierski
 379. Jerzy Ossoliński 1595 - 1650 podskarbi; wojewoda; kanclerz koronny
 380. Józef Kajetan Ossoliński 1748 - 1826 historyk literatury; pisarz; bibliofil
 381. Józef Kajetan Ossoliński d. 1834 starosta sandomierski; kasztelan; senator
 382. Józef Kanty Ossoliński 1707 - 1780 poseł; wojewoda wołyński
 383. Józef Salezy Ossoliński d. 1789 wojewoda podlaski
 384. Krzysztof Ossoliński 1587 - 1645 wojewoda sandomierski
 385. Maksymlian Ossoliński 1588 - 1655 podskarbi; kasztelan czerski
 386. Mikołaj Ossoliński d. 1459 kasztelan wojnicki
 387. Tomasz Konstanty Ossoliński 1716 - 1782 kanonik; starosta nurski; poseł
 388. Wiktor Maksymilian Ossoliński 1790 - 1860 adiutant ks. Józefa Poniatowskiego
 389. Wojciech Ossoliński 1796 - 1842 rektor Akademii Duchownej Warszawskiej
 390. Stefan Ossowiecki 1877 - 1944 inżynier technik mechanik; jasnowidz
 391. Maria Jadwiga Ossowska 1896 - 1974 badacz moralności; profesor
 392. Andrzej Ossowski d. 1666 starosta wschowski; działacz luterański
 393. Godfryd Ossowski 1835 - 1897 geolog; paleontolog; archeolog
 394. Jerzy Ossowski 1911 - 1944 prawnik; socjolog; instruktor harcerski
 395. Juliusz Jan Ossowski 1855 - 1882 językoznawca; historyk; etnograf
 396. Michał Ossowski d. "po 1797" ksiądz; eks-jezuita; polityk; ekonomista
 397. Michał Wacław Ossowski 1863 - 1886 czeladnik szewski; proletariatczyk
 398. Paweł Ossowski 1878 - 1939 adwokat; notariusz; senator
 399. Stanisław Ossowski d. 1580 prałat włocławski; referendarz koronny
 400. Stanisław Ossowski 1886 - 1929 ziemianin; działacz niepodległościowy; polityczny; publicysta
 401. Stanisław Ossowski 1897 - 1963 socjolog; profesor uniwersytecki
 402. Stefan Alfred Ossowski 1874 - 1936 inżynier elektryk; minister; przemysłowiec
 403. Wacław Ossowski 1584 - 1642 kasztelan nakielski
 404. Kazimierz Ostachiewicz 1883 - 1952 superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego
 405. Józef Ostachowski 1883 - 1960 działacz ludowy; poseł; wicemarszałek
 406. Józef Ostafin 1894 - 1947 inżynier rolnik; nauczyciel; poseł
 407. Zygmunt Stanisław Ostafin 1886 - 1964 inżynier architekt; budowniczy
 408. Gustaw Ostapowicz d. "po 1941" generał
 409. Henryk Kazimierz Ostaszewski 1892 - 1957 prawnik; starosta; wojewoda
 410. Józef Longin Ostaszewski 1875 - 1942 internista; działacz społeczny; kulturalny
 411. Spirydion Ostaszewski 1797 - 1875 powstaniec 1830; hipolog; pisarz
 412. Teofil Wojciech Ostaszewski 1807 - 1889 ziemianin; pisarz; działacz społeczny; gospodarczy
 413. Tomasz Ostaszewski d. 1817 biskup; senator
 414. Kazimierz Piotr Ostaszewski-barański 1862 - 1913 dziennikarz; pisarz; satyryk
 415. Ulryk von der Osten d. "ok. 1402" lennik Polski
 416. Ulryk von der Osten d. "ok. 1425" lennik Polski
 417. Georg Osterberger d. 1602 kierownik kancelarii książęcej; drukarz; księgarz
 418. Waldemar Osterloff 1858 - 1925 pedagog
 419. Juliusz Osterwa 1885 - 1947 aktor; reżyser; dyrektor teatru
 420. Wanda Osterwina 1887 - 1929 aktorka
 421. Krzysztof Ostorodt d. 1611 teolog; polemista
 422. Jacko Ostranin d. 1641 hetman kozacki
 423. Andrzej Ostrawski 1795 - 1871 ksiądz; działacz kościelny i oświatowy; autor podręczników
 424. Rudolf Ostrihansky 1895 - 1963 pułkownik; działacz AK
 425. Anna Ostrogska 1575 - 1635 wojewodzina wołyńska
 426. Aleksander Ostrogski 1570 - 1603 książę; wojewoda wołyński
 427. Aleksander Ostrogski Ilia 1510 - 1539 starosta bracławski i winnicki
 428. Janusz Ostrogski d. 1620 książę; wojewoda; kasztelan
 429. Konstanty Iwanowicz Ostrogski 1460 - 1530 książę; hetman wielki; kasztelan; wojewoda
 430. Konstanty Wasyl Ostrogski d. 1608 książę; marszałek; wojewoda
 431. Michał Ostrogski d. 1501 książę; starosta; marszałek
 432. Wasyl Ostrogski d. "ok. 1450" książę; namiestnik turowski
 433. Dobrogost Ostroróg d. "1478/9" kasztelan; starosta ostrzeszowski
 434. Dobrogost Ostroróg d. "1507/08" kasztelan poznański; starosta ostrzeszowski
 435. Dobrogost Ostroróg Izydor (XVIII w.) stolnik czerski
 436. Jakub Ostroróg d. 1568 starosta generalny wielkopolski
 437. Jan Ostroróg d. 1501 kasztelan; wojewoda; pisarz polityczny
 438. Jan Ostroróg d. 1582 podczaszy koronny; starosta stężycki
 439. Jan Ostroróg 1565 - 1622 wojewoda; mówca; pisarz
 440. Jan Ostroróg d. "po 1809" szambelan Stanisława Augusta; konsyliarz
 441. Leon Walerian Ostroróg 1867 - 1932 prawnik; doradca rządu
 442. Mikołaj Ostroróg 1567 - 1612 kasztelan; rotmistrz
 443. Mikołaj Ostroróg 1593 - 1651 poseł; podczaszy koronny; regimentarz
 444. Mikołaj Ostroróg d. 1659 starosta drohowyski; rotmistrz
 445. Sędziwój Ostroróg d. 1441 wojewoda poznański; starosta
 446. Sędziwój Ostroróg d. 1624 działacz różnowierczy kasztelan
 447. Stanisław Ostroróg d. "1476/7" starosta generalny; wojewoda poznański
 448. Stanisław Ostroróg d. "1518/19" kasztelan kaliski
 449. Stanisław Ostroróg 1519 - 1568 kasztelan międzyrzecki
 450. Stanisław Julian Ostroróg 1830 - 1890 pułkownik; działacz emigracyjny
 451. Wacław Ostroróg d. 1527 kasztelan kaliski
 452. Wacław Ostroróg d. 1574 poseł
 453. Wacław Ostroróg LWOWSKI d. "1590/1" poseł; kasztelan kamieński
 454. Wacław Ostroróg LWOWSKI d. 1563 starosta międzyrzecki
 455. Leonard Jan Ostrowicz 1831 - 1900 ksiądz; poseł
 456. Bronisława Edmunda Ostrowska 1881 - 1928 poetka; tłumaczka
 457. Leokadia Maria Ostrowska 1875 - 1952 malarka
 458. Róża Ostrowska 1926 - 1975 pisarka; działaczka kulturalna
 459. Adolf Ostrowski 1837 - 1895 aktor; reżyser
 460. Aleksander Ostrowski 1810 - 1896 właściciel ziemski; członek władz państwowych
 461. Antoni Ostrowski 1767 - 1825 prawnik; sędzia; poseł
 462. Antoni Jan Ostrowski 1782 - 1845 założyciel Tomaszowa Mazowieckiego; senator
 463. Antoni Kazimierz Ostrowski 1713 - 1784 biskup; arcybiskup; prymas
 464. Edward Feliks Ostrowski 1816 - 1859 dyrektor; profesor weterynarii
 465. Jakub Ostrowski d. 1638 kanonik; pisarz polemiczny; kaznodzieja
 466. Jan Ostrowski 1611 - 1644 kaznodzieja; działacz i pisarz kalwiński
 467. Jan Ostrowski 1811 - 1872 rzeźbiarz
 468. Jerzy Zbigniew Ostrowski 1897 - 1942 pedagog; powieściopisarz; autor
 469. Józef August Ostrowski 1850 - 1923 ziemianin; działacz społeczny i polityczny
 470. Józefat Bolesław Ostrowski 1803 - 1871 publicysta; pisarz polityczny; emigrant
 471. Juliusz Karol Ostrowski 1854 - 1917 działacz katolicki; heraldyk-amator
 472. Kazimierz Ostrowski 1669 - 1732 jezuita; filozof
 473. Kazimierz Ostrowski 1848 - 1880 rzeźbiarz
 474. Krystyn Ostrowski 1352 - 1430 ochmistrz; kasztelan; wojewoda sandomierski
 475. Krystyn Piotr Ostrowski 1811 - 1882 poeta; pisarz; publicysta
 476. Michał Ostrowski 1738 - 1805 dworzanin; pułkownik; poseł
 477. Mikołaj Ostrowski d. 1501 starosta lubelski; wojewoda sandomierski
 478. Piotr Ostrowski 1791 - 1846 pedagog; tłumacz; autor podręczników
 479. Piotr Ostrowski 1902 - 1964 malarz; podróżnik
 480. Stanisław Ostrowski 1846 - 1908 prawnik
 481. Jozafat Stanisław Ostrowski 1890 - 1939 benedyktyn; bibliotekarz; historyk
 482. Stanisław Kazimierz Ostrowski 1879 - 1947 rzeźbiarz
 483. Tadeusz Ostrowski 1881 - 1941 chirurg; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 484. Teodor Ostrowski 1750 - 1802 pijar; autor dzieł prawniczych; publicysta
 485. Tomasz Adam Ostrowski 1735 - 1817 podskarbi; senator wojewoda
 486. Warsz Ostrowski d. "ok. 1443/4" kasztelan lubelski
 487. Witold Tadeusz Ostrowski 1875 - 1942 komisarz sądowy; działacz polityczny i społeczny
 488. Władysław Ostrowski 1897 - 1949 profesor chirurgii
 489. Władysław Tomasz Ostrowski 1790 - 1869 podpułkownik; marszałek sejmu powstańczego
 490. Wojciech Ostrowski d. 1778 podsędek łęczycki; konfederat barski; poseł
 491. Zdziszek Stanisław Ostrowski d. 1596 opat przemęcki; teolog; polemista
 492. Władysław Ostrożyński 1857 - 1898 adwokat; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 493. Adam Ostrzycki (2 poł. XVII w.) marszałek konfederacji wojskowej
 494. Antoni Osuchowski 1849 - 1928 adwokat; działacz społeczno-oświatowy i polityczny
 495. Bronisław Osuchowski 1851 - 1929 ziemianin; poseł
 496. Aleksander Oszacki 1883 - 1945 lekarz chorób wewnętrznych
 497. Zbigniew Oszast 1903 - 1967 lekarz dermatolog; profesor AM w Krakowie
 498. Robert Oszek 1895 - 1938 kapitan marynarki; powstaniec górnośląski; działacz społeczny
 499. Paweł Oszelda 1823 - 1864 lekarz; działacz społeczny
 500. Ferdynand Oszmieniec d. 1847 pedagog; wydawca
 501. Jan Oszustowski d. 1774 ksiądz; leksykograf
 502. Ościk d. "1442/3" starosta uszpolski; kasztelan wileński
 503. Grzegorz Ościk d. 1518 marszałek nadworny litewski; wojewoda
 504. Grzegorz Ościk d. 1557 krajczy litewski; kasztelan wileński
 505. Grzegorz Ościk d. 1580 dworzanin hospodarski
 506. Jerzy Ościk d. 1579 starosta brasławski; wojewoda smoleński
 507. Marcin Ośliński d. 1720 profesor teologii; rektor
 508. Zofia Anna Ośniałowska 1870 - 1947 kanoniczka warszawska; działaczka społeczna
 509. Jan Ośniałowski d. "po 1796" poseł; dworzanin; konsyliarz
 510. Marian Ośniałowski 1920 - 1966 aktor; poeta; tłumacz
 511. Stanisław Oświęcim d. 1657 łowczy sanocki; dworzanin; pamiętnikarz
 512. Telesfor Otmianowski 1850 - 1939 kupiec nasienny; działacz społeczny
 513. Karol Fryderyk Otremba 1800 - 1876 pastor; pedagog
 514. Jan Szczepan Otrębski 1889 - 1971 językoznawca; indoeuropeista; profesor
 515. Michał Ott d. "przed 1603" ludwisarz krakowski
 516. Otto d. 1033 książę polski
 517. Otto d. 1139 biskup Bambergu
 518. Otto d. "1273-1286" notariusz książąt Śląskich; kanonik wrocławski
 519. Otto d. "1305/6" wojewoda sandomierski
 520. Otto d. "1384/85" starosta ruski; kasztelan wiślicki; wojewoda sandomierski
 521. Leopold Marcin (1819-1882) pastor; pisarz; działacz społeczny (de) Otto d. 1882 OTTO Leopold Marcin (1819-1882) pastor; pisarz; działacz społeczny
 522. Marcinkowic Otto d. 1412 dziekan krakowski; rektor
 523. Zygmunt Józef Otto 1874 - 1944 rzeźbiarz
 524. Otto ze Mstyczowa / Otto of Mstyczowa d. 1366 kanclerz wielkopolski; prepozyt gnieźnieński
 525. Otto z Pilicy / Otto of Pilicy d. "1384/85" starosta ruski; wielkopolski; kasztelan wiślicki; wojewoda; starosta sandomierski
 526. Otto z Wierzbicy / Otto of Wierzbicy d. "po 1179" możnowładca
 527. Otto I 1279 - 1344 książę szczeciński
 528. Otto II 1382 - 1428 książę szczeciński; elekt arcybiskup ryski
 529. Otto III 1444 - 1464 książę szczeciński
 530. August Feliks Otwinowski (ur. ok. 1750) burgrabia; poseł
 531. Erazm Otwinowski d. 1614 arianin; poeta; podróżnik
 532. Franciszek Otwinowski d. 1745 prawdopodobny autor Dziejów Polski pod panowaniem Augusta II
 533. Hieronim Otwinowski d. "1620/1" sekretarz królewski; dyplomata
 534. Samuel Otwinowski d. "1642?" orientalista; tłumacz; sekretarz królewski
 535. Stefan Otwinowski 1910 - 1976 literat; działacz kulturalny
 536. Walerian Otwinowski 1571 - 1642 podczaszy sandomierski; tłumacz; działacz sejmikowy
 537. Wojciech Stanisław Owczarek 1875 - 1938 biskup pomocniczy włocławski
 538. Zofia Owczarek 1887 - 1940 działaczka socjalistyczna
 539. Paweł Owerłło 1869 - 1957 aktor; reżyser; tancerz
 540. Jan Felicjan Owidzki 1852 - 1913 malarz
 541. Joachim Owidzki d. 1830 domownik i plenipotent Zamoyskich
 542. Jan Józef Owiński 1884 - 1933 pedagog; kurator; działacz ruchu ludowego
 543. Józef Owłoczymski 1724 - 1763 dominikanin; misjonarz krajowy
 544. Kazimierz Owoc 1914 - 1961 oficer; ekonomista
 545. Kazimierz Owsiński 1752 - 1799 aktor; dyrektor teatru
 546. Władysław Owsiński 1874 - 1960 mistrz murarski; szopkarz krakowski
 547. Mieczysław Oxner 1879 - 1944 zoolog; oceanograf
 548. Władysław Ozga 1906 - 1973 nauczyciel; działacz ruchu nauczycielskiego i ludowego
 549. Władysław Oziewicz Ignacy 1887 - 1966 pułkownik WP
 550. Józef Oziębłowski 1804 - 1878 litograf; ilustrator
 551. Józef Ozimiński 1875 - 1945 skrzypek; dyrektor; pedagog
 552. Adam Ożarowski 1776 - 1855 generał kawalerii; senator
 553. Jerzy Ożarowski d. "ok. 1796" poseł krakowski; cześnik koronny
 554. Jerzy Marcin Ożarowski d. 1741 oboźny; poseł
 555. Kajetan Ożarowski d. 1811 generał-major powstaniec kościuszkowski
 556. Onufry Ożarowski d. "po 1796" podstoli krakowski
 557. Piotr Ożarowski d. 1794 kasztelan wojnicki; targowiczanin; hetman
 558. Stanisław Ożarowski 1767 - 1837 wojskowy; powstaniec kościuszkowski
 559. Sylwester Ożarowski d. 1537 podkomorzy królewski; wojski krakowski
 560. Wiktor Ożarowski 1799 - 1870 duchowny; rektor; misjonarz kameduła
 561. Józef Ożegalski 1848 - 1922 powstaniec 1863; pamiętnikarz
 562. Stefan Franciszek Ożegowski 1881 - 1930 lekarz; wojskowy
 563. Andrzej Ożga 1712 - 1771 pisarz; prowincjał pijarów
 564. Jan Samuel Ożga d. 1756 biskup kijowski i czernihowski
 565. Piotr Ożga d. 1623 poseł; referendarz koronny
 566. Piotr Ożga d. 1671 podkomorzy; poseł
 567. Wojciech Ożga d. "przed 1945" pracownik kolejowy; działacz socjalistyczny
 568. Mateusz Pabisz 1885 - 1906 robotnik; bojowiec PPS
 569. Antoni Michał Pac d. 1774 pisarz; poseł; działacz sejmikowy
 570. Bonifacy Teofil Pac d. 1678 oboźny litewski
 571. Dominik Pac d. 1579 poseł; kasztelan sandomierski
 572. Feliks Pac d. "po 1700" dworzanin; poseł; podkomorzy litewski
 573. Feliks Pac Ignacy d. 1765 podstoli litewski
 574. Jan Pac d. 1610 cześnik; ciwun; wojewoda
 575. Jan Kazimierz Pac d. 1653 pisarz; poseł
 576. Jan Kazimierz Pac d. "1696/7" chorąży nadworny litewski
 577. Jan Krzysztof Pac d. 1702 podkomorzy; poseł
 578. Jan Samuel Pac d. 1654 dworzanin; poseł; podstoli
 579. Jerzy Pac d. "1505/6" wojewoda kijowski; namiestnik
 580. Józef Pac d. 1797 generał-adiutant buławy wielkiej
 581. Józef Franciszek Pac d. 1764 kasztelan żmudzki
 582. Kazimierz Pac d. 1695 biskup żmudzki
 583. Kazimierz Michał Pac d. 1719 pisarz wielki litewski; kawaler maltański
 584. Konstanty Władysław Pac d. 1686 chorąży pułkownik wojsk litewskich
 585. Krzysztof Konstanty Pac d. 1725 pisarz wielki litewski; kasztelan
 586. Krzysztof Zygmunt Pac 1621 - 1684 kanclerz
 587. Ludwik Michał Pac 1780 - 1835 generał; senator-wojewoda
 588. Michał Pac 1754 - 1800 starosta kowieński; poseł; wojskowy
 589. Michał Jan Pac 1730 - 1787 starosta ziołowski; marszałek generalny konfederacji barskiej
 590. Michał Kazimierz Pac d. 1682 hetman wielki litewski; wojewoda wileński
 591. Michał Kazimierz Pac d. 1724 starosta wasilkowski; kasztelan połocki
 592. Mikołaj Pac d. "1545-/6" łowczy; podkomorzy litewski; wojewoda podlaski
 593. Mikołaj Pac d. 1585 biskup nominat kijowski; kasztelan smoleński
 594. Mikołaj Pac 1570 - 1624 biskup żmudzki
 595. Mikołaj Stefan Pac d. 1684 wojewoda trocki; kasztelan; biskup wileński
 596. Paweł Pac d. 1595 kasztelan witebski; wileński; wojewoda mścisławski
 597. Piotr Pac d. 1642 podskarbi nadworny; wojewoda trocki
 598. Piotr Michał Pac d. 1696 starosta żmudzki
 599. Samuel Pac d. 1627 rotmistrz husarski; chorąży wielki litewski
 600. Stanisław Pac d. 1588 podstoli litewski; wojewoda witebski
 601. Stefan Pac 1587 - 1640 podskarbi; podkanclerzy litewski
 602. Rachela Lea Pacanowska 1904 - 1942 działaczka komunistyczna
 603. Henryk Pacanowski 1857 - 1911 lekarz chorób wewnętrznych; gastrolog
 604. Rafał del Pace d. "przed 1655" kupiec
 605. Giulio del Pace d. 1608 kupiec; rajca krakowski
 606. Luca del Pace d. 1609 kupiec krakowski; dostawca królewski
 607. Asprilio Pacelli d. 1623 kompozytor; muzyk
 608. Edward Pacewicz 1888 - 1962 kapitan żeglugi wielkiej
 609. Kazimierz Pacewicz 1895 - 1974 oficer; malarz
 610. Stefan Pachnowski 1892 - 1943 prawnik; działacz samorządowy i społeczny
 611. Aleksander Edward Pacho 1912 - 1971 internista; wiceminister zdrowia
 612. Władysław Pacholczyk 1903 - 1944 nauczyciel; działacz polityczny
 613. Franciszek Pacholik 1817 - 1884 prowincjał reformatów; organizator opieki nad głuchoniemymi
 614. Stanisław Pachołowiecki (2 poł. XVI w.) sekretarz królewski; kartograf
 615. Henryk Pachoński 1878 - 1957 historyk; działacz niepodległościowy
 616. Mieczysław Pachoński 1908 - 1967 sędzia; działacz społeczny
 617. Romana Józefa Pachucka 1886 - 1964 pedagog; dyrektor szkół średnich; działaczka ruchu kobiecego
 618. Czesław Pachucki 1898 - 1965 profesor geologii
 619. Józef Leon Pachucki 1892 - 1954 jezuita; pisarz religijny
 620. Leon Pachucki 1872 - 1932 generał brygady WP
 621. Henryk Pachulski 1859 - 1921 pianista; kompozytor; pedagog
 622. Józef Paciorek 1903 - 1942 ksiądz; redaktor
 623. Maurycy Michał Paciorkiewicz 1873 - 1927 romanista profesor KUL
 624. Jerzy Tadeusz Paciorkowski 1893 - 1957 minister; wojewoda kielecki i warszawski
 625. Stanisław Wilhelm Paciorkowski 1860 - 1942 adwokat; autor prac publicystyczno-prawnych
 626. Jan Packan 1866 - 1957 stolarz; Ślusarz; działacz socjalistyczny
 627. Klara Izabella Pacowa d. 1685 żona kanclerza wielkiego litewskiego
 628. Adam Pacuski 1905 - 1967 rzemieślnik; pracownik bankowy działacz demokratyczny
 629. Antoni Pacyński 1883 - 1939 leśnik; naczelnik fundacji Zakłady Kórnickie
 630. Jacek Wojciech Pacyński 1915 - 1975 hipolog; dyrektor stadniny państwowej
 631. Franciszek Paczkowski 1783 - 1827 pułkownik wojsk polskich
 632. Jan Paczkowski 1852 - 1928 przemysłowiec; działacz społeczno-polityczny
 633. Jerzy Paczkowski 1909 - 1945 poeta; satyryk
 634. Józef Paczkowski 1861 - 1933 historyk; archiwista; profesor
 635. Romuald Paczkowski 1878 - 1940 profesor prawa cywilnego
 636. Stefan Gabriel Paczkowski 1883 - 1957 inżynier; działacz ruchu zawodowego; poseł
 637. Tadeusz Paczkowski 1897 - 1973 powstaniec wielkopolski; dziennikarz; działacz sportowy
 638. Marcin Paczoska d. 1660 kupiec sukienny; rajca krakowski
 639. Józef Konrad Paczoski 1864 - 1942 botanik; profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 640. Jakub Paczyński d. "po 1566" dziekan kujawski; sekretarz królewski
 641. Władysław Józef Padacz 1900 - 1974 ksiądz infułat; profesor; kapelan WP
 642. Marian Edmund Padechowicz 1892 - 1971 nauczyciel szkół zawodowych
 643. Helena Maria Paderewska 1856 - 1934 działaczka społeczna; żona Ignacego Paderewskiego
 644. Franciszek Paderewski d. 1819 malarz; restaurator obrazów
 645. Franciszek Paderewski Ignacy 1860 - 1941 pianista; kompozytor; polityk
 646. Stanisław Paderewski 1875 - 1914 inżynier górniczy; oficer
 647. Zbigniew Stefan Paderewski 1864 - 1925 lekarz; działacz polityczny i społeczny
 648. Nadzieja Padlewska 1882 - 1967 pianistka; pedagog
 649. Leon Julian Padlewski 1870 - 1943 bakteriolog
 650. Roman Padlewski 1915 - 1944 kompozytor; skrzypek; krytyk muzyczny
 651. Stanisław Padlewski 1857 - 1891 działacz socjalistyczny
 652. Władysław Ludwik Padlewski d. 1863 ziemianin; powstaniec
 653. Zygmunt Padlewski 1836 - 1863 powstaniec 1863
 654. Jan Padło 1882 - 1953 działacz ruchu ludowego
 655. Filip Padniewski d. 1572 podkanclerzy koronny; biskup krakowski
 656. Wojciech Padniewski d. 1610 starosta dybowski; kasztelan oświęcimski
 657. Giovanni Maria Padovano d. 1574 rzeźbiarz; medalier; murator
 658. Zygmunt Padowicz 1901 - 1970 statystyk; prezes GUS
 659. Antoni Paduch 1868 - 1942 działacz polityczny; poseł
 660. Karol Paduch d. "po 1850" inżynier cukrownik; uczestnik rewolucji lwowskiej
 661. Tomasz Padurra 1801 - 1871 poeta
 662. Janusz Pagaczewski 1906 - 1975 astronom; sejsmolog
 663. Julian Pagaczewski 1874 - 1940 historyk sztuki; profesor UJ
 664. Mikołaj Pahl 1595 - 1649 burmistrz; burgrabia królewski
 665. Jakub Pahr d. 1575 architekt; fortyfikator
 666. Franciszek Aleksander Pajączkowski 1905 - 1970 bibliotekarz
 667. Antoni Pająk 1893 - 1965 działacz socjalistyczny; poseł; polityk emigracyjny
 668. Aniela Pająkówna 1864 - 1912 malarka
 669. Aleksander Pajewski d. 1921 drukarz; wydawca
 670. Aleksander Pajewski 1879 - 1926 generał brygady WP
 671. Antoni Pajewski 1793 - 1850 pijar; rektor; botanik; bibliotekarz
 672. Adam Pajgert 1829 - 1872 poeta; tłumacz
 673. Józef Kalasanty Pajgert d. 1871 poeta; malarz; bibliofil
 674. Tadeusz Pajor 1901 - 1949 księgarz
 675. Helena Janina Pajzderska 1862 - 1927 powieściopisarka; poetka; tłumaczka
 676. Kazimiera Pajzderska 1879 - 1959 rzeźbiarka; malarka
 677. Nikodem Pajzderski 1882 - 1940 historyk sztuki
 678. Paweł Pajzderski 1872 - 1938 górnik; podróżnik
 679. Tomasz Pajzderski 1864 - 1908 architekt
 680. Józef Henryk Pakies 1858 - 1923 budowniczy; architekt
 681. Stanisław Paklepka d. 1567 pierwszy minister zboru; kalwinista; arianin
 682. Pakosław d. "po 1152" komes
 683. Pakosław d. 1299 kanclerz nadworny Wł. Łokietka
 684. Młodszy Pakosław d. 1243 wojewoda sandomierski
 685. Stary Pakosław d. 1245 wojewoda krakowski; sandomierski
 686. Pakosław ze Mstyczowa / Pakosław of Mstyczowa d. 1319 kasztelan krakowski
 687. Józef Pakosz d. 1747 marszałek; regimentarz; konfederata dzikowski
 688. Karol Czesław Pakosz 1776 - 1812 legionista; generał brygady
 689. Kazimierz Krzysztof Pakosz d. 1728 starosta rzeczycki; chorąży; poseł
 690. Marcin Pakosz 1874 - 1930 snycerz; działacz robotniczy
 691. Michał Władysław Pakosz 1888 - 1938 generał brygady WP
 692. Adam Pakulski 1884 - 1942 kupiec warszawski
 693. Józef Pakulski 1900 - 1975 grafik; pedagog
 694. Marian Julian Pakulski d. "1937?" działacz komunistyczny
 695. Jan Palacz 1812 - 1891 chłop; powstaniec; działacz narodowy
 696. Maciej Palacz 1806 - 1885 chłop; powstaniec; poseł
 697. Marian Józef Palamarczyk 1914 - 1973 pracownik administracji państwowej; działacz ruchu ochrony przyrody
 698. Karol Palarczyk 1879 - 1940 rolnik; działacz społeczny; poseł
 699. Antonina Palczewska 1807 - 1850 tancerka; aktorka
 700. Teresa Palczewska 1804 - 1858 aktorka; tancerka; reżyser
 701. Antoni Edward Palczewski 1905 - 1966 inżynier elektryk; technik; docent
 702. Jan Palczowski d. 1565 dworzanin królewski; sędzia ziemski; poseł
 703. Krzysztof Palczowski d. 1627 pisarz ziemski zatorski i oświęcimski
 704. Paweł Palczowski d. "po 1609" podróżnik; pisarz
 705. Zygmunt Palczowski d. 1587 podstarości; działacz reformacyjny
 706. Stefan Palecz d. "po 1422" teolog; profesor uniwersytecki; reformator
 707. Antoni Paleń 1920 - 1943 oficer Gwardii Ludowej
 708. Jakub Paleolog d. 1585 teolog; myśliciel antytrynitarski
 709. Marian Palewicz-golejewski 1881 - 1939 Śpiewak; reżyser
 710. Jean-Paul Palewski 1898 - 1976 prawnik; działacz polityczny
 711. Bolesław Palędzki 1898 - 1941 powstaniec wielkopolski i Śląski; dziennikarz
 712. Józef Konstanty Palędzki 1858 - 1927 dziennikarz; działacz narodowy
 713. Józef Marian Palędzki 1857 - 1940 prawnik; działacz społeczny i narodowy
 714. Bogusław Palicki 1813 - 1868 lekarz; działacz społeczny
 715. Semen Palij d. 1710 kozacki pułkownik chwastowski
 716. Dmytro Palijiw 1896 - 1944 polityk; poseł
 717. Salomea Palińska 1831 - 1873 aktorka
 718. Piotr Paliński 1853 - 1950 nauczyciel; redaktor; katolicki pisarz
 719. Stanisław Paliński 1881 - 1963 nauczyciel; inspektor; wizytator
 720. Stanisław Franciszek Paliński 1874 - 1921 ślusarz; tokarz; działacz socjalistyczny
 721. Władysław Paliński 1869 - 1917 aktor; reżyser; dziennikarz
 722. Marceli Paliwoda 1840 - 1895 ksiądz; profesor; rektor
 723. Helena Paliwodzianka 1894 - 1941 nauczycielka geografii; działaczka harcerska
 724. Michelangelo Palloni d. "1711/13" malarz
 725. Mieczysław Leonard Pallulon 1834 - 1908 biskup żmudzki
 726. Antoni Palluth 1900 - 1944 radiotechnik; kryptolog; konstruktor
 727. Aleksander Palmart d. 1833 partyzant
 728. Saba Palmowski d. 1803 mnich prawosławny; kościuszkowiec
 729. Roman Palmstein 1851 - 1937 pedagog; redaktor
 730. Emil Aleksander Paluch 1904 - 1954 lekarz higienista; profesor; rektor
 731. Mieczysław Sylwester Paluch 1888 - 1942 powstaniec wielkopolski i śląski; major WP
 732. Salomon Paludius (1 poł. XVII w.) pedagog; minister ariański
 733. Jan Józef Pałaszowski d. 1763 profesor prawa
 734. Kazimierz Stanisław Pałaszowski 1692 - 1758 profesor teologii; rektor
 735. Stanisław Pałczyński d. "1943/45" stolarz; działacz robotniczy
 736. Ambroży Pampowski d. 1510 wojewoda sieradzki; starosta generalny
 737. Piotr Pampuch 1881 - 1947 działacz społeczny i polityczny; publicysta
 738. Wojciech Pampuch 1800 - 1866 botanik; nauczyciel gimnazjalny
 739. Leopold Stanisław Pamuła 1898 - 1940 lotnik; podpułkownik WP
 740. Włodzimierz Panas 1919 - 1971 malarz
 741. Adam Eugeniusz Panasiewicz 1842 - 1917 działacz społeczny; pamiętnikarz
 742. Witold Panasiewicz 1875 - 1959 komandor; kapitan żeglugi wielkiej
 743. Józef Panaś 1887 - 1940 ksiądz; kapelan; działacz ruchu ludowego; publicysta
 744. Feliks Pancer 1789 - 1851 oficer; inżynier lądowy i wodny
 745. Karol Piotr Pancerzyński d. 1729 biskup smoleński; wileński
 746. Ludwik Pancerzyński d. "po 1812" poseł; marszałek
 747. Leokadia Pancewicz 1888 - 1974 aktorka
 748. Ludwik Michał Panczakiewicz 1873 - 1935 architekt
 749. Ludwik Jan Panczykowski 1804 - 1871 aktor
 750. Krzysztof Pandlowski d. "1658/9" konsenior regent seminarium; autor mów pogrzebowych
 751. Władysław Panecki 1857 - 1931 lekarz ginekolog; działacz narodowy i społeczny
 752. Aleksander Panek 1890 - 1944 leśnik
 753. Kazimierz Panek 1873 - 1935 bakteriolog; rektor
 754. Marcin Piotr Panek 1869 - 1960 przemysłowiec; działacz; publicysta
 755. Jan Panieński 1862 - 1901 lekarz neurolog
 756. Feliks Paniewski d. 1488 dowódca wojsk królewskich; kasztelan
 757. Panięta z Poglebic / Panięta of Poglebic d. "1347/52" kasztelan; sędzia
 758. Eugeniusz Pankiewicz 1857 - 1898 kompozytor; pianista; pedagog
 759. Jakub Anastazy Pankiewicz 1882 - 1942 bernardyn
 760. Jan Pankiewicz 1816 - 1899 nauczyciel; założyciel szkoły realnej w Warszawie
 761. Józef Pankiewicz 1866 - 1940 malarz
 762. Emilia Pankiewiczówna 1864 - 1926 nauczycielka; działaczka oświatowa i społeczna
 763. Zofia Pankowa 1901 - 1942 działaczka komunistyczna
 764. Henryk Fabian Pankowski 1877 - 1975 ksiądz; oficer WP; działacz społeczny
 765. Artur Pankratz d. "po 1950" publicysta; literat; działacz polityczny
 766. Ludwik Pannenko 1870 - 1948 chemik działacz gospodarczy
 767. Tadeusz Jan Pannenko 1879 - 1939 geograf; pedagog; działacz niepodległościowy
 768. Tadeusz Jan Pannenkowa Irena 1879 - 1969 publicystka; dziennikarka; działaczka konspiracyjna
 769. Eugeniusz Panow 1890 - 1958 geolog
 770. Paweł Piotr Panske 1863 - 1936 historyk; profesor
 771. Eduard Pant 1887 - 1938 nauczyciel; dziennikarz; działacz polityczny
 772. Franciszek Florian Pantoczek d. "po 1894" farmaceuta; spiskowiec
 773. Leon Walenty Pantoczek 1812 - 1893 chemik
 774. Mirosław Panufnik 1909 - 1944 teleelektryk; uczestnik AK
 775. Tomasz Panufnik 1876 - 1951 inżynier geodeta; lutnik; instrumentolog
 776. Władysław Pańczak 1908 - 1955 dziennikarz
 777. Jan Józef Pańczakiewicz 1907 - 1968 urzędnik; oficer AK
 778. Kazimierz Pańkowski 1838 - 1901 zootechnik; dyrektor
 779. Mieczysław Pańkowski 1865 - 1940 zootechnik; profesor
 780. Antoni Ludwik Pański d. "1941/42" filozof; satyryk; tłumacz
 781. Jerzy Papara d. "przed 1701" nobilitowany kupiec; agent dyplomata
 782. Jan Papczyński 1631 - 1701 pijar; pisarz religijny
 783. Fryderyk Papee 1856 - 1940 historyk; bibliotekarz; profesor UJ
 784. Jan Tadeusz Papee 1865 - 1927 lekarz chorób skórno-wenerycznych; działacz społeczny
 785. Jakub Papenkowic d. 1649 profesor teologii; rektor UJ
 786. Wojciech Papenkowic d. 1681 profesor teologii; rektor UJ
 787. Jadwiga Papi 1843 - 1906 działaczka oświatowa; pedagog; pisarka
 788. Leon Ildefons Papieski 1859 - 1917 adwokat; publicysta; zbieracz dzieł sztuki
 789. Zygmunt Papieski 1852 - 1938 malarz
 790. Anna Wanda Papiewska 1883 - 1974 działaczka społeczna; posłanka
 791. Jan Papkiewicz d. 1921 robotnik; technik kolejowy; działacz robotniczy
 792. Feliks Papliński 1908 - 1942 robotnik; działacz komunistyczny
 793. Jan Papłoński 1819 - 1885 profesor; dyrektor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
 794. Abraham Paprocki 1813 - 1852 pedagog; pisarz żydowski
 795. Bartłomiej Paprocki d. 1614 heraldyk; pisarz polityczno-obyczajowy; wierszopis
 796. Bartłomiej Paprocki 1589 - 1650 jezuita; teoretyk wymowy; pisarz
 797. Franciszek Paprocki 1723 - 1805 jezuita; wydawca gazet i kalendarzy; tłumacz
 798. Gustaw Paprocki 1845 - 1909 członek organizacji narodowej; sekretarz rządu
 799. Kazimierz Paprocki 1796 - 1857 oficer; działacz polityczny
 800. Łukasz Paprocki 1607 - 1657 jezuita; heraldyk; prawnik
 801. Stanisław Józef Paprocki 1895 - 1976 prawnik; działacz polityczno-społeczny
 802. Teodor Antoni Paprocki 1856 - 1895 księgarz; wydawca
 803. Hieronim Paprotny 1878 - 1956 rzemieślnik; działacz narodowy
 804. Jan Papuga d. "po 1934" działacz socjalistyczny i związkowy
 805. Jan Franciszek Papuga 1915 - 1974 marynarz; pisarz
 806. Paweł Parada d. 1864 włościanin; powstaniec 1863; oficer
 807. Anna Czesława Paradowska 1879 - 1962 bankowiec; działaczka organizacji kobiecych
 808. Szczęsny Parasiewicz 1854 - 1907 nauczyciel; działacz oświatowy; pisarz
 809. Andrzej Leon Paraszczak 1905 - 1973 inżynier mechanik
 810. Stanisław Paraszczak 1888 - 1947 profesor Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej w Krakowie
 811. Jacopode Paravesino (XIV/XV) dyplomata Władysława Jagiełły
 812. Mikołaj Parawa d. 1450 dworzanin królewski; starosta halicki
 813. Aleksandra Parczewska 1822 - 1895 działaczka społeczna; tłumaczka
 814. Melania Józefa Parczewska 1850 - 1920 literatka; działaczka oświatowa i narodowa
 815. Aleksander Parczewski d. 1671 pisarz ziemski; konfederat wojskowy
 816. Alfons Józef Parczewski 1849 - 1933 adwokat; historyk działacz polityczny i społeczny
 817. Bogusław Parczewski 1869 - 1935 lekarz; działacz społeczny; powstaniec Śląski
 818. Erazm Parczewski 1826 - 1915 działacz społeczny i narodowy
 819. Franciszek Parczewski d. 1886 dowódca oddziału w powstaniu 1863
 820. Konstanty Parczewski 1801 - 1855 powstaniec 1830; emigrant
 821. Piotr Parczewski d. 1658 biskup smoleński; żmudzki
 822. Stanisław Parczewski 1803 - 1830 teolog; literat; przyjaciel A. Mickiewicza
 823. Walenty Parczewski d. 1869 dowódca oddziału jazdy 1863
 824. Stanisław Pardo 1882 - 1939 ksiądz; prałat kapituły sejneńskiej; działacz narodowy i społeczny
 825. Franciszek Stanisław Parecki 1913 - 1941 rysownik; poeta; publicysta; tłumacz
 826. Stanisław Pareński 1843 - 1913 internista; profesor UJ; działacz społeczny
 827. Jakub Karol Parnas 1884 - 1949 biochemik; profesor; dyrektor
 828. Bolesław Partyka 1886 - 1939 ksiądz; profesor; wizytator; działacz społeczny
 829. Maria Paruszewska 1864 - 1937 literatka; działaczka społeczna i kulturalna
 830. Zenon Stanisław Paruszewski 1901 - 1967 działacz kultury fizycznej; nauczyciel; wizytator
 831. Zenon Parvi 1868 - 1910 dziennikarz; dramaturg
 832. Piotr Parylak 1846 - 1916 pedagog; historyk literatury
 833. Franciszek Józef Paryło 1884 - 1938 ksiądz; publicysta; działacz społeczny
 834. Adam Parys d. 1817 marszałek sandomierski konfederacji barskiej
 835. Adam Hieronim Parys d. "ok. 1678" poseł; kasztelan; prepozyt kapituły krakowskiej
 836. Andrzej Hieronim Parys d. 1652 starosta czerski; poseł
 837. Antoni Parys 1776 - 1807 kościuszkowiec; dąbrowszczak; podpułkownik WP
 838. Feliks Parys d. 1575 starosta czerski; kasztelan warszawski
 839. Feliks Zygmunt Parys d. 1695 starosta czerski; kasztelan lubelski
 840. Florian Parys d. 1545 starosta i kasztelan czerski
 841. Hieronim Parys d. 1605 wojewoda mazowiecki
 842. Stanisław Parys d. 1593 poseł; starosta czerski; kasztelan warszawski
 843. Zygmunt Parys d. "ok. 1653" kasztelan warszawski; czerski
 844. Witold Leopold Parysiewicz 1907 - 1967 inżynier górnik; profesor
 845. Antoni Alfred Paryski 1865 - 1935 drukarz; redaktor; publicysta; działacz społeczny
 846. Michał Paryski 1872 - 1969 nauczyciel; księgarz; wydawca
 847. Jozafat Parysowicz d. 1732 prowincjał franciszkański; biskup bakowski
 848. Leontyna Parznicka d. "po 1883" aktorka
 849. Adelina Paschalis d. 1925 śpiewaczka operowa; nauczycielka śpiewu
 850. Hanna Paschalska 1881 - 1931 działaczka socjalistyczna
 851. Franciszek Julian Paschalski 1889 - 1940 adwokat; działacz polityczny poseł
 852. Jan Pasek d. "1651/2" horodniczy smoleński; dyplomata
 853. Jan Chryzostom Pasek d. 1701 pamiętnikarz; żołnierz
 854. Jan Pasiak 1914 - 1962 nauczyciel; komendant; poseł
 855. Antoni Pasicki d. "po 1939" agronom; działacz ruchu ludowego; poseł
 856. Tadeusz Pasierbiński 1901 - 1968 pedagog; działacz oświatowy; profesor
 857. Hipolit Platon Pasierbski 1807 - 1895 powstaniec 1830 i 1863; emigrant
 858. Roman Pasikowski 1898 - 1944 działacz komunistyczny
 859. Stefan Wiktor Pasławski 1885 - 1956 generał brygady; wojewoda
 860. Felicjan Kajetan Passakas 1855 - 1914 aktor; śpiewak; dyrektor teatru
 861. Mieczysław Teodor Passakas 1881 - 1941 profesor Akademii Handlowej w Krakowie
 862. Artur Maksymilian Passendorfer 1864 - 1936 pedagog; językoznawca-popularyzator
 863. Józef Passini 1896 - 1964 działacz ruchu robotniczego; zawodowego; kombatanckiego
 864. Piotr Władysław Passowicz 1872 - 1958 filolog klasyczny; pedagog; działacz społeczny
 865. Leon Jakub Pasternak d. 1969 poeta; satyryk; prozaik; dramaturg
 866. Leon Pastor 1846 - 1912 ksiądz; działacz społeczno-polityczny; poseł
 867. Abhintenberg Joachim Pastorius 1611 - 1681 historyk; pedagog; poeta
 868. Antoni Pastuszka 1899 - 1952 sędzia; adwokat; zastępca profesora KUL
 869. Jan Franciszek Pastwa 1901 - 1973 geograf; pedagog; działacz polonijny
 870. Andrzej Paszczuk 1891 - 1937 rolnik; działacz komunistyczny; poseł
 871. Paszek z Gosławic / Paszek of Gosławic d. "po 1454" kasztelan konarski łęczycki
 872. Paszek z Wolicy / Paszek of Wolicy d. "po 1371" wojewoda poznański
 873. Andrzej Paszkiewicz d. 1685 karmelita; profesor teologii; kompozytor
 874. Daniel Paszkiewicz d. "po 1812" prezydent Wilna; kościuszkowiec
 875. Dionizy Paszkiewicz d. 1830 urzędnik ziemski; pisarz; kolekcjoner
 876. Gustaw Paszkiewicz 1893 - 1955 oficer; generał dywizji; poseł
 877. Józef Paszkiewicz 1816 - 1882 przemysłowiec; kupiec
 878. Julian Cezary Paszkiewicz 1831 - 1912 ziemianin; członek Dyrekcji białych 1862
 879. Karol Czesław Paszkiewicz 1805 - 1885 powstaniec 1830; emigrant
 880. Ludwik Antoni Paszkiewicz 1878 - 1967 lekarz; profesor
 881. Ludwik Witold Paszkiewicz 1907 - 1940 lotnik
 882. Michał Franciszek Paszkiewicz 1896 - 1966 inżynier mierniczy; profesor
 883. Adam Tomasz Paszkowicz 1784 - 1834 kanonik katedralny krakowski; archidiakon metropolitalny warszawski
 884. Kazimierz Paszkowicz 1788 - 1845 uczestnik wojen napoleońskich; powstaniec; emigrant
 885. Adolfina Paszkowska 1884 - 1968 tancerka; pedagog; reżyser operowy
 886. Janina Matylda Paszkowska 1884 - 1973 malarka
 887. Maria Gertruda Paszkowska 1859 - 1925 nauczycielka; działaczka socjalistyczna
 888. Weronika Paszkowska d. 1842 malarka miniaturzystka
 889. Adolf Paszkowski 1847 - 1884 inżynier komunikacji
 890. Dominik Wincenty Paszkowski 1829 - 1891 kapucyn; działacz patriotyczny
 891. Edward Paszkowski 1863 - 1934 literat; publicysta; dziennikarz
 892. Franciszek Paszkowski 1818 - 1883 malarz; ziemianin; poseł
 893. Franciszek Paszkowski 1853 - 1926 adwokat; poseł
 894. Franciszek Maksymilian Paszkowski 1778 - 1856 generał brygady; pisarz; biograf
 895. Henryk Paszkowski 1887 - 1969 generał brygady WP
 896. Józef Paszkowski 1787 - 1858 pułkownik; profesor; pisarz wojskowy
 897. Józef Edmund Paszkowski 1817 - 1861 poeta; tłumacz
 898. Józef Piotr Paszkowski 1892 - 1944 rzeźbiarz; pedagog
 899. Karol Nepomucen Paszkowski 1872 - 1940 właściciel browaru i honorowy konsul RP we Florencji
 900. Leon Paszkowski 1846 - 1904 działacz ekonomiczny; publicysta
 901. Marcin Paszkowski d. "po 1621" pisarz okolicznościowy; popularyzator wiedzy
 902. Marian Antoni Paszkowski d. "przed 1749" strażnik polny litewski; konfederat dzikowski
 903. Michał Paszkowski d. "po 1819" pułkownik milicji; podprefekt oszmiański
 904. Mieczysław Paszkowski 1836 - 1873 literat; dziennikarz
 905. Piotr Paszkowski d. 1772 pułkownik; regimentarz; konfederat barski
 906. Stanisław Paszkowski 1844 - 1898 internista
 907. Tytus Paszkowski d. 1894 rewolucjonista; aptekarz
 908. Wacław Julian Paszkowski 1881 - 1950 inżynier technolog; profesor; minister komunikacji
 909. Wiktor Paszkowski 1841 - 1890 lekarz; emigrant
 910. Zbigniew Stanisław Paszkowski 1913 - 1975 działacz komunistyczny; oficer AL
 911. Stanisław Paszliński d. "przed 1930" dziennikarz; działacz narodowy i polonijny
 912. Józef Paszta 1875 - 1930 kreślarz metalowiec; działacz socjalistyczny i komunistyczny
 913. Jan Paszyn 1892 - 1937 metalowiec; działacz komunistyczny
 914. Baltazar Paśnikowski 1830 - 1863 ksiądz; uczestnik konspiracyjny
 915. Jakov Pat 1890 - 1966 działacz ruchu robotniczego; pisarz; publicysta; pedagog
 916. Antoni Norbert Patek 1811 - 1877 powstaniec 1830/ 31; zegarmistrz; emigrant
 917. Stanisław Jan Patek 1866 - 1944 adwokat; minister spraw zagranicznych
 918. Józef Patelski 1805 - 1887 kapitan; powstaniec narodowy; działacz społeczny; pamiętnikarz
 919. Stanisław Michał Patelski 1724 - 1793 profesor teologii
 920. Paweł Pater 1656 - 1724 pedagog; matematyk; teoretyk drukarstwa
 921. Jan Paterson d. "1710/13" minister kalwiński
 922. Jan Paterson d. 1675 arianin; lekarz; polihistor
 923. Michał Patkaniowski 1907 - 1972 prawnik; profesor UJ; sędzia
 924. Aleksander Kazimierz Patkowski 1890 - 1942 pedagog; regionalista; publicysta
 925. Józef Stanisław Patkowski 1887 - 1942 fizyk; profesor; rektor
 926. Antoni Patla 1897 - 1977 legionista; oficer; nauczyciel; działacz społeczny; dziennikarz
 927. Jan Andrzej Patock 1886 - 1940 nauczyciel i folklorysta
 928. Jan Patruus d. 1538 introligator; księgarz; nakładca
 929. Jan Patruus d. 1583 introligator; księgarz; nakładca
 930. Krzysztof Patruus d. 1586 introligator; księgarz
 931. Stanisław Patschke 1871 - 1917 inżynier; technolog; rektor
 932. Kazimierz Władysław Patzer 1877 - 1944 inżynier elektromechanik
 933. Adrian Pauli 1583 - 1622 doktor medycyny; profesor
 934. Jerzy Pauli 1586 - 1650 teolog; filozof; profesor
 935. Żegota Jakub Pauli 1814 - 1895 historyk; badacz kultury; wydawca
 936. Józef Aleksy Paulicki 1767 - 1824 ksiądz; organizator szkół elementarnych
 937. Adam Paulini d. 1591 doktor medycyny; burmistrz i wójt
 938. Franciszek Pauliński 1901 - 1943 ksiądz; redaktor; rektor
 939. Zygmunt Stanisław Paulisz 1872 - 1943 filolog; pedagog
 940. Jan Teofil Paulitz d. "po 1781" doktor medycyny; fizyk
 941. Christian Paulsen d. 1668 złotnik gdański
 942. Witold Klemens Paulus 1892 - 1973 ksiądz; powstaniec wielkopolski
 943. Fryderyk Pautsch 1877 - 1950 malarz; profesor; rektor
 944. Augustyn Pawelczyk 1870 - 1941 działacz ruchu polskiego
 945. Alojzy Pawelec 1886 - 1972 lekarz; powstaniec Śląski; poseł
 946. Piotr Pawelec 1888 - 1975 rolnik; redaktor; działacz ludowy; oświatowy
 947. Franciszek Pawella 1900 - 1942 właściciel ziemski; oficer WP
 948. Pius Pawellek 1895 - 1958 misjonarz; redaktor; pisarz religijny
 949. Jan Pawelski 1868 - 1944 jezuita; redaktor; publicysta; krytyk
 950. Paweł (1 poł. XII w.) komes santocki
 951. Paweł d. 1242 biskup poznański
 952. Paweł d. "1334/35" opat benedyktynów
 953. Paweł (XIV/XV) kasztelan gostyniński
 954. Paweł d. 1465 opat klasztoru Benedyktów w Mogile
 955. Paweł (1 poł. XVI w.) snycerz
 956. Ogon Paweł d. "1339/40" wojewoda łęczycki
 957. Paychbirner Paweł d. 1436 opat klasztoru cystersów w Mogile
 958. Radzanowski Paweł d. "1408/9" chorąży warszawski; płocki; starosta bełski
 959. Rzymianin Paweł d. "ok. 1618" architekt lwowski
 960. Paweł von Zullen d. 1490 opat klasztoru Cystersów w Pelplinie
 961. Włodkowic Paweł d. 1436 kustosz krakowski; profesor; rektor
 962. Wyszelic Paweł d. "ok. 1295" kasztelan; wojewoda świecki
 963. Złodziej Paweł d. 1403 kasztelan biecki
 964. Złodziej Paweł d. "1445/47" starosta biecki; kasztelan zawichojski
 965. Paweł z Bogumiłowic / Paweł of Bogumiłowic d. 1436 kasztelan połaniecki; sędzia ziemski
 966. Paweł z Bojańczyc / Paweł of Bojańczyc d. 1453 biskup kamieniecki
 967. Paweł z Borzewa / Paweł of Borzewa d. 1428 kanonik płocki; warszawski; kanclerz
 968. Paweł z Brzegu / Paweł of Brzegu d. "ok. 1312" ławnik i rajca krakowski
 969. Paweł z Chotczy i Zawady / Paweł of Chotczy i Zawady d. 1515 kasztelan połaniecki
 970. Paweł z Gołymina / Paweł of Gołymina d. 1484 doktor dekretów; kanonik płocki
 971. Paweł z Grabowa / Paweł of Grabowa d. 1479 biskup chełmski
 972. Paweł z Krosna / Paweł of Krosna d. 1517 profesor UJ
 973. Paweł z Kruszyna / Paweł of Kruszyna d. 1330 sędzia inowrocławski; gniewkowski
 974. Paweł z Kłobucka / Paweł of Kłobucka d. "ok. 1469" profesor; rektor UJ
 975. Paweł z Leszna / Paweł of Leszna d. "po 1439" kasztelan warszawski i sochaczewski
 976. Paweł z Mąkolina / Paweł of Mąkolina d. 1578 doktor obojga praw; opat płocki
 977. Paweł z Orłowa / Paweł of Orłowa d. "1482/84" kanonik płocki; oficjał; wikariusz generalny
 978. Paweł z Piotrkowa / Paweł of Piotrkowa d. "1442/43" profesor UJ
 979. Paweł z Bogorii / Paweł of Bogorii d. "po 1367" kasztelan biecki
 980. Paweł z Pragi / Paweł of Pragi d. "ok. 1471" doktor filozofii i medycyny
 981. Paweł z Przemankowa / Paweł of Przemankowa d. 1292 biskup krakowski
 982. Paweł z Pyskowic / Paweł of Pyskowic d. "ok. 1467" filozof; teolog; profesor UJ
 983. Paweł z Sienna / Paweł of Sienna d. 1444 sekretarz królewski
 984. Paweł z Tarnoszyna / Paweł of Tarnoszyna d. "1448/50" pierwszy wojewoda bełski
 985. Paweł z Wizny / Paweł of Wizny (2 poł. XVI w.) działacz ariański
 986. Paweł z Worczyna / Paweł of Worczyna d. "ok. 1430" filozof i teolog; profesor
 987. Paweł z Zakliczewa / Paweł of Zakliczewa d. 1511 profesor UJ
 988. Paweł z Zalesia / Paweł of Zalesia d. 1511 profesor UJ
 989. Paweł z Zatora / Paweł of Zatora d. 1463 doktor dekretów; profesor; kaznodzieja
 990. Paweł z Żarnowca / Paweł of Żarnowca d. 1681 minister kalwiński; superintendent wieleński
 991. Alojzy Pawełek 1893 - 1930 lekarz; kapitan; instruktor harcerski
 992. Sylwester Pawicki d. 1866 drukarz; wydawca
 993. Helena Pawińska 1878 - 1964 aktorka
 994. Adolf Stanisław Pawiński 1840 - 1896 historyk; archiwista
 995. Józef Pawiński 1851 - 1925 lekarz; współtwórca kardiologii polskiej
 996. Leon Pawlak 1905 - 1972 nauczyciel; inspektor; bibliotekarz; instruktor harcerstwa
 997. Władysław Pawlak 1902 - 1958 robotnik-literat
 998. Wojciech Pawlak d. "po 1937" górnik; działacz ruchu robotniczego; poseł
 999. Tadeusz Karol Pawlas 1891 - 1953 lekarz; profesor dermatologii i wenerologii
 1000. Antoni Pawleta 1886 - 1950 wydawca prasy; działacz narodowy
 1001. Marta Pawleta 1885 - 1974 właścicielka księgarni; współredaktorka prasy