Namaste Sada Vatsale

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Namaste Sada Vatsale (Sanskrit:नमस्ते सदा वत्सले) is Rashtriya Swayamsevak Sangh's prayer.[1] The Sangh Prarthana was first publicly sung by RSS Pracharak Yadav Rao Joshi on May 18, 1940 in Sangh Shiksha Varg held at Nagpur.[2] This prayer is in Sanskrit except last line which is in Hindi. It is compulsory to sing this prayer in all programs of Sangh. It was written by Shri Narhar Narayan Bhide, a Sanskrit professor in guidance of Dr. K. B. Hedgewar and Madhav Sadashiv Golwalkar.

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
(हे परम वत्सला मातृभूमि! मै तुझे निरंतर प्रणाम करता हु,)
त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोहम् ।
(तूने सब सुख दे कर मुझको बड़ा किया|)
महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे,
(हे महा मंगला पुण्यभूमि!)
पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ।।१।।
(तेरे ही कारण मेरी यह काया, तुझको अर्पित, तुझे मै अनन्त बार प्रणाम करता हु।।)
प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता,
(हे सर्व शक्तिमय परमेश्वर! हम हिन्दुराष्ट्र के अंगभूत घटक,)
इमे सादरं त्वां नमामो वयम् |
(तुझे आदर पूर्वक प्रणाम करते है।)
त्वदीयाय कार्याय बध्दा कटीयं,
(तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है,)
शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये ||
(उसकी पूर्ति के लिए हमें शुभ आशीर्वाद दे||)
अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिं,
(सारा विश्व का सामना कर सके, अजेय ऐसी शक्ति दे ,)
सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् |
(सारा जगत विनम्र हो ऐसा विशुद्ध (उत्तम) शील|)
श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गं,
(तथा बुद्धि पूर्वक स्वीकृत, हमारे कंटकमय मार्ग को सुगम करे,)
स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् ।।२।।
(ऐसा ज्ञान भी हमें दे।।)
समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रं
(अभ्युदय सहित निःश्रेयस की प्राप्ति का,)
परं साधनं नाम वीरव्रतम्
(वीर व्रत नामक जो सर्वश्रेष्ठ, साधन है,)
तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा
(उसका हम लोगों के अंत:करण में स्फुरहण हो,)
हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् ।
(हमारे हृदय मे, अक्षय तथा तीव्र ध्येयनिष्ठा सदैव जागृत रहे।)
विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्
(तेरे आशीर्वाद से हमारी विजय शालीन संघटित कार्य शक्ति,)
विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् ।
(धर्म का रक्षण कर ।)
परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं
(अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति,)
समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् ।।३।।
(पर ले जाने में अतीव समर्थ हो ।।)
भारत माता की जय ।।

IAST[edit]

namaste sada vatsale matruṛbhume
tvayā hindubhūme sukhaṁ vardhitoham
mahāmaṅgale puṇyabhūme tvadarthe
patatveṣa kāyo namaste namaste ||

prabho śaktiman hindurāṣṭrāṅgabhūtā
ime sādaraṁ tvāṁ namāmo vayam
tvadīyāya kāryāya badhdā kaṭīyaṁ
śubhāmāśiṣaṁ dehi tatpūrtaye
ajayyāṁ ca viśvasya dehīśa śaktiṁ
suśīlaṁ jagadyena namraṁ bhavet
śrutaṁ caiva yatkaṇṭakākīrṇa mārgaṁ
svayaṁ svīkṛtaṁ naḥ sugaṁ kārayet ||

samutkarṣaniḥśreyasasyaikamugraṁ
paraṁ sādhanaṁ nāma vīravratam
tadantaḥ sphuratvakṣayā dhyeyaniṣṭhā
hṛdantaḥ prajāgartu tīvrāniśam
vijetrī ca naḥ saṁhatā kāryaśaktir
vidhāyāsya dharmasya saṁrakṣaṇam
paraṁ vaibhavaṁ netumetat svarāṣṭraṁ
samarthā bhavatvāśiśā te bhṛśam || bhārata mātā kī jaya

Gujarati[edit]

નમસ્તે સદા વત્સલે માતૃભૂમે

ત્વયા હિન્દુભૂમે સુખં વર્ધિતોહમ્.

મહામઙ્ગલે પુણ્યભૂમે ત્વદર્થે

પતત્વેષ કાયો નમસ્તે નમસ્તે.

પ્રભો શક્તિમન્‌ હિન્દુરાષ્ટ્રાઙ્ગભૂતા

ઇમે સાદરં ત્વાં નમામો વયમ્

ત્વદીયાય કાર્યાય બધ્દા કટીયં

શુભામાશિષં દેહિ તત્પૂર્તયે.

અજય્યાં ચ વિશ્વસ્ય દેહીશ શક્તિં

સુશીલં જગદ્યેન નમ્રં ભવેત્

શ્રુતં ચૈવ યત્કણ્ટકાકીર્ણ માર્ગં

સ્વયં સ્વીકૃતં નઃ સુગં કારયેત્.

સમુત્કર્ષનિઃશ્રેયસ્યૈકમુગ્રં

પરં સાધનં નામ વીરવ્રતમ્

તદન્તઃ સ્ફુરત્વક્ષયા ધ્યેયનિષ્ઠા

હૃદન્તઃ પ્રજાગર્તુ તીવ્રાનિશમ્‌.

વિજેત્રી ચ નઃ સંહતા કાર્યશક્તિર્

વિધાયાસ્ય ધર્મસ્ય સંરક્ષણમ્‌

પરં વૈભવં નેતુમેતત્‌ સ્વરાષ્ટ્રં

સમર્થા ભવત્વાશિશા તે ભૃશમ્.

 ભારત માતા કી જય.

Gurumukhi[edit]

ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਦਾ ਵਤ੍ਸਲੇ ਮਾਤ੃ਭੂਮੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਹਿਨ੍ਦੁਭੂਮੇ ਸੁਖਂ ਵਰ੍ਧਿਤੋਹਮ੍
ਮਹਾਮਙ੍ਗਲੇ ਪੁਣ੍ਯਭੂਮੇ ਤ੍ਵਦਰ੍ਥੇ
ਪਤਤ੍ਵੇ਷ ਕਾਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ

ਪ੍ਰਭੋ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਨ੍‌ ਹਿਨ੍ਦੁਰਾ਷੍ਟ੍ਰਾਙ੍ਗਭੂਤਾ
ਇਮੇ ਸਾਦਰਂ ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਾਮੋ ਵਯਮ੍
ਤ੍ਵਦੀਯਾਯ ਕਾਰ੍ਯਾਯ ਬਧ੍ਦਾ ਕਟੀਯਂ
ਸ਼ੁਭਾਮਾਸ਼ਿ਷ਂ ਦੇਹਿ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ਤਯੇ
ਅਜਯ੍ਯਾਂ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਦੇਹੀਸ਼ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ
ਸੁਸ਼ੀਲਂ ਜਗਦ੍ਯੇਨ ਨਮ੍ਰਂ ਭਵੇਤ੍
ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਚੈਵ ਯਤ੍ਕਣ੍ਟਕਾਕੀਰ੍ਣ ਮਾਰ੍ਗਂ
ਸ੍ਵਯਂ ਸ੍ਵੀਕ੃ਤਂ ਨਃ ਸੁਗਂ ਕਾਰਯੇਤ੍

ਸਮੁਤ੍ਕਰ੍਷ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਯੈਕਮੁਗ੍ਰਂ
ਪਰਂ ਸਾਧਨਂ ਨਾਮ ਵੀਰਵ੍ਰਤਮ੍
ਤਦਨ੍ਤਃ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਵਕ੍਷ਯਾ ਧ੍ਯੇਯਨਿ਷੍ਠਾ
ਹ੃ਦਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਜਾਗਰ੍ਤੁ ਤੀਵ੍ਰਾਨਿਸ਼ਮ੍‌
ਵਿਜੇਤ੍ਰੀ ਚ ਨਃ ਸਂਹਤਾ ਕਾਰ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍
ਵਿਧਾਯਾਸ੍ਯ ਧਰ੍ਮਸ੍ਯ ਸਂਰਕ੍਷ਣਮ੍‌
ਪਰਂ ਵੈਭਵਂ ਨੇਤੁਮੇਤਤ੍‌ ਸ੍ਵਰਾ਷੍ਟ੍ਰਂ
ਸਮਰ੍ਥਾ ਭਵਤ੍ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਾ ਤੇ ਭ੃ਸ਼ਮ੍ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜਯ

Bangla[edit]

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে
ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বার্ধিতোঽহম্
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে তদর্থে
পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে ।।১।।

প্রভো শক্তিমন্‌ হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা
ইমে সাদরং ত্বাং নমামো বয়ম্
ত্বদীয়ায় কর্যায় বধ্দা কটীযং
শুভামাশিষং দেহি তৎপূর্তযে ।
অজয্যাং চ বিশ্বস্য দেহীশ শক্তিম্
সুশীলং জগদ্ যেন নম্রং ভবেৎ
শ্রুতং চৈব যৎ কণ্টকাকীর্ণমার্গম্
স্বয়ং স্বীকৃতং নঃ সুগং কারয়েৎ ।।২।।

সমুৎকর্ষনিঃশ্রেয়সস্যৈকমুগ্রম্
পরং সাধনং নাম বীরব্রতম্
তদন্তঃ স্ফুরত্বক্ষয়া ধ্যেয়নিষ্ঠা
হৃদন্তঃ প্রজাগর্তু তীব্রাঽনিশম্
বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির্
বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্‌
পরং বৈভবং নেতুমেতঽ স্বরাষ্ট্রম্
সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।৩।।

ভারত মাতা কী জয় I


বাংলা অনুবাদঃ

হে সন্তানদের প্রতি স্নেহময়ী মাতৃভূমি, তোমাকে নিরন্তর প্রণাম করি ।
হে হিন্দুভূমি, তোমার দ্বারা আমি সুখে প্রতি পালিত।
হে মঙ্গলময়ী পুণ্যভূমি, তোমার জন্য এই শরীর পতিত হোক,
তোমাকে বারংবার প্রণাম করি ।।১।।

হে শক্তিমান প্রভু, হিন্দুরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত আমরা তোমাকে সাদরে প্রণাম জানাই।
তোমার কাজের জন্য আমরা কটীবদ্ধ (কোমর বেঁধেছি)।
উহার পূর্তির নিমিত্ত শুভ-আশির্বাদ প্রদান কর।
হে ঈশ্বর, (আমাদেরকে) বিশ্বের অজেয় শক্তি প্রদান কর। বিশ্ব বিনম্র হয় এইরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র দাও এবং স্বেচ্ছায় স্বীকৃত আমাদের এই কণ্টকময় পথকে সুগম করতে পারে এমন জ্ঞানও দাও ।।২।।

ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সুখ প্রাপ্তির এবং মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় বীরব্রত,
ইহা আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হোক।
অক্ষয় সুতীব্র ধ্যেয়নিষ্ঠা সবসময় হৃদয়ে জাগ্রত থাকুক।
আমাদের বিজয়শালিনী ও সংগঠিত কার্যশক্তি তোমার আশীর্বাদের দ্বারা
এই ধর্মের সংরক্ষণ করে এই রাষ্ট্রকে পরম বৈভবে নিয়ে যেতে অতীব সমর্থ হোক।।৩।।

Kannada[edit]

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೇ ಮಾತೃಭೂಮೇ
ತ್ವಯಾ ಹಿಂದುಭೂಮೇ ಸುಖಂ ವರ್ಧಿತೋಹಮ್
ಮಹಾಮಂಗಲೇ ಪುಣ್ಯಭೂಮೇ ತ್ವದರ್ಥೇ
ಪತತ್ವೇಷಕಾಯೋ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ

ಪ್ರಭೋ ಶಕ್ತಿಮನ್‌ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಾಂಗಭೂತಾ
ಇಮೇ ಸಾದರಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮೋ ವಯಮ್
ತ್ವದೀಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ಬದ್ಧಾ ಕಟೀಯಂ
ಶುಭಾಮಾಶಿಷಂ ದೇಹಿ ತತ್‍ಪೂರ್ತಯೇ
ಅಜಯ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೇಹೀಽಶ ಶಕ್ತಿಂ
ಸುಶೀಲಂ ಜಗದ್ಯೇನ ನಮ್ರಂ ಭವೇತ್
ಶ್ರುತಂ ಚೈವ ಯತ್‍ಕಂಟಕಾಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಂ
ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕೃತಂ ನಃ ಸುಗಂ ಕಾರಯೇತ್

ಸಮುತ್ಕರ್ಷನಿಃಶ್ರೇಯಸಸ್ಯೈಕಮುಗ್ರಂ
ಪರಂ ಸಾಧನಂ ನಾಮ ವೀರವ್ರತಮ್
ತದನ್ತಃ ಸ್ಫುರತ್ವಕ್ಷಯಾ ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠಾ
ಹೃದನ್ತಃ ಪ್ರಜಾಗರ್ತು ತೀವ್ರಾನಿಶಮ್‌
ವಿಜೇತ್ರೀ ಚ ನಃ ಸಂಹತಾ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿರ್
ವಿಧಾಯಾಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಮ್‌
ಪರಂ ವೈಭವಂ ನೇ ತುಮೇತತ್‌ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಂ
ಸಮರ್ಥಾ ಭವತ್ವಾಶಿಶಾ ತೇ ಭೃಶಮ್
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ್‍

Odia[edit]

ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ
ତ୍ୱୟା ହିନ୍ଦୁଭୂମେ ସୁଖଂ ବର୍ତ୍ତିତୋऽହମ।
ମହାମଙ୍ଗଲେ ପୁଣ୍ୟଭୂମେ ତ୍ୱଦର୍ଥେ
ପତତ୍ୱେଷ କାୟୋ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ॥୧॥

ପ୍ରଭୋ ଶକ୍ତିମନ୍ ହିନ୍ଦୁରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଭୂତା
ଇମେ ସାଦରଂ ତ୍ୱାଂ ନମାମୋ ବୟମ୍
ତ୍ଵଦୀୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟାୟ ବଦ୍ଧା କଟିୟମ୍
ଶୁଭାମାଶୀଷଂ ଦେହି ତତ୍ପୁର୍ତୟେ।

ଅଜୟ୍ୟଂ ଚ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଦେହୀଶ ଶକ୍ତିମ୍
ସୁଶୀଲଂ ଜଗଦ୍ ୟେନ ନମ୍ରଂ ଭଵେତ୍
ଶ୍ରୁତଂ ଚୈବ ୟତ୍ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣମାର୍ଗମ୍
ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଵିକୃତଂ ନଃ ସୁଗଙ୍କାରୟେତ୍ ॥୨॥

ସମୁତ୍କର୍ଷ ନିଃଶ୍ରେୟସସ୍ୟୈକମୁଗ୍ରମ୍
ପରଂ ସାଧନଂ ନାମ ବୀରବ୍ରତମ୍
ତଦନ୍ତଃ ସ୍ଫୁରତ୍ୱକ୍ଷୟା ଧ୍ୟେୟନିଷ୍ଠା
ହୃଦନ୍ତଃ ପ୍ରଜାଗର୍ତୁ ତୀବ୍ରାSନିଶମ୍।

ବିଜେତ୍ରି ଚ ନଃ ସଂହତା କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିର୍
ବିଧାୟାସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣମ୍
ପରଂ ବୈଭବଂ ନେତୁମେତତ୍ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ରମ୍
ସମର୍ଥା ଭବତ୍ଵାଶିଷା ତେ ଭୃଷମ୍ ॥୩॥

॥ଭାରତ ମାତା କୀ ଜୟ॥

Telugu[edit]

నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే
త్వయా హిందుభూమే సుఖం వర్ధితోహమ్
మహా మంగళే పుణ్యభూమే త్వదర్థే
పతత్వేష కాయో నమస్తే నమస్తే ప్రభో శక్తిమన్‌ హిందు రాష్ట్రాంగభూతా
ఇమే సాదరం త్వాం నమామో వయమ్
త్వదీయాయ కార్యాయ బధ్దా కటీయం
శుభామాశిషం దేహి తత్పూర్తయే
అజయ్యాం చ విశ్వస్య దేహీశ శక్తిం
సుశీలం జగద్యేన నమ్రం భవేత్
శ్రుతం చైవ యత్కంట కాకీర్ణ మార్గం
స్వయం స్వీకృతం నః సుగం కారయేత్ సముత్కర్షనిః శ్రేయసస్యైకముగ్రం
పరం సాధనం నామ వీరవ్రతమ్
తదన్తః స్ఫురత్వక్షయా ధ్యేయనిష్ఠా
హృదన్తః ప్రజాగర్తు తీవ్రానిశమ్‌
విజేత్రీ చ నః సంహతా కార్యశక్తిర్
విధాయాస్య ధర్మస్య సంరక్షణమ్‌
పరం వైభవం నేతుమేతత్‌ స్వరాష్ట్రం
సమర్థా భవత్వా శిశాతే భృశమ్
భారత్ మాతా కీ జై

Malayalam[edit]

നമസ്തേ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമേ
ത്വയാ ഹിന്ദുഭൂമേ സുഖം വര്‍ദ്ധിതോഹം
മഹാമങ്ഗലേ പുണ്യഭൂമേ ത്വദര്‍ത്ഥേ
പതത്വേഷ കായോ നമസ്തേ നമസ്തേ
പ്രഭോ ശക്തിമൻ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രാങ്ഗഭൂതാ:
ഇമേ സാദരം ത്വാം നമാമോ വയം
ത്വദീയായ കാര്യായ ബദ്ധാ കടീയം
ശുഭാമാശിഷന്ദേഹി തത്പൂര്‍ത്തയേ
അജയ്യാഞ്ച വിശ്വസ്യ ദേഹീശ ശക്തിം
സുശീലം ജഗദ്യേന നമ്രം ഭവേത്
–−≥ ശ്രുതഞ്ചൈവ യത് കണ്ടകാകീര്‍ണ്ണ മാര്‍ഗ്ഗം
സ്വയം സ്വീകൃതന്നസ്സുഗങ്_കാരയേത്
സമുത്കര്ഷനിഃശ്രേയസസ്വൈകമുഗ്രം
പരം സാധനം നാമ വീരവ്രതം
തദന്തസ്ഫുരത്വക്ഷയാ ധ്യേയനിഷ്ഠാ
ഹൃദന്തഃ പ്രജാഗര്‍ത്തു തീവ്രാനിശം
വിജേത്രീ ച നസ്സംഹതാ കാര്യശക്തിര്‍-
വിധായാസ്യ ധർമ്മസ്യ സംരക്ഷണം
പരം വൈഭവം നേതുമേതത് സ്വരാഷ്ട്രം
സമർഥാ ഭവത്വാശിഷാ തേ ഭൃശം

ഭാരത്‌ മാതാ കീ ജയ്

Tamil[edit]

சங்க பிரார்த்தனா பாடல் ::
நமஸ்தே ஸதா வத்ஸலே மாத்ருபூமே
த்வயா ஹிந்துபூமே ஸுக(ம்) வர்த்திதோஹம்
மஹாமங்கலே புண்யபூமே த்வதர்த்தே
பதத்வேஷ காயோ நமஸ்தே நமஸ்தே ||
ப்ரபோ சக்திமன் ஹிந்துராஷ்ட்ராங்கபூதா
இமே ஸாதரந் த்வான் நமாமோ வயம்
த்வதீயாய கார்யாய பத்தா கடீயம்
சுபாமாசிஷந் தேஹி தத்பூர்த்தயே
அஜய்யாஞ்ச விஷ்வஸ்ய தேஹீச சக்திம்
ஸுசீலஞ் ஜகத்யேன நம்ரம் பவேத்
ஷ்ருதஞ் சைவ யத்கண்ட காகீர்ணமார்கம்
ஸ்வயம் ஸ்வீக்ருதன்நஸ் ஸுகங்காரயேத் ||
ஸமுத்கர்ஷ நஷ்ரேய ஸஸ்யைக முக்ரம்
பரம் ஸாதனன் நாம வீரவ்ரதம்
ததந்தஸ் ஸ்புரத்வக்ஷயா த்யேய நிஷ்டா
ஹ்ருதந்தஹ் ப்ரஜாகர்து தீவ்ரானிசம்
விஜேத்ரீ ச நஸ் ஸம்ஹதா கார்ய சக்திர்
விதாயாஸ்ய தர்மஸ்ய ஸம்ரக்ஷணம்
பர(ம்)வ் வைபவன் நேதுமேதத் ஸ்வராஷ்ட்ரம்
ஸமர்த்தா பவத்வா சிஷா தே ப்ருசம்||
பாரத் மாதா கீ ஜய்

Meaning[edit]

Forever I bow to thee, O Loving Motherland! O Motherland of us, Thou hast brought me up in happiness. May my life, O great and blessed Holy Land, be laid down in Thy Cause. I bow to Thee again and again.

We the children of the Nation bow to Thee in reverence, O Almighty God. We have braced up to carry on Thy work. Give us Thy holy blessings for its fulfilment. O Lord! Grant us such might as no power on earth can ever challenge, such purity of character as would command the respect of the whole world and such knowledge as would make easy the thorny path that we have voluntarily chosen.

May we be inspired with the spirit of stern heroism, that is sole and ultimate means of attaining the highest spiritual bliss with the greatest temporal prosperity. May intense and everlasting devotion to our ideal ever enthuse our hearts. May our victorious organised power of action, by Thy Grace, be wholly capable of protecting our dharma and leading this nation of ours to the highest pinnacle of glory.

Verse Translation in Hindi[edit]

A poet laureate from India has translated this Sanskrit prayer in Hindi. It was published in a book[3] in the year 1992. The same verse translation is reproduced hereunder for the wikipedia viewers:


हे परम वत्सला मातृभूमि! तुझको प्रणाम शत कोटि बार।
हे महा मंगला पुण्यभूमि ! तुझ पर न्योछावर तन हजार।।

हे हिन्दुभूमि भारत! तूने, सब सुख दे मुझको बड़ा किया;
तेरा ऋण इतना है कि चुका, सकता न जन्म ले एक बार।
हे सर्व शक्तिमय परमेश्वर! हम हिंदुराष्ट्र के सभी घटक,
तुझको सादर श्रद्धा समेत, कर रहे कोटिशः नमस्कार।।

तेरा ही है यह कार्य हम सभी, जिस निमित्त कटिबद्ध हुए;
वह पूर्ण हो सके ऐसा दे, हम सबको शुभ आशीर्वाद।
सम्पूर्ण विश्व के लिये जिसे, जीतना न सम्भव हो पाये;
ऐसी अजेय दे शक्ति कि जिससे, हम समर्थ हों सब प्रकार।।

दे ऐसा उत्तम शील कि जिसके, सम्मुख हो यह जग विनम्र;
दे ज्ञान जो कि कर सके सुगम, स्वीकृत कन्टक पथ दुर्निवार।
कल्याण और अभ्युदय का, एक ही उग्र साधन है जो;
वह मेरे इस अन्तर में हो, स्फुरित वीरव्रत एक बार।।

जो कभी न होवे क्षीण निरन्तर, और तीव्रतर हो ऐसी;
सम्पूर्ण ह्र्दय में जगे ध्येय, निष्ठा स्वराष्ट्र से बढे प्यार।
निज राष्ट्र-धर्म रक्षार्थ निरन्तर, बढ़े संगठित कार्य-शक्ति;
यह राष्ट्र परम वैभव पाये, ऐसा उपजे मन में विचार।।

।। भारत माता की जय ।।

प्रार्थनेचा अर्थ

हे वत्सल मातृभूमे, मी तुला सदैव नमस्कार करतो. हे हिन्दुभूमे, तू माझे सुखाने पालनपोषण केलेले आहेस. हे महामंगलमयी पुण्यभूमे, तुझ्यासाठी माझा हा देह समर्पण होवो. मी तुला पुनःपुन्हा वंदन करतो. हे सर्व शक्तिमान परमेश्वरा, हिंदुराष्ट्राचे आम्ही पुत्र तुला सादर प्रणाम करतो. तुझ्याच कार्यासाठी आम्ही कटिबध्द झालो आहोत. त्या कार्याच्या पूर्ततेसाठी आम्हाला तू शुभाशीर्वाद दे. हे प्रभू, आम्हाला अशी शक्ती दे की, जिला आव्हान देण्याचे धैर्य जगातील अन्य कुणा शक्तीला व्हावयाचे नाही. असे शुध्द चारित्र्य दे की, ज्या चारित्र्यामुळे संपूर्ण विश्व नतमस्तक होईल आणि असे ज्ञान दे की, ज्यामुळे आम्ही स्वतः होऊन पत्करलेला हा काट्याकुट्यांनी भरलेला मार्ग सुगम होईल. उच्च असे आध्यात्मिक सुख आणि महानतम अशी ऐहिक समृध्दी प्राप्त करण्याचे एकमेव श्रेष्ठतम असे साधन असलेली उग्र अशी वीरव्रताची भावना आमच्यात सदैव उत्स्फूर्त होत राहो. तीव्र आणि अखंड अशी ध्येयनिष्ठा आमच्या अंतःकरणात सदैव जागती राहो. तुझ्या कृपेने आमची ही विजयशालिनी संघटीत कार्यशक्ती आमच्या धर्माचे संरक्षण करून या राष्ट्राला वैभवाच्या उच्चतम शिखरावर पोहोचविण्यास समर्थ होवो. ।। भारत माता की जय ।।

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Ramaseshan, Radhika (18 October 2009). "Khaki goes chic". The Telegraph. Retrieved 24 October 2010. 
  2. ^ http://vskbharat.com/75-years-for-rss-prarthana-namaste-sada-vatsale-matrubhoome/?lang=en
  3. ^ Krant Archana 1992 Kimva Prakashan Noida 201301 India